Serdecznie zapraszamy na zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK przy ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu - tj. na parterze budynku, na terenie stadionu SM Kopernik.  

Na zebraniu przedstawione zostanie opracowanie ankiet dotyczących zimowli pszczół, bieżące informacje dotyczące pracy koła, a przede wszystkim wydawane będą przez lekarza weterynarii zamówione leki do leczenia pszczół. W związku z powyższym należy zabrać ze sobą książkę leczenia pszczół w celu dokonania w niej wpisu przez lekarza weterynarii. W przypadku niemożności odbioru leków w tym dniu prosimy upoważnić osobę do odbioru leków, gdyż leki nie zostaną przez nas odebrane i wrócą ponownie do lecznicy (wzór upoważnienia na stronie www koła). Ostatecznym terminem odbioru ww. leków jest 14 czerwca br. Po tej dacie pszczelarz uczestniczący w programie zostanie z niego wykreślony i nie będzie miał już możliwości odbioru leków.

Jednocześnie przypominamy, że są do odbioru u kol. Grzegorza książki leczenia pszczół pozostawione u niego w ubiegłym roku.

 

Toruń , dnia            czerwca 2022 r.

(miejscowość, data)

 

UPOWAŻNIENIE

 

Ja niżej podpisany..................…………………………………………….PESEL……………… 

 

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………….

 

(dokładny adres)

 

 

UPOWAŻNIAM

 

Pana/Panią......................……………………………………  …………………………………….

(imię i nazwisko)                                                                            (stopień pokrewieństwa)

 

PESEL……........................................................................................................

 

 

zamieszkałego/łą..…………………………………………………………………………………..

 

(dokładny adres)

 

 

         do dokonania w moim imieniu następujących czynności:

 

odbioru leków do zwalczania warrozy w ramach mechanizmu WPR umowa nr 11/W/211/2021/22 realizowanego w sezonie 2021/2022, który prowadzi Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.

 

 

 

………..………………………….

                                                                                                     (podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)

 

 

 

Nadleśnictwo Cierpiszewo informuje, że w okresie od 25 maja do 20 czerwca
planowane jest wykonanie agrolotniczych zabiegów wielkoobszarowych w celu ochrony
drzewostanów przed brudnicą mniszką na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo (gminy
Wielka Nieszawka, Solec Kujawski, Rojewo) w których stwierdzono nadmierne
występowanie brudnicy mniszki (Lymantria monacha).
Zabieg będzie przeprowadzony w ww. okresie na łącznej powierzchni około
4200 ha. W celu ograniczenia liczebności brudnicy mniszki zastosowany zostanie
preparat Dimilin 480 S.C. w dawce 0,1l/ha oraz Foray 76B w dawce 2,5l/ha
Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegów będzie zabroniony.
Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzania zabiegu ograniczania
populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami.
Informację o dokładnym terminie oraz lokalizacji pól zabiegowych można uzyskać
w Nadleśnictwie Cierpiszewo oraz na stronie internetowej nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że na terenie powiatów inowrocławskiego
i toruńskiego zostanie przeprowadzony zabieg ratowniczy w drzewostanach iglastych
z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego, polegający na zwalczeniu szkodnika
pierwotnego sosny zwyczajnej brudnicy mniszki ( Lymantria monacha L. ).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej nadleśnictwa Gniewkowo
oraz w leśnictwach:
 Dąbki - powiat inowrocławski, gmina Gniewkowo;
 Rudak - powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka;
 Karczemka - powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka.

Informacja dla osób wyjeżdżających do Łasina.

Wyjazd 8 maja 2022 r. o godz. 9.00 sprzed dworca PKP/PKS Toruń Miasto. Powrót do Torunia  ok. godz. 17.00. Trasa przejazdu Toruń - Kowalewo Pom. - Łasin.  Przystanek w Kowalewie Pom. ok. godz. 9.30 na ul. 1Maja. Program wyjazdu (zależny w dużej mierze od pogody): zwiedzenie drewnianego kościółka w Jarantowicach, przystanek przy zamku w Radzyniu Chełmińskim, zwiedzenie pasiek Kolegów Pszczelarzy z RKP w Łasinie, ognisko i pieczenie kiełbasek, które zabezpiecza organizator. Powrót do Torunia ok. godz. 17.00. Zgłoszeni uczestnicy wyjazdu są ubezpieczeni.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgłosiło się spośród nas wielu chętnych na wyjazd do Łasina, stąd nasze majowe spotkanie będzie miało charakter wyjazdowy. Koledzy z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łasinie przygotowali dla nas m.in.wizytę w pasiece. Wyjazd 8 maja 2022 r. o godz. 9.00 sprzed dworca PKP/PKS Toruń Miasto. Powrót do Torunia  ok. godz. 17.00. Trasa przejazdu Toruń - Kowalewo Pom. - Łasin. W sprawach organizacyjnych proszę dzwonić pod nr telefonu Janusz tel. 509 011 484, Andrzej 500 233 144.
Jednocześnie informujemy, że na spotkaniu 12 czerwca br. planujemy wizytę lek. weterynarii, który będzie rozprowadzał zamówione leki. Prosimy o zabranie ze sobą książeczek leczenia pszczół.

 Wiosennej otuchy, radości i siły, byście niezłomnie trwali Państwo w nadziei i miłości

życzy nie tylko od Święta Wielkiej Nocy

Zarząd RKP w Toruniu.

 

Zdrowych i spokojnych świąt!!!

 

 

 

Stroik
stroik

Serdecznie zapraszamy na zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK przy ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu - tj. na parterze budynku, na terenie stadionu SM Kopernik. W trakcie zebrania poruszone będą bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem naszego Koła, w tym m.in. wyjazd studyjny do pasieki z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łasinie w dniu 08.05.2022 r.

Serdecznie zapraszamy na zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które odbędzie się w dniu 13 marca 2022 r. o godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK przy ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu - tj. na parterze budynku, na terenie stadionu SM Kopernik. W trakcie zebrania poruszone będą m.in. sprawy związane z programami KOWR i ubezpieczeniem pasiek. Poza tym przedstawione zostaną bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem naszego Koła. Na koniec, w ramach pogadanki na czasie, kolega poruszy temat nieetycznego zachowania pszczelarzy.
Przypominamy również o wpłacie składek członkowskich i ulowego na 2022 r.  Uregulowanie składek na bieżący rok jest warunkiem koniecznym do zawarcia ubezpieczenia pasiek, gdyż tylko członkowie z opłaconymi składkami mogą skorzystać z warunków oferowanych przez Ubezpieczyciela.
Podczas udziału w zebraniu prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i przestrzegania przepisów związanych z działaniami antycovidowymi.

Uprzejmie przypominamy, że 6 marca 2022 r. mija termin zamówienia i opłacenia leków przeciw warrozie.

Poniżej konto na które należy dokonać wpłaty podając imię, nazwisko oraz nazwę leku i ilość.
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu, ul. Środkowa 11
NICOLAUS BANK nr konta: 11 9511 0000 0000 1140 2000 0040

 Poniżej znajduje się zaktualizowany cennik. W ofercie pojawił się nowy hodowca tj. Pasieka Cegiełko. Ponadto zwiększeniu uległy ceny u Pana Loca, a z odkładów usunięta została oferta Pana Smaruja.

 
Aktualne na 2022 rok oferty producentów matek złożone dla RZP.
Oferty tych producentów odkładów złożone zostały w KOWR
           
Producent
(adres pasieki hodowlanej)
Rasa/
linia hodowlana
Rodzaj Cena netto Cena brutto Przesył
Adam Barnabas, ul. Plebiscytowa 26 B, 44-280 Rydułtowy, 505878364 Karolinka NU 25,00 25,00  
UN 60,00 60,00  
UN 180,00 180,00 ze spr. cz.
R      
Pasieka Hodowlana Wojciech Lutkiewicz, ul. Jagiełły 14, 19-300 Ełk,691720290 Kraińska/Iwa NU 24,07    
UN 72,22    
US      
R      
Sądecki Bartnik A. i J. Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235, 184140572, 184140573 Carnica/Dobra, Karpatka NU 25,00 25,00 tak
UN 75,00 75,00
US    
R 500,00 500,00
Łucja Skonieczna, Leszek Grzybowski, ul. Helenowska 22 m 28, 05-804 Pruszków Car/Sawa/Sawa1/SK/Singer/M NU 35,00 35,00  
UN 90,00 90,00  
US 140 140  
R 800,00 800,00  
Krzysztof Loc, Teodorów 96, 08-114 Skórzec, 256436157, 603767045 Kraińska/Alpejka, Nieska, Jugo,
Kaukaska/Woźnica
NU      
US 70,00 70,00 bez spr.cz
UN      
USS 140,00 140,00 ze spr. cz.
RN 300,00 300,00 bez spr.cz
RS 400,00 400,00 ze spr. cz.
Zbigniew Matula, ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta Kraińska/Bałtycka NU 20,00 20,00 tak
UN 80,00 80,00
US    
R    
Pasieka-Melissa Agnieszka Wójtowicz, Kędzierzynka 80, 32-422 Stadniki Mellisa NU 30,00 30,00  
UN 80,00 80,00  
US 120,00 120,00  
R      
Maria Wilde, ul. Księżycowa 8, 10-713 Olsztyn, 605036181 Kraińska/Kortówka NU 30,00 30,00  
UN 90,00 90,00  
US 90,00 90,00  
R 300,00 300,00  
Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, Oddział Zarzeczewo, ul: Nizinna 9, 87-801 Włocławek, 723692555 Kraińska/Kujawska NU   25,00  
UN   60,00  
US      
R   250,00  
Pasieka Szeligów
ul: Kotsisa 31
30-623 Kraków, 500661820
Carnica/Galicja NU 30,00 30,00  
UN 80,00 80,00  
US 80,00 80,00  
UN 120 120 ze spr. cz.
Kalabis Seweryn
ul. Ludwika Spyry 26
43-196 Mikołów, 517245650
Krainka/Karolinka NU 20,00 20,00  
UN 80,00 80,00  
UN 120,00 120,00 ze spr. cz.
       
Paweł Nowak, ul. Borowa 35, 41-250 Czeladź Karolinka NU 25,00    
UN 70,00 100,00  
US      
Pasieka Hodowlana, Wojciech Samuraj, Modliszewo 37, 62-200 Gniezno Kraińska NU   30,00  
UN   100,00  
US   120,00  
R   350,00  
Pasieka Cegiełko
Beata Cegiełko
Władysławów 40
26-720 Policzna
tel.: 697206997
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Apis Melifera Ligustica linii Regine NU 40,00 40,00  
UN 120,00 120,00  
Odkłady
Sławomir Wnuk, ul. Kościelna 27,
86-141 Lniano, 501025612
Kraińska/Kortówka,
Nieska
4-ostr.
150
220,00 220,00  
Iwona Pakulska, Ostrowo 21,
89-115 Mrocza
Kraińska/Nieska, Alpejka, "S" 5 wlkp
50
250,00 250,00  
           
1) Cena jednostkowa netto za matki i odkłady refundowana jest przez KOWR do wysokości 200 zł za sztukę. Oznacza to maksymalną refundację do 140 zł za sztukę. Cenę zakupu powyżej 200 zł za matkę lub odkład pokrywa zakupujący pszczelarz, otrzymuje refundację w wysokości 140 zł przy spełnieniu pozostałych warunków wsparcia określonych przez KOWR. 
2) Kolorem czerwonym oznaczone są ceny przekraczające kwotę 200 zł za sztukę.
3) Niektórzy producenci naliczają VAT i koszty wysyłki.

Uprzejmie informujemy, że w roku 2022 nadal można zamawiać matki pszczele u Pani Gembali. Ofertę i cennik można znaleźć na stronie: http://www.pasiekamellifera.com/pl/cennik-matek