Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu
Andrzej Śliwiński – skarbnik
Janusz Bucha - członek zarządu
Przemysław Kaliszewski - członek zarządu
Szymon Mróz - członek zarządu