Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje w dniu 25 marca 2023 r.  XXXI Forum Pszczelarzy w Toruniu. Połączone targi pszczelarskie z konferencją naukową jak zwykle zapewnią duży udział zarówno pszczelarzy jak i osoby zainteresowane założeniem pasieki. Będzie możliwość zakupu sprzętu pszczelarskiego, lekarstw, nasion oraz produktów ekologicznych.
Zainteresowanych wystawców prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa do 20 marca.
Wstęp na konferencję i targi wolny od opłat!
Serdecznie zapraszam do udziału.  Prezes RZP Tadeusz Dussa
 

Regionalny Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie dla pszczelarzy w dniach 4 i 5 marca 2023 r..

Z uwagi na ponoszenie kosztów przeprowadzenia szkolenia ze środków Związkowych, uczestnikami

mogą być tylko członkowie Kół zrzeszonych w RZP  Toruń.

Zapisy  wraz z opłatą 10 zł / osobodzień - wyłącznie za pośrednictwem Kół do dnia 15 lutego br.

Harmonogram szczegółowy szkolenia poniżej w załączeniu.

Zachęcam do udziału.

Prezes RZP Tadeusz Dussa

>> Harmonogram szkolenia

>> Materiały szkoleniowe - Pszczoła miodna a baza pożytkowa czyli o relacji owad – roślina
>> Materiały szkoleniowe - Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka

 
Już po raz 34 pszczelarze z całej Polski zebrali się na Jasnej Górze , aby podziękować za "pszczele złoto" i prosić o piekę na kolejne lata swego patrona Sw. Ambrożego . Wśród przybyłych pszczelarzy, byli tam także przedstawiciele Kół regionu toruńskiego wraz z rodzinami.
Koło z Jabłonowa Pom. wystawiło poczet sztandarowy, który reprezentował naszą delegacje.
Na rozpoczęcie mszy św. głos zabrał w-ce prezydent PZP  Zbigniew Kołtowski który powiedział- w tym szczególnym dniu nasze myśli biegną również za naszą wschodnią granicę, gdzie są nasi przyjaciele pszczelarze. Dopomóż Matko, aby nasi sąsiedzi, niejednokrotnie znajomi, dożyli szczęśliwej i wolnej Ukrainy, niech jak najszybciej zakończy się wojna i zapanuje pokój.

Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Salaterski. Tarnowski biskup pomocniczy - życzył pszczelarzom, żeby w swoim patronie św. Ambrożym dostrzegali duchowego przewodnika na drogach wiary, aby przyzywali jego wstawiennictwa, a także, by naśladowali go w codzienności: byli pracowici jak ich patron i pszczoły, którymi się opiekują, odważni i mądrzy w swoich decyzjach. Życzył także pszczelarzom dobrych plonów w kolejnym roku, a także pomysłów jak „w świecie, który stawia na chemię, uchronić stworzenia Boże – pszczoły”.

– Pszczoły dają miód, a my powinniśmy dawać miłość i szacunek – zachęcał bp Salaterski.

 Tym przesłaniem ks. biskupa dziękuje za udział uczestnikom naszej pielgrzymki na czele z ks. kan.Jackiem Dudzińskim,

Z Panem Bogiem

relacje spisał Tadeusz Dussa

Regionalny Związek Pszczelarzy proponuje udział w wycieczce o charakterze szkoleniowo- turystycznym

w dniach 11-13 stycznia 2023 r. Ilość miejsc uzależniona od wielkości autobusu/ 49 osób/

Decyduje kolejność wpłat na konto Związku

Zachęcam do udziału

Prezes RZP Tadeusz Dussa

Wycieczka została odwołana z powodu zbyt małej ilości chętnych.

>> Szczegóły program wyjazdu

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu dokonał rozliczenia i  przelewu na konta Kół  tytułem refundacji   za leki, matki, odkłady oraz sprzęt pszczelarski  zakupiony  w roku 2022.

Proszę pszczelarzy zainteresowanych wypłatami  o kontakt z Zarządami Kół w kwestii uzgodnienia szczegółów wypłat.

Prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie zapraszają na coroczne dożynki pszczelarskie , które w tym roku odbędą się 4 września w Wąbrzeźnie. Zarządy Kół proszę o przesłanie zgłoszeń dot. ilości osób chętnych do uczestnictwa w święcie wraz z deklaracją udziału pocztów sztandarowych- do 15 sierpnia br.

Tadeusz Dussa

Program >>
Galeria >>

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje zbiorowy wyjazd  w dniach 22-25 września na obchody ODP do Białegostoku.

Zapisy oraz wpłaty za pośrednictwem Kół Terenowych do wyczerpania limitu miejsc/ 50 osób/.

Zachęcam do udziału

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

 

>> program obchodów ODP w Białymstoku opracowany przez organizatora

>> szczegółowy program wyjazdu opracowany przez RZP w Toruniu

>> Galeria

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja będzie wypłacać hodowcom pszczół 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do      Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r
W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

załączniki:

 

Wniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie ExcelWniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDFInstrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

W dniu 3 kwietnia odprawiona została msza św, w intencji pszczelarzy przed zbliżającym się sezonem , którą celebrował ks. kan. Jacek Dudziński wraz z ks. dr. Eugeniuszem Marciniakiem i ks.Andrzejem Dembińskim. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy we mszy św. w nowej parafii naszego kapelana p.w Matki Boskiej   Królowej  Polski w Wąbrzeźnie . Dziękuję licznie przybyłym delegacjom z Kół  regionu toruńskiego wraz z  czterema pocztami sztandarowymi.

>> zdjęcia

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje dwudniowe szkolenie
w Golubiu Dobrzyniu oraz w Szczepankach k. Łasina.
Zapisy za pośrednictwem Kół Rejonowych do 14 marca br.

Ilość miejsc ograniczona do 50 osób na jednym szkoleniu.

Z poważaniem


prezes RZP Tadeusz Dussa

 

Program szkolenia Golub D >>

Program szkolenia Szczepanki k. Łasina >>

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował w dniu 26 marca br. jubileuszowe XXX Forum Pszczelarz w Kujawsko Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie k.Nakła. Dziękuje uczestnikom forum, prezentacji chóru Copernicus oraz licznie przybyłym wystawcom sprzętu, lekarstw, produktów ekologicznych oraz nasion.

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

Galeria >>