W dniach 14 i 15.02 2015 w Grudziądzu w bursie przy ul.Hallera odbędzie się szkolenie finansowane przez ARR.Czas szkolenia codziennie w godz 9.00 - 16.00.

Temat szkolenia :Rola i znaczenie wymiany matek pszczelich - wykładowca inż.Marek Podlewski.Uczestnicy szkolenia wg.uprzednich zgłoszeń.Osoby które się zapisały muszą być obecne podczas wykładów przez dwa dni.Nieobecność skutkuje zwrotem kosztów w wysokości 3o zł za dzień.

W A Ż N E !

W dniu 15.02.2015 od godz 8.00 będą przyjmowane wpłaty na leki,matki,odkłady,ubezpieczenie pasiek, opłata członkowska i ulowa.

W celu przypomnienia podaję ceny i wysokość opłat

- leki - : - Apiwarol     49.00 zł za opakowanie 25 tabletek;                                              

             - Biowar         5.90 zł za pasek;

             - Apiguard     10.oo zł za tackę (50g).

 

- matki : - jednodniówki 20 zł za szt;

              - unasiennione naturalnie 60 zł za szt;

              - unasiennione sztucznie 100 zł za szt;

- odkłady pszczele  200 zł za odkład.

- wysokość opłat :  - opłata członkowska 40zł;

                           - opłata ulowa 4zł;

                           - za ubezpieczenie pasieki do 50 uli włącznie  5.50 zł.