Informujemy, że 4 września 2022 r. Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu wspólnie z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Wąbrzeźnie organizuje Wojewódzki Dzień Pszczelarza. W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby osoby chętne do wzięcia udziału w ww. uroczystości zgłosiły swój akces do kolegi Janusza Bucha, do dnia 15 sierpnia 2022 r.

Ze względu na duże zainteresowanie opowieściami pszczelarskimi z cyklu „sekretnego życia pszczół” kolega Maciej zaprasza na kolejną jego odsłonę w dniu 23 lipca 2022 r. o godz.  9.00. Pokaz odbędzie się w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, ulica Stefana Batorego 43/49 w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w pokazie SMS-em pod nr tel. 500 157 930.
Serdecznie zapraszamy.

 

Szanowni Państwo, nawiązując do wcześniejszych ustaleń, uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lipca br., w godz. 15.00 -18.30 serdecznie zapraszamy chętnych na organizowany przez nasze koło piknik rodzinny (zamiast comiesięcznego spotkania). Piknik ten odbędzie się na terenie   punktu edukacji przyrodniczo leśnej w Olku, w sąsiedztwie leśnictwa Olek.
W programie przewidziano m.in. opowieści pszczelarskie z cyklu „sekretnego życia pszczół”, zabawy plenerowe, ognisko, krótki spacer. Zapisy u kol. Janusza Buchy. Po potwierdzeniu miejsc, wpłata w wysokości 20,00 zł od pszczelarza na konto koła.

 

Mapka dojazdu
Mapka dojazdu

Istnieje możliwość zakupu rodzin pszczelich.

Kontakt:

Henryk - 604 953 270

Grzegorz - 609 500 059

 

Informujemy, że 17 lipca 2022 r. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” organizuje pielgrzymkę pszczelarzy do sanktuarium w Licheniu. Program: wyjazd z Torunia ok. godz. 7.30, zwiedzanie Lichenia z przewodnikiem 9.00-12.00, msza św. 12.00-13.00, 13.30 obiad, do 15.00 czas wolny. Powrót do Torunia ok. godz. 17.00. Koszt wyjazdu 76.00 zł. Zapisy do dnia 28 czerwca 2022 r. przyjmuje Janusz Bucha. Po potwierdzeniu miejsc, wpłata na konto koła.

 

 

Pragniemy serdecznie podziękować Koleżeństwu za wyjątkową odpowiedzialność i sprawną realizację programów dotyczących dystrybucji leków na warrozę i zakupu sprzętu pszczelarskiego. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy ww. programy rozliczyć w terminie. Dziękujemy.

 

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK przy ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu - tj. na parterze budynku, na terenie stadionu SM Kopernik.  

Na zebraniu przedstawione zostanie opracowanie ankiet dotyczących zimowli pszczół, bieżące informacje dotyczące pracy koła, a przede wszystkim wydawane będą przez lekarza weterynarii zamówione leki do leczenia pszczół. W związku z powyższym należy zabrać ze sobą książkę leczenia pszczół w celu dokonania w niej wpisu przez lekarza weterynarii. W przypadku niemożności odbioru leków w tym dniu prosimy upoważnić osobę do odbioru leków, gdyż leki nie zostaną przez nas odebrane i wrócą ponownie do lecznicy (wzór upoważnienia na stronie www koła). Ostatecznym terminem odbioru ww. leków jest 14 czerwca br. Po tej dacie pszczelarz uczestniczący w programie zostanie z niego wykreślony i nie będzie miał już możliwości odbioru leków.

Jednocześnie przypominamy, że są do odbioru u kol. Grzegorza książki leczenia pszczół pozostawione u niego w ubiegłym roku.

 

Toruń , dnia            czerwca 2022 r.

(miejscowość, data)

 

UPOWAŻNIENIE

 

Ja niżej podpisany..................…………………………………………….PESEL……………… 

 

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………….

