Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Grudziądzu ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Koła na Spotkanie Opłatkowe.

Spotkanie odbędzie się w dn.13.12.2015r. o godz.11.00 w Bursie Szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul.Chełmińskiej 97 w Grudziądzu. Serdecznie zapraszamy.

za Zarząd Prezes inż.Jacek Grzelak

 

Wszystkim uczestnikom XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Grudziądzu, a szczególnie członkom Pocztu Sztandarowego serdeczne podziękowania składa Zarząd Koła.

za Zarząd Prezes inż.Jacek Grzelak

Informuję że w 2015r. zebrania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Grudziądzu, odbywać się będą w sali nr1 budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ul.Małomłyńska 1 w godz.9.30 - 12.30.

Terminy zebrań   15.03.2015;   12.04.2015;   10.05.2015;   14.06.2015;  12.07.2015; 02.08.2015;   13.09.2015;   11.10.2015;   08.11.2015;   13.12.2015.

Na najbliższym zebraniu w dniu 15.03.2015 zbierane będą próbki pszczół z osypu zimowego w celu badania na obecność warozy.

Próbka powinna zawierać około 200 suchych pszczół w papierowej kopercie.

Na kopercie nalaży umieścić: Nazwisko i imię właściciela pasieki,adres pasieki, numer weterynaryjny pasieki, powiat na terenie którego leży pasieka.

Koszt badania 15 zł plus 2zł na pokrycie kosztu transportu do Włocławka razem 17 zł.

Bardzo proszę o zachęcanie wszystkich członków Koła do zapoznawania się z informacjami na stronie internetowej i przekazywanie ich koleżankom i kolegom w celu poprawienia obiegu informacji.

Prezes RKP Grudziądz Jacek Grzelak

W dn.14 i 15.02 2015 w zespole Placówek Młodzieżowych 'BURSA"  przy ul.Generała J.Hallera 37 w GRUDZIĄDZU odbyło się szkolenie na temat "Rola i znaczenie wymiany matek pszczelich"-wykładowca mgr inż Marek Podlewski.

W szkoleniu wzięło udział 61 pszczelarzy, którzy na zakończenie otrzymali stosowne certyfikaty.W imieniu Prezesa RZP Toruń wręczyła je pani Gabriela Grzelak sekretarz zarządu RZP Toruń.

W dniu 25 stycznia 2015r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które wyłoniło Zarząd Koła w składzie;

  1.    Jacek    GRZELAK             - Prezes
  2.    Józef     SZRUBKOWSKI    - Zastępca Prezesa
  3.    Beata     DĄBROWSKA       - Skarbnik
  4.    Zygfryd   BACKHAUS          - Sekretarz
  5.    Roman    KOZŁOWSKI       - Członek

Obecny na zebraniu Prezes RZP Tadeusz Dussa, złożył nowo-wybranemu Zarządowi gratulacje i życzenia owocnej pracy dla dobra pszczół i pszczelarzy.

W dniach 14 i 15.02 2015 w Grudziądzu w bursie przy ul.Hallera odbędzie się szkolenie finansowane przez ARR.Czas szkolenia codziennie w godz 9.00 - 16.00.

Temat szkolenia :Rola i znaczenie wymiany matek pszczelich - wykładowca inż.Marek Podlewski.Uczestnicy szkolenia wg.uprzednich zgłoszeń.Osoby które się zapisały muszą być obecne podczas wykładów przez dwa dni.Nieobecność skutkuje zwrotem kosztów w wysokości 3o zł za dzień.

W A Ż N E !

W dniu 15.02.2015 od godz 8.00 będą przyjmowane wpłaty na leki,matki,odkłady,ubezpieczenie pasiek, opłata członkowska i ulowa.

W celu przypomnienia podaję ceny i wysokość opłat

- leki - : - Apiwarol     49.00 zł za opakowanie 25 tabletek;                                              

             - Biowar         5.90 zł za pasek;

             - Apiguard     10.oo zł za tackę (50g).

 

- matki : - jednodniówki 20 zł za szt;

              - unasiennione naturalnie 60 zł za szt;

              - unasiennione sztucznie 100 zł za szt;

- odkłady pszczele  200 zł za odkład.

- wysokość opłat :  - opłata członkowska 40zł;

                           - opłata ulowa 4zł;

                           - za ubezpieczenie pasieki do 50 uli włącznie  5.50 zł.

Dzisiaj w święto Matki Boskiej Gromnicznej pszczelarze naszego koła odprowadzili na wieczne pszczelarzenie kol. Romana Kowalskiego,potomka pomorskich pszczelarzy.Całe Jego życie związane było z pszczołami i organizacjami pszczelarskimi.Prawie do końca swoich dni pełnił funkcję skarbnika Koła.Za swoją działalność w 2014 roku został odznaczony "Medalem ks.dr Jana Dzierżona " Był przyjacielem pszczół i pszczelarzy,uczciwym i prawym człowiekiem.

Pożegnać Go przybył V-ce prezes RZP kol.Edward Kochman.W imieniu kapelana pszczelarzy ks.Jacka Dudzińskiego kondolencje rodzinie i braci pszczelarskiej złożył ksiądz celabrans.

 

Prezes Koła Jacek Grzelak ,modlitwą pszczelarzy "Pani pracy uczciwej jak kropla miodowa...." pożegnał kolegę pszczelarza i przyjaciela.