Zarząd Koła informuje, że Rada Ministrów przydzieliła wsparcie dla pszczelarzy w wysokości 20 zł do przezimowanej rodziny.
Pszczelarz chcący skorzystać z w/w pomocy winien złożyć wniosek w ARiMR wraz z załącznikami do 30.06.2021 r.

Wnioski do pobrania:

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF - otwórz

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy - otwórz

Wniosek o nadanie numeru producenta - otwórz

Zapraszamy na kolejne Forum Pszczelarzy planowane w dniu 26 czerwca br.

Program Forum

Informujemy o planowanym na 19 czerwca 2021 roku w Wąbrzeskim Domu Kultury szkoleniu pszczelarskim.

Wykładowca prof.Grzegorz Borsuk  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Temat szkolenia: „Strategia i taktyka obrony przed chorobami."

Godziny rozpoczęcia: 9.00

Ilość godzin: 8
Szczegółowy program szkolenia

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Biologia rodziny pszczelej.

2

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Warroza i nosemoza – jednostki chorobowe, które dziesiątkują pasieki.

2

4

Przerwa kawowa

12.15-12.30

5

Badania naukowe mające aplikacyjne zastosowanie w pszczelarstwie.

2

6

Przerwa obiadowa

14.00-13.30

7

Gospodarka pasieczna z wykorzystaniem odkładów.

2

8

Zakończenie   

16.00

 

Dla każdego uczestnika szkolenia zapewniono:

 -wykład przeprowadzony na wysokim poziomie przez  Pana profesora  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

-materiał szkoleniowy w formie papierowej,

- obiad oraz dwie przerwy kawowe

- możliwość spotkania z koleżankami i kolegami po rocznej przerwie

 

Nie jest wymagany numer weterynaryjny pasieki.
Zainteresowanych prosimy o wpłatę na konto naszego Koła. Udział własny 10 zł./osobę.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie
Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie
Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia prosimy kierować do Prezesa Koła Pana Edwarda Kochmana do 5 czerwca br.  lub do wyczerpania miejsc.
 
Z pszczelarskimi pozdrowieniami
Edward Kochman
 
 
 
 

Gospodarstwo Pasieczne

"Sądecki Bartnik" sp. z o.o.
33-331 Stróże 35
woj. małopolskie

Dział Obsługi Klienta:tel. (18)4451882, 4140550, 4140558

Laboratorium tel. (18) 4140585

 

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich firmy ,,Sądecki Bartnik” proponuje szeroki panel usług z zakresu analiz miodu i innych produktów pszczelich.

Spektrum wykonywanych przez nas analiz obejmuje zarówno badanie parametrów fizykochemicznych, jak również identyfikację odmian miodu poprzez analizę pyłkową.

W niedalekiej przyszłości planowane są również badania z zakresu mikrobiologii i chorób pszczół.

Podstawowym celem działalności laboratorium jest wykonywanie następujących analiz:

 

 Rodzaj wykonywanego badania

Cena

 oznaczanie zawartości wody

15 zł

 oznaczanie przewodności właściwej

25 zł

 oznaczanie liczby diastazowej

70 zł

 oznaczanie kwasowości ogólnej

20 zł

 oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy i sacharozy (metoda HPLC)

100 zł

 oznaczanie zawartości 5- hydroksymetylofurfuralu

60 zł

 oznaczanie pozostałości sulfonamidów

150 zł

 oznaczenie pozostałości tetracyklin

150 zł

 oznaczanie pozostałości streptomycyn

150 zł

 oznaczenie pozostałości chloramfenikolu

170 zł

 szczegółowa analiza pyłkowa

120 zł

 identyfikacja odmiany miodu za pomocą analizy pyłkowej
- udział pyłku przewodniego

75 zł

 

Minimalna wielkość próbki - 200 g.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Z programu mogą korzystać pszczelarze posiadający pasiekę powyżej 10 rodzin pszczelich i decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o umieszczaniu na rynku produktów pszczelich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).

 

 

 

W związku z obecnie panującą sytuacją i niemożliwością prowadzenia zebrań, drogą internetową przekazujemy informacje o działalności związku.