 

(dokładny adres)

 

 

UPOWAŻNIAM

 

Pana/Panią......................……………………………………  …………………………………….

(imię i nazwisko)                                                                            (stopień pokrewieństwa)

 

PESEL……........................................................................................................

 

 

zamieszkałego/łą..…………………………………………………………………………………..

 

(dokładny adres)

 

 

         do dokonania w moim imieniu następujących czynności:

 

odbioru leków do zwalczania warrozy w ramach mechanizmu WPR umowa nr 11/W/211/2021/22 realizowanego w sezonie 2021/2022, który prowadzi Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.

 

 

 

………..………………………….

                                                                                                     (podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)

 

 

 

Nadleśnictwo Cierpiszewo informuje, że w okresie od 25 maja do 20 czerwca
planowane jest wykonanie agrolotniczych zabiegów wielkoobszarowych w celu ochrony
drzewostanów przed brudnicą mniszką na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo (gminy
Wielka Nieszawka, Solec Kujawski, Rojewo) w których stwierdzono nadmierne
występowanie brudnicy mniszki (Lymantria monacha).
Zabieg będzie przeprowadzony w ww. okresie na łącznej powierzchni około
4200 ha. W celu ograniczenia liczebności brudnicy mniszki zastosowany zostanie
preparat Dimilin 480 S.C. w dawce 0,1l/ha oraz Foray 76B w dawce 2,5l/ha
Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegów będzie zabroniony.
Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzania zabiegu ograniczania
populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami.
Informację o dokładnym terminie oraz lokalizacji pól zabiegowych można uzyskać
w Nadleśnictwie Cierpiszewo oraz na stronie internetowej nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że na terenie powiatów inowrocławskiego
i toruńskiego zostanie przeprowadzony zabieg ratowniczy w drzewostanach iglastych
z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego, polegający na zwalczeniu szkodnika
pierwotnego sosny zwyczajnej brudnicy mniszki ( Lymantria monacha L. ).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej nadleśnictwa Gniewkowo
oraz w leśnictwach:
 Dąbki - powiat inowrocławski, gmina Gniewkowo;
 Rudak - powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka;
 Karczemka - powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka.

Informacja dla osób wyjeżdżających do Łasina.

Wyjazd 8 maja 2022 r. o godz. 9.00 sprzed dworca PKP/PKS Toruń Miasto. Powrót do Torunia  ok. godz. 17.00. Trasa przejazdu Toruń - Kowalewo Pom. - Łasin.  Przystanek w Kowalewie Pom. ok. godz. 9.30 na ul. 1Maja. Program wyjazdu (zależny w dużej mierze od pogody): zwiedzenie drewnianego kościółka w Jarantowicach, przystanek przy zamku w Radzyniu Chełmińskim, zwiedzenie pasiek Kolegów Pszczelarzy z RKP w Łasinie, ognisko i pieczenie kiełbasek, które zabezpiecza organizator. Powrót do Torunia ok. godz. 17.00. Zgłoszeni uczestnicy wyjazdu są ubezpieczeni.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgłosiło się spośród nas wielu chętnych na wyjazd do Łasina, stąd nasze majowe spotkanie będzie miało charakter wyjazdowy. Koledzy z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łasinie przygotowali dla nas m.in.wizytę w pasiece. Wyjazd 8 maja 2022 r. o godz. 9.00 sprzed dworca PKP/PKS Toruń Miasto. Powrót do Torunia  ok. godz. 17.00. Trasa przejazdu Toruń - Kowalewo Pom. - Łasin. W sprawach organizacyjnych proszę dzwonić pod nr telefonu Janusz tel. 509 011 484, Andrzej 500 233 144.
Jednocześnie informujemy, że na spotkaniu 12 czerwca br. planujemy wizytę lek. weterynarii, który będzie rozprowadzał zamówione leki. Prosimy o zabranie ze sobą książeczek leczenia pszczół.