W dniu 09-09-2012, podczas spotkania członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmnie, które prowadził Prezes Zbigniew Rębacz omówiono następujące tematy:

1. Przedstawienie i przywitanie nowych członków Koła.

2. Przypomnienie o zasadach dofinansowania do sprzętu pszczelarskiego.

3. Zebranie zamówień na leki, matki odkłady i sprzęt w 2013.

4. Relacja kol. Jarosława Kubackiego o Wojewódzkim Dniu Pszczelarza w Wąbrzeźnie.

5. Informacja o realizacji  zaopatrzenia w matki, leki i sprzęt w 2012.

6. Sporządzenie wykazu ilości rodzin – stan na 30-09-2012.

7. Uzgodnienie tematyki szkoleń organizowanych przez RZP Toruń  w 2013 r. – propozycje tematów do dyskusji.

8. Informacja o możliwości zorganizowania szkolenia w Chełmnie.

9. Informacja o przekazywaniu bieżących spraw na stronie internetowej RZP i podstronie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmnie.

10. Wolne wnioski – dyskusja.

Wniosek kol. Edmunda Szymborskiego o przekazywanie z uprzedzaniem przez hodowców matek informacji o terminie wysyłania matek.

11. Rozdanie pokwitowań odbioru matek.

12. Zakończenie spotkania.