Pięciodniowe szkolenie wyjazdowe ARR 9-13 stycznia 2019 r. Biały Dunajec k. Zakopanego

Termin;
9 stycznia – godzina 8.00 wyjazd z Torunia  Dworzec autobusowego przy ul. Dąbrowskiego.

10 stycznia- dzień wypoczynkowy

11-13 stycznia  szkolenie

Szczegóły pobytu.

Koszt wyjazdu ; 450zł./ za 5 dni  na jedną osobę.

W kosztach ujęto:

 • 4 noclegi w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami  
 • 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacja szwedzki stół, obiady   serwowane) trzy przerwy kawowe podczas szkolenia
 • zwiedzanie Zakopanego  z przewodnikiem,   wjazd  i  zjazd  z Gubałówki  10.01 – kulig z pieczeniem kiełbasek /gdy będzie śnieg/
 • kolacja integracyjna z kapelą góralskim w dniu 12.01 2018)
 • wykładowcy i materiały szkoleniowe
 • pokoje 2,3 i 4 osobowe  z łazienkami

 Koszty dodatkowe, które pokrywa uczestnik:

 • wejście do basenu termalnego w dniu 10 stycznia

Ostateczny termin zgłaszania chętnych wraz z opłatą mija 11 grudnia 2018 r.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą całości kosztów na konto RZP w Toruniu. Maksymalnie może uczestniczyć 50 osób /poj. autobusu/
Bardzo ważne przypomnienie:

Z WYJAZDU MOŻE SKORZYSTAĆ TYLKO PSZCZELARZ POSIADAJĄCY NUMER WETERYNARYJNY PASIEKI

Harmonogram realizacji szkolenia w dniach 9-13 stycznia 2019 r. w ramach mechanizmu WPR w sezonie 2018/2019 Biały Dunajec k. Zakopanego

Lp.

Temat

Czas

9 stycznia /środa/

1

Wyjazd z dworca autobusowego w Toruniu

8.00

2

 Nawiedzenie Jasnej Góry

12.00

3

 Kolacja i zakwaterowanie Biały Dunajec „ Dunajecki Gościniec”

17.00

10 stycznia /czwartek/ dzień wypoczynkowy

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Zwiedzanie Zakopane i okolice/ Gubałówka, Krupówki, Pęksowe Brzyzko skocznia narciarska/  z przewodnikiem

8.30-14.00

3

Obiad

14.00-14.30

4

Wyjazd do „Term Bania”

14.45-17.30

5

 Kolacja

18.00-18.30

6

Kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek / jak będzie śnieg/

19.00-20.30

 11stycznia /piątek/ - szkolenie; prowadzący zajęcia mgr Sławomir Trzybiński -8 godzin

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Szkolenie/ dwie przerwy kawowe/

8.30-14.00

3

Obiad

14.30-15.00

4

Szkolenie c. dalszy

15.00-16.30

5

Przerwa kawowa

16.30-16.45

6

Czas wolny

16.45-18.00

7

Kolacja

18.15-18.45

12 stycznia /sobota/ - szkolenie; prowadzący zajęcia dr Wiesław Londzin - 8 godzin

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Szkolenie

8.30-10.45

3

Przerwa kawowa

10.45-11.00

4

Szkolenie

11.00-13.15

5

Przerwa kawowa

13.15-13.30

7

Szkolenie

13.30-15.00

8

Obiad

15.00-16.00

9

Czas wolny

16.00-17.30

10

Kolacja integracyjna z  kapelą góralską

17.30-21.00

13 stycznia /niedziela/ -szkolenie; prowadząca zajęcia dr Maria Zoń -7 godzin

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Szkolenie

8.30-10.45

4

Przerwa kawowa

10.45-11.00

5

Szkolenie

11.00-13.15

7

Przerwa kawowa

13.15-13.30

8

Szkolenie

13.30-14.15

11

Obiad

14.30-15.00

12

Wyjazd do Torunia

15.30

 

Szczegółowy program - harmonogram szkolenia

Dzień

Temat

Proponowany wykładowca

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

 

1.

Choroby pszczół i zatrucia pszczół

1. Czy potrafimy rozróżnić choroby czerwiu pszczelego - diagnostyka, leczenie i zapobieganie w chorobach czerwiu.

2. Zatrucia pszczół. Protokół postępowania przy podejrzeniu zatrucia chemicznego rodzin pszczelich.

3. Zabiegi higieniczne w pasiece.

dr Maria Zoń

 

3

 

2

 

2

 

 

2.

I. Ochrona pszczół przed zatruciami

1. Przyczyny zatruć pszczół.

2. Metody zapobiegania zatruciom.

3. Postepowanie w pasiece po zatruciu.

II. Gospodarka pasieczna 5 godz.

1. Wychów matek na własne potrzeby.

2. Skuteczne metody wymiany matek.

3. Przygotowanie rodzin do różnych pożytków.

dr Wiesław Londzin

 

1

1

1

 

2

1

2

 

 

3.

Technologie przydatne w prowadzeniu współczesnej pasieki

1. Gospodarka w różnych warunkach poużytkowych.

2. Doskonalenie pogłowia pszczół.

3. Wychów matek pszczelich.

4. Tworzenie odkładów i pakietów oraz powiększanie pasieki.

mgr Sławomir Trzybiński

 

2

1

3

2

 

 

Zachęcam do uczestnictwa

Tadeusz Dussa

Sporządzono na podstawie opracowania p. Tadeusza Dussy

Zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu w dniu 10 czerwca 2018 r.
(Urząd Marszałkowski w Toruniu, godz. 9.00)


W trakcie spotkanie będą poruszone następujące kwestie:

 1. Zakup leków – na zebraniu obecny będzie lekarz weterynarii, który będzie rozprowadzał leki. Prosimy zabrać ze sobą książki leczenia pszczół, gdyż lekarz dokona w nich stosownych wpisów. Bliższych informacji udziela kol. Sławek Kowalski tel. 54 282 46 11.
 2. Prowadzone będą zapisy na zakup pokarmu (podkarmienie zimowe) dla pszczół firmy Diamant w cenie 2,15 zł/1kg inwertu  zimowego  72 F Karma dostarczona będzie w wiadrach 15 kg. Bliższych informacji udziela kol. Andrzej Behrendt tel. 661 591 503. Możliwość zapłaty gotówką lub przelewem na konto.
 3. Sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy do pomocy w organizacji XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, który odbędzie się w Toruniu w dniu 9 września br. Chętne osoby winny się zgłosić do kol. Tadeusza Dussy tel. 501 180 974 lub kol. Andrzeja Behrendta tel. 661 591 503.

Wnioski Komisji Rewizyjne Koła - przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym: 

 1. Zarząd opracuje i przedstawi każdorazowo na Walnym Zebraniu Koła „Plan pracy”oraz „Preliminarz budżetowy” na aktualny rok 
 2. Przed kontrolą Komisji Rewizyjnej zamykającej rok Zarząd przedstawi bilans dochodów i wydatków wraz ze stanami kont, lokat oraz kasy.
 3. Zarząd uaktualni w okresie kwartału tzw. „Bazę danych" Koła i przedstawi ją ocenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 11 marca 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze  z pracy Zarządu za 2011 rok. Sprawozdanie złożył prezes Andrzej Jabłoński. W części ogólnej prezes przedstawił skład oraz zakres działalności poszczególnych członków Zarządu W roku sprawozdawczym 2011 Zarząd zorganizował 12 zebrań członków ,oraz 14 posiedzeń Zarządu. Zebrania zarządu odbywały się w sali przy ul. Środkowej 11,natomiast zebrania ogólne w sali Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym liczba członków zwiększyła się od 2010 r. o 9 pszczelarzy i obecnie wynosi 102 członków. Natomiast liczba rodzin pszczelich spadła o 94 rodziny i obecnie wynosi 2636.

Nawet jednorazowe dopuszczenie upraw GMO spowoduje uwolnienie (np. przez wiatropylność) materiału genetycznego do środowiska, co jest procesem nie odwracalnym.

Pochód w Warszawie w obronie pszczół i upraw GMO spowoduje uwolnienie(np. przez wiatropylność) materiału genetycznego do środowiska, co jest procesem nie odwracalnym