W dniu 25 stycznia 2015r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które wyłoniło Zarząd Koła w składzie;

  1.    Jacek    GRZELAK             - Prezes
  2.    Józef     SZRUBKOWSKI    - Zastępca Prezesa
  3.    Beata     DĄBROWSKA       - Skarbnik
  4.    Zygfryd   BACKHAUS          - Sekretarz
  5.    Roman    KOZŁOWSKI       - Członek

Obecny na zebraniu Prezes RZP Tadeusz Dussa, złożył nowo-wybranemu Zarządowi gratulacje i życzenia owocnej pracy dla dobra pszczół i pszczelarzy.