 

 

1. Szkolenie planowane na 6 marca 2021 roku w Wąbrzeźnie (Wąbrzeski Dom Kultury) zostało odwołane. Będzie przeprowadzone w późniejszym dozwolonym terminie

-wykładowca prof.Grzegorz Borsuk  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Temat szkolenia: „Strategia i taktyka obrony przed chorobami."

Godziny rozpoczęcia: 9.00

Ilość godzin: 8

 

Szczegółowy program szkolenia

 

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Biologia rodziny pszczelej.

2

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Warroza i nosemoza – jednostki chorobowe, które dziesiątkują pasieki.

2

4

Przerwa kawowa

12.15-12.30

5

Badania naukowe mające aplikacyjne zastosowanie w pszczelarstwie.

2

6

Przerwa obiadowa

14.00-13.30

7

Gospodarka pasieczna z wykorzystaniem odkładów.

2

8

Zakończenie   

16.00

 

Dla każdego uczestnika szkolenia zapewniono:

-wykład przeprowadzony na wysokim poziomie przez  Pana profesora  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

-materiał szkoleniowy w formie papierowej,

- obiad oraz dwie przerwy kawowe

- możliwość spotkania z koleżankami i kolegami po rocznej przerwie

 

 

UWAGA: w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w planowanym terminie / obowiązujące obostrzenia pandemiczne/, wyznaczony zostanie inny termin możliwy do zaakceptowania przez wykładowcę i restauratora. 

Nie jest wymagany numeru weterynaryjny pasieki.
Zainteresowanych prosimy o wpłatę na konto naszego Koła. Udział własny 10 zł./osobę.
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane do końca lutego lub do wyczerpania miejsc.

 

 

 

2. XXIX Forum Pszczelarzy w Przysieku k.Torunia

Jak co roku organizowane jest w dniu 27 marca Forum Pszczelarzy, które będzie miało wyjątkowo charakter targów, bez części szkoleniowej. Podyktowane jest to brakiem możliwości wynajęcia sali wykładowej w ODR Przysiek . Udział w targach jest bezpłatny. Zapewniamy przed sezonem pszczelarskim szeroki dostęp do ofert handlowych przodujących producentów sprzętu , leków, probiotyków na potrzeby gospodarki pasiecznej. Zorganizowanie Forum uzależnione jest od sytuacji pandemicznej w kraju.

 

3. Szkolenie pszczelarzy w dniach 10 i 11 kwietnia 2021 w Wąbrzeźnie (Wąbrzeski Dom Kultury).

Dnia 10.04.2021 r. - dr. Artur Arszułowicz
Temat: Zdrowie ludzi zależy od zdrowia pszczół - 8 godzin. 

1. Sprzedaż miodu i produktów pszczelich w ramach SB i RHD - aktualizacja - 2 godziny

2. Dobrostan pszczół - dobrobyt nie dla wszystkich - 2 godziny

3. Jedno zdrowie. Pomijane połączenie zdrowia ludzi i pszczół - 2 godziny

4. Aktualizacja wiadomości dotycząca chorób pszczół - 2 godziny

Dnia 11.04.2021 r. - prof. Paweł Chorbiński - 8 godzin
Temat: Działania pszczelarza w zakresie ochrony pszczół przed chorobami, w warunkach nowoczesnej gospodarce pasiecznej. 

1. Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza warrozy, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą - 1 godzina
2. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu różnych metod i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu. Zwalczanie inwazji przy użyciu kwasów organicznych - 1 godzina
3. Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec amerykański i europejski, nosemoza, grzybica otorbielakowa, Zasady postępowanie w ognisku choroby zakaźnej - 3 godziny
4. Zasady higieny w pasiece. Odkażanie w pasiece - 1 godzina
5. Szkodniki pszczół i produktów pasiecznych -  2 godziny

W szkoleniu mogą wziąć udział pszczelarze posiadający numer weterynaryjny na dzień 30.09.2020 r. W trakcie szkolenia zapewnione są dwie przerwy kawowe, obiad oraz materiały szkoleniowe (opłata 10 zł/osobodzień).

Zainteresowane osoby ww. szkoleniem proszone są o dokonanie wpłaty na konto koła (2 dni 20,00 zł) – do końca marca 2021 r. Dokładny harmonogram szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie.

W sprawie bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny: 606 505 508.

 

 

 

4. Składki członkowskie

Składki członkowskie pozostają w niezmienionej wysokości.

Składki:
- 40,00 zł. składka członkowska
- 2,50 zł. składka ulowa (za 1 ul)

Termin opłaty składek do końca lutego br. na konto Koła.

 

5. Ubezpieczenie pszczelarzy
 - Każda pasieka do 60 uli – koszt ubezpieczenia 6.00 zł.
- Jeżeli pasieka w jednym miejscu ma pow. 60 uli - płacimy wielokrotność składki 6.00 zl.
 - Gdy pszczelarz ma kilka pasiek zlokalizowanych pod różnymi adresami - płaci wielokrotność składki. 
 - Przy wpłacie prosimy o wpisanie adresu pasieki lub pasiek.

Termin wpłaty składek do końca lutego br. na konto Koła.

  

6. Matki i odkłady

Aktualne na 2021 rok oferty producentów matek złożone dla RZP.

Oferty tych producentów odkładów złożone zostały w KOWR

Producent

(adres pasieki hodowlanej)

Rasa/

linia hodowlana

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

Adam Barnabas, ul. Plebiscytowa 26 B, 44-280 Rydułtowy, 505878364

Kraińska/Karolinka

NU

20,00

20,00

UN

60,00

60,00

US

 

 

R

 

 

Maria Gembala, Żelków Kol.

ul. Akacjowa 57, 08-110 Siedlce, 607695247

Kraińska/Prima, Gema,

Kaukaska/WG

NU

25,00

25,00

UN

70,00

70,00

US

100,00

100,00

R

250,00

250,00

Sądecki Bartnik A. i J. Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235, 184140572, 184140573

Carnica/Dobra, Karpatka

NU

20,00

20,00

UN

60,00

60,00

US

 

 

R

500,00

500,00

Krzysztof Kubeczek, ul. Lipowa 20, 43-445 Dzięgielów, 338529726

Carnika/Beskidka

NU

27,00

27,00

UN

85,00

85,00

US

 

 

R

220,00

220,00

Krzysztof Loc, Teodorów 96, 08-114 Skórzec, 256436157, 603767045

Kraińska/Alpejka, Nieska, Jugo,

Kaukaska/Woźnica

NU

30,00

 

UN

 

 

US

120,00

 

R

350,00

 

Zbigniew Matula, ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta

Kraińska/Bałtycka

NU

20,00

20,00

UN

80,00

80,00

US

 

 

R

 

 

Wojciech Pelczar, ul: Prochownia 14 38-400 Krosno, 134322442

car/AGA, AGA 3

NU

25,00

25,00

UN

100,00

100,00

US

 

 

R

500,00

500,00

Wojciech Smaruj, Modliszewo 37, 62-200 Gniezno, 601956327, 668393973

Kraińska/car Wielka

NU

30,00

30,00

UN

100,00

100,00

US

120,00

120,00

R

350,00

350,00

Maria Wilde, ul. Księżycowa 8, 10-713 Olsztyn, 605036181

Kraińska/Kortówka

NU

25,00

25,00

UN

75,00

75,00

US

150,00

150,00

R

300,00

300,00

Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, Oddział Zarzeczewo, ul: Nizinna 9, 87-801 Włocławek, 723692555

Kraińska/Kujawska

NU

 

25,00

UN

 

60,00

US

 

 

R

 

250,00

Wioletta Naruszewicz

Os. Siejnik II 3/1

19-400 Olecko, 603974294

Kraińska/Wanda, Nieska,

Kaukaska/Mucharska,

Środkowoeuropejska/Augustowska

NU

25,00

25,00

UN

75,00

75,00

US

 

 

R

300,00

300,00

Pasieka Szeligów

ul: Kotsisa 31

30-623 Kraków, 500661820

Carnica/Galicja

NU

25,00

25,00

UN

70,00

70,00

US

100,00

100,00

R

 

 

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

Krainka/Victoria

NU

23,15

25

UN

64,81

70

US

 

 

R

 

 

Kalabis Seweryn

ul. Ludwika Spyry 26

43-196 Mikołów, 517245650

 

Pasieka Hodowlana Zbigniew Postuła

ul. Syriusza 22/16, 44-117 Gliwice

tel. 032-279 32 59, 691 37 22 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krainka/Karolinka

 

 

 

Krainka/Karolinka

 

NU

20,00

20,00

UN

70,00

70,00

US

 

 

R

 

 

NU

23,00

23,00

Unasieniona na pasieczysku

70,00

70,00

Unasieniona na trutowisku

80,00

80,00

R

300,00

300,00

Odkłady

Sławomir Wnuk, ul. Kościelna 27,

86-141 Lniano, 501025612

Kraińska/Kortówka,

Nieska

4-ostr.

140

220,00

220,00

Iwona Pakulska, Ostrowo 21,

89-115 Mrocza

Kraińska/Nieska, Alpejka, "S"

5 wlkp

50

220,00

220,00

         
1) Cena jednostkowa netto za matki i odkłady refundowana jest przez KOWR do wysokości 200 zł za sztukę. Oznacza to maksymalną refundację do 140 zł za sztukę. Cenę zakupu powyżej 200 zł za matkę lub odkład pokrywa zakupujący pszczelarz, otrzymuje refundację w wysokości 140 zł przy spełnieniu pozostałych warunków wsparcia określonych przez KOWR. 
2) Kolorem czerwonym oznaczone są ceny przekraczające kwotę 200 zł za sztukę.
3) Niektórzy producenci naliczają VAT i koszty wysyłki.

 

Oferty na matki zawierają tylko producentów, od których otrzymaliśmy propozycje zakupu. Matki można zamawiać u innych producentów zachowując warunek-iż pochodzą z linii hodowlanych dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa Cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę. Matki do 50% stanu rodzin, pakiety/odkłady do 20% stanu rodzin z dnia 30.09.2020 r. 

Termin składania zamówień na matki i odkłady zgodnie z wyżej wymienionym wykazem wraz z wpłatą na konto Koła do 10 marca 2021 r.  

 

7. Leki

ZAKUP LEKÓW W RAMACH KOWR W ROKU 2020/21
           
Sprzedający leki: Lecznica Weterynaryjna, lek. wet. Janusz Radecki. ul. Modrzewiowa 2a, 87-400 Golub Dobrzyń, tel: 502414371, 566833595
           
Nazwa leku
i substancja lecznicza
Forma leku Ilość Cena
brutto
Wartość brutto Ilość leku
na rodzinę
Leki z amitrazą
APIVAR
(amitraza 500 mg)
Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków)   60,00 0,00 2 paski
APIWAROL
(amitraza 12,5 mg)
Tabletki dymne
(opakowanie 25 tabl.)
  54,00 0,00 4 tabletki do odymiania
BIOWAR
(amitraza 500 mg)
Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków)   58,20 0,00 2 paski
Leki z flumetryną
BAYVAROL
(flumetryna 3,6 mg)
Paski do zawieszania (opakowanie 4 paski)   18,50 0,00 4 paski
POLYVAR YELLOW
(flumetryna 275 mg)
Paski do umieszczenia w wylotku ula (opakowanie 10 pasków)   132,00 0,00 2 paski do umieszczenia w wylotku ula
Leki z tymolem
APIGUARD
(tymol 12,5 g)
Taca z żelem zawierającym tymol do odparowania   120,00 0,00 2 razy po 1 tacy do układania na górne beleczki ramek
API LIFE VAR
(tymol 8 g olejki eteryczne)
Płytki (tymol, kamfora, mentol, ol. eukaliptusowy) do odparowania (opakowanie 2 płytki)   14,50 0,00 3 razy po 1 płytce do układania na górne beleczki ramek
THYMOVAR
(tymol 15 g)
Płytki z tymolem do odparowania (opakowanie 10 płytek)   90,00 0,00 2 razy po 1 płytce na każdy korpus ula do układania na górne beleczki ramek
Leki z kwasami organicznymi
OXYBEE
kwas szczawiowy, olejki eteryczne, glicerol
Płyn do polewania na pszczoły dla 22 rodzin   163,00