W imieniu Zarządu zawiadamiam o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK przy ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu - tj. na parterze budynku, na terenie stadionu SM Kopernik.

Planowany porządek:

  1.      Powitanie zebranych.

  2.      Przedstawienie porządku.

  3.      Sprawozdanie Prezesa RKP w Toruniu za miniony okres.

  4.      Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za miniony okres.

  5.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

  6.      Głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu RKP.

  7.      Informacje bieżące.

  8.      Zakończenie zebrania.

                                                                                                          Prezes

                                                                              Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

                                                                                                   Janusz Bucha