Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

 

„Miejska Pasieka Pokazowa – Budżet Obywatelski”.

Pożądany termin realizacji zadania:

Założenie w 2022 r. i prowadzenie pasieki miejskiej do 31 grudnia 2022 r. z ewentualną możliwością przedłużenia umowy na lata przyszłe.

Projekt ma za zadanie stworzenia pasieki pokazowej dla mieszkańców Torunia w tym zorganizowanych otwartych edukacyjnych pokazów dla dzieci, które będą zapoznawane przez pszczelarza z cyklem życia pszczół.

Będą mogły zobaczyć życie rodziny pszczelej przez szybę, zajrzeć do wnętrza ula. Zapoznają się z historia pszczelarstwa i technikami pracy.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

 

Zapytanie ofertowe >>

Formularz oferty >>