Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu
Andrzej Dachtera – prezes
Andrzej Śliwiński – skarbnik
Zbyszek Cieślik - sekretarz
Janusz Bucha - członek zarządu
Dariusz Bukowski - członek zarządu
Przemysław Kaliszewski - członek zarządu                                                                                                Szymon Mróz - członek zarządu