Informuję że w 2015r. zebrania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Grudziądzu, odbywać się będą w sali nr1 budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ul.Małomłyńska 1 w godz.9.30 - 12.30.

Terminy zebrań   15.03.2015;   12.04.2015;   10.05.2015;   14.06.2015;  12.07.2015; 02.08.2015;   13.09.2015;   11.10.2015;   08.11.2015;   13.12.2015.

Na najbliższym zebraniu w dniu 15.03.2015 zbierane będą próbki pszczół z osypu zimowego w celu badania na obecność warozy.

Próbka powinna zawierać około 200 suchych pszczół w papierowej kopercie.

Na kopercie nalaży umieścić: Nazwisko i imię właściciela pasieki,adres pasieki, numer weterynaryjny pasieki, powiat na terenie którego leży pasieka.

Koszt badania 15 zł plus 2zł na pokrycie kosztu transportu do Włocławka razem 17 zł.

Bardzo proszę o zachęcanie wszystkich członków Koła do zapoznawania się z informacjami na stronie internetowej i przekazywanie ich koleżankom i kolegom w celu poprawienia obiegu informacji.

Prezes RKP Grudziądz Jacek Grzelak