Brutto Netto
 APIVAR               70,00 zł  64,81 zł 
 APIVAROL 25 TAB.     63,00 zł  58,33 zł 
 BIOWAR 10 PASKÓW     72,00 zł  62,96 zł 
 BAYVAROL 4 PASKI     20,00 zł  18,52 zł 
 POLYVAR YELLOW       140,00 zł   129,63 zł 
 APIGUARD 10 TACEK    110,00 zł  101,85 zł 
 API LIFE VAR         16,50 zł  15,28 zł 
 THYMOVAR             104,00 zł  96,30 zł 
 OXYBEE                200,00 zł  185,19 zł 
 VARROMED             138,00 zł  127,78 zł 
 FORMICPROTECT 68,2G  325,00 zł  300,93 zł 
 API-BIOXAL           95,00 zł   87,96 zł 
 APISTRIP 10 PASKÓW   73,00 zł  67,59 zł 

 

 Pasieka Krzysztof Loc

SzU bez spr. Cz. - 70 zł

SzU ze spr. Cz. - 140 

Matek NU nie ma sprzedaży, zainteresowani winni zamówić SzU a odebrać NU cena 35 zl

 

Pasieka Wojciech Smaruj

Nu - 30 

UN - 100 

SZU bez spr. Cz. - 70 

SZU ze spr. Cz. - 140 

R bez spr. Cz. - 300 

R ze spr. Cz. - 400 

 

Pasieka Maria Gembala

NU - 30 

UN - 90 

SZU bez spr.cz. - 70 

R bez spr. Cz. - 250 

R ze spr. Cz. - 400 

 

Pasieka Zbigniew Matula

NU - 25 

UN - 80 

 

Pasieka Sławomir Wnuk

Odkład - 300 

 

Pasieka Iwona Pakulska

Odkład 5 ramek 3 z czerwiem 2 osłonowe - 300 

Odkład 4 ramki 2 z czerwiem 2 osłonowe - 250 

1. SZKOLENIA ZIMOWE

Zarząd RZP dla członków związku organizuje szkolenia:

- w Wąbrzeźnie dnia 4 marca 2023 
- w Golubiu Dobrzyniu dnia 5 marca 2023

 

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla członków Związku (z uwagi na brak funduszy).

Zainteresowane szkoleniami osoby proszę o dokonanie wpłaty na konto naszego koła kwoty 10 zł za osobodzień do dnia 12.02.2023.

Materiały szkoleniowe dla oszczędności będą do pobrania ze strony RZP.

 

Harmonogram szkolenia w ramach szkolenia zimowego pszczelarzy 

 

Miejsce; 87-200 Wąbrzeźno- Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47

Wykładowca: dr inż.Aneta Sulborska-Różycka Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Temat szkolenia: Pszczoła miodna a baza pożytkowa czyli o relacji owad – roślina”
Godziny rozpoczęcia: 9.00 termin 4 marca 2023 r.
Ilość godzin lekcyjnych : 8

 

Szczegółowy program szkolenia 4 marca 2023 r.

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Morfologia pszczoły miodnej

2

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Botaniczne vademecum pszczelarza

2

4

O nektarze i pyłku słów kilka

2

6

Przerwa obiadowa

13.45-14.15

7

Baza pożytkowa a zachowanie bioróżnorodności czyli mniej znane rośliny pożytkowe, które mogą wzbogacić bazę pokarmową pszczoły miodnej w warunkach Polski

2

8

Zakończenie

15.45

 

Wykładowca: dr inż. Piotr Dziechciarz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Miejsce: Zamek Golubski ul. PTTK 13 87-400 Golub -Dobrzyń
Temat szkolenia: „Utrzymanie, odporność i żywienie pszczół w warunkach zanikającej bioróżnorodności "
Godziny rozpoczęcia: 9.00 termin 5 marca 2023 r.
Ilość godzin lekcyjnych: 8

 

Szczegółowy program szkolenia 5 marca 2023 r.

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka

2

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Mechanizmy odporności i oporności rodzin pszczelich na pasożyty

2

5

Żywienie pszczół

2

6

Przerwa obiadowa

13.45-14.15

7

Metody i techniki wychowu matek pszczelich

1

8

Znane i nieznane produkty pszczele

1

9

Zakończenie

15.45

 

2. UBEZPIECZENIE PSZCZELARZY OC OD SKUTKÓW POŻĄDLENIA

Zasady obliczania składki OC;

-Każda pasieka do 60 uli – koszt ubezpieczenia 8.00 zł.

-Jeżeli pasieka w jednym miejscu ma pow. 60 uli- płacimy wielokrotność składki 8.00 zl.

-Gdy pszczelarz ma kilka pasiek zlokalizowanych pod różnymi adresami- płaci wielokrotność składki. Podajemy dokładne adresy pasiek !!! nie ograniczając się tylko do podania miejscowości.

Ubezpieczony na 15 tyś zł. na jedno zdarzenie i 30 tyś. zł. na wszystkie zdarzenia w odniesieniu do jednego pszczelarza. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 kwietnia 2023 na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie skierowane jest tylko do członków Związku, którzy w roku 2023 opłacą składki członkowskie i ulowe ,zbieżne z ilością pasiek zadeklarowanych w ubezpieczeniu.

Składkę ubezpieczenia proszę wpłacać na konto naszego koła do dnia 10.03.2023 r. w wysokości z ww. zasady obliczania.

 

3. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W roku bieżącym obowiązują składki w wysokości : 50 zł. członkowskie, 2,50 zł. ulowe .

Proszę wpłacać na konto naszego koła (zgodnie ze statutem RZP w termienie I kwartału).

 

4. KALENDARZE

Związek wyda dla pszczelarzy kalendarze ścienne na 2023 r. w sprawie odbioru proszę o kontakt z Prezesem Koła.

 

5. ZEBRANIE

Zebranie członków naszego koła będzie zorganizowane po ustabilizowaniu się pogody. Tegoroczne zebranie sprawozdawcze połączone będzie z wyborami Zarządu Koła. Proszę o przygotowanie propozycji kandydatów do władz koła.

 

 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy

w Wąbrzeźnie

Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie

 

Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

 

Na spotkaniu w dniu 13 października 2022 roku przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa poinformownli że trwają prace nad przygotowaniem aktów prawnych, w tym ustawowych wynikających ze spełnienia wymogów zawartych w treści Krajowego Planu Strategicznego dotyczącego również interwencji w sektorze pszczelarskim oraz wytycznych. Podtrzymano stanowisko, że w pierwszej kolejności realizowane będą interwencje związane z:

 

 

- Zwalczaniem warrozy – realizowane wyłącznie przez Związki i Organizacje Pszczelarskie.

- Zakup matek, odkładów – realizowane wyłącznie przez Związki i Organizacje Pszczelarskie

- Zakupem sprzętu – realizowane hybrydowo poprzez Związki i Organizacje Pszczelarskie oraz równolegle indywidualnie przez pszczelarzy poprzez

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

-  pozostałe działania pomocowe byłyby uruchamiane sukcesywnie w dalszej kolejności./ szkolenia, gospodarka wędrowna, badanie jakości miodu/ Poinformowano Zespół, że warunkiem zakwalifikowania pszczelarza do korzystania ze wsparcia będą:

Posiadanie numeru EP – załatwienie do 31 stycznia 2023 r. Dla osób które nieposiadających numeru EP przydatny link: https://www.kowr.gov.pl/o-kowr/ewidencja-producentow

Posiadanie np. numeru SB lub RHD wykazującego, że pszczelarz wprowadza produkty pszczela na rynek zgodnie z wymogami prawa do korzystania ze wsparcia na zakupu matek pszczelich, odkładów pszczelich, do tej pory wymóg ten nałożony był na działanie zakupu sprzętu pszczelarskiego co znacznie ograniczyło korzystanie z tego działania przez pszczelarzy.

Posiadanie numeru konta – do tej pory w obrocie finansowym związanym z rozliczaniem projektów wystarczył nr konta składającego wniosek czyli Związków i Organizacji Pszczelarskich.

 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy

w Wąbrzeźnie

Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie

Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

RZP w Toruniu planuje zorganizować w dniu 25 marca 2023 r. kolejne XXXI Forum Pszczelarzy w Toruniu w obiekcie Centrum wystawienniczym „Park” przy ul. Sz. Bydgoska3.

Zapewniamy:

- wykład w dwóch blokach tematycznych po 1,5 godziny każdy. Wykładowcą będzie prof. dr hab. Jerzy Demetraki - Paleolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

- materiały szkoleniowe

- bezpłatną kawę, herbatę oraz ciastko

- możliwość zakupu sprzętu pszczelarskiego na wielu stoiskach

- wolny wstęp.

W dniu 13 października 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Pszczelarstwa z przedstawicielami Departamentu Rynków Rolnych którym przewodniczył z-ca Dyrektora Pan Łukasz Tomczyk, Wydział Produktów Zwierzęcych Ministerstwa Rolnictwa, reprezentowanym przez Głównego Specjalistę Pana Jacka Parszewskiego, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) reprezentowanych przez z-cę Dyrektora Panią Agnieszkę Protekta i Panią Magdalenę Białogrodzką oraz przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Dyrektora Pana Michała Wójciaka i Pana Pawła Poleskiego. Na spotkaniu w dniu 13 października 2022 roku przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa poinformowali, że trwają prace nad przygotowaniem aktów prawnych, w tym ustawowych wynikających ze spełnienia wymogów zawartych w treści Krajowego Planu Strategicznego dotyczącego również interwencji w sektorze pszczelarskim oraz wytycznych. Podtrzymano stanowisko, że w pierwszej kolejności realizowane będą interwencje związane z:

- Zwalczaniem warrozy – realizowane wyłącznie przez Związki i Organizacje Pszczelarskie.

- Zakup matek, odkładów – realizowane wyłącznie przez Związki i Organizacje Pszczelarskie

- Zakupem sprzętu – realizowane hybrydowo poprzez Związki i Organizacje Pszczelarskie oraz równolegle indywidualnie przez pszczelarzy poprzez

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

-  pozostałe działania pomocowe byłyby uruchamiane sukcesywnie w dalszej kolejności./ szkolenia, gospodarka wędrowna, badanie jakości miodu/ Poinformowano Zespół, że warunkiem zakwalifikowania pszczelarza do korzystania ze wsparcia będą:

- Posiadanie numeru EP – załatwienie do 31 stycznia 2023 r. Dla osób które nieposiadających numeru EP przydatny link: https://www.kowr.gov.pl/o-kowr/ewidencja-producentow

- Posiadanie np. numeru SB lub RHD wykazującego, że pszczelarz wprowadza produkty pszczela na rynek zgodnie z wymogami prawa do korzystania ze wsparcia na zakupu matek pszczelich, odkładów pszczelich, do tej pory wymóg ten nałożony był na działanie zakupu sprzętu pszczelarskiego co znacznie ograniczyło korzystanie z tego działania przez pszczelarzy.

- Posiadanie numeru konta – do tej pory w obrocie finansowym związanym z rozliczaniem projektów wystarczył nr konta składającego wniosek czyli Związków i Organizacji Pszczelarskich.

Poinformowano przy tym, że przyjmowanie wniosków m.in. z uwagi na brak uregulowań prawnych oraz brak systemu elektronicznego,/który jest dopiero tworzony/ będzie możliwe po 15 kwietnia.

Nie uzyskano jednoznacznych odpowiedzi na pytania:

- Jak planuje się wyliczać kwoty wsparcia w sytuacji gdy wnioski będą przyjmowane hybrydowo (indywidualnie przez pszczelarzy do ARiMR oraz przez Organizacje Pszczelarskie).Pula środków będzie ograniczona do kwoty X, natomiast zapotrzebowania będzie można składać do kwot nieokreślonych. Stopa zwrotu przy dużym zainteresowaniu pszczelarzy może być stosunkowo niska do tych obowiązujących dzisiaj.

- Dlaczego uzależniono zakup matek pszczelich, odkładów i pakietów od sprzedaży bezpośredniej? (posiadania np. numerów SB czy RHD).

- Co z pszczelarzami nie posiadającymi numeru konta bankowego?

Zebrani przedstawiciele pszczelarzy bardzo krytycznie ocenili propozycje Ministerstwa Rolnictwa. Przedstawiony kalendarz przygotowywania i wdrażania aktów prawnych, a także przewidywane terminy przyjmowania wniosków oraz realizacji zamierzeń powodują, że nawet jeśli projekty zostaną przyjęte do realizacji to zakup matek pszczelich oraz leków do zwalczania warrozy będzie zagrożony a sprzętu będzie możliwy praktycznie po sezonie pszczelarskim. Uznaje-jako reprezentujący RZP w Toruniu; że rok 2023 pod względem wykorzystania programu wsparcia pszczelarstwa będzie rokiem straconym! A zapewne będzie to rok bardzo trudny ekonomicznie w całym kraju- nie tylko w branży pszczelarskiej. Musimy się na to przygotować zarówno na poziomie Zarządów jak i członków Kół Krytycznie oceniono plan Ministerstwa, aby program wsparcia gospodarki wędrownej badania jakości miodu i szkoleń realizować w drugiej kolejności/ pod koniec roku 2023/

  W niedzielę 15 grudnia 2019r. w liturgicznej bliskości wspomnienia św. Ambrożego, brać pszczelarska z naszego koła przybyła do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej na uroczystą eucharystię,  dziękując Panu Bogu za tegoroczne zbiory i opiekę nad pszczelarzami i pszczołą miodną .

Posługę liturgiczną sprawowali pszczelarze,uroczystość uświetnił sztandar naszego koła. Tradycyjnie jak co roku Mszę św. celebrował ks. proboszcz i kustosz sanktuarium Jan Kalinowski. Uroczystość zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym, składaniem życzeń świątecznych i Noworocznych oraz dzieleniem się opłatkiem.

 

 

 Więcej zdjęć tutaj

 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy

w Wąbrzeźnie

Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie

Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

 

   W niedzielę 13 grudnia 2018r. w liturgicznej bliskości wspomnienia św. Ambrożego, brać pszczelarska z naszego koła przybyła do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej na uroczystą eucharystię,  dziękując Panu Bogu za tegoroczne zbiory i opiekę nad pszczelarzami i pszczołą miodną .

Posługę liturgiczną sprawowali pszczelarze,uroczystość uświetnił sztandar naszego koła. Tradycyjnie jak co roku Mszę św. celebrował ks. proboszcz i kustosz sanktuarium Jan Kalinowski a  okolicznościową homilię wygłosił ks. Łukasz Snopek. Uroczystość zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym, składaniem życzeń świątecznych i Noworocznych oraz dzieleniem się opłatkiem przywiezionym z Częstochowy.