W dniu 25-11-2012 o godz. 9.00 w Kawiarni Relax w Chełmnie odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmnie. W zebraniu wziął udział Prezes Honorowy naszego Koła Pan Kazimierz Świtajski. Spotkanie prowadził Prezes RKP w Chełmnie Zbigniew Rębacz. Podsumował on mijający rok 2012, poinformował o planach na 2013 r. oraz o planowanych szkoleniach w 2013 roku.

Skarbnik Koła Pan Tadeusz Komorowski wypłacił pszczelarzom pieniądze z dotacji udzielonych przez Agencję Rynku Rolnego na zakup matek, leków i sprzętu pszczelarskiego. Uczczono minutą ciszy zmarłego w 2012 r. pszczelarza. Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i pamiątkowych statuetek z wizerunkiem pszczoły Panom Marianowi Kowalik i Józefowi Sobieralskiemu z Naszego Koła, którzy w 2012 r. skończyli 80 lat i nadal z powodzeniem zajmują się pszczołami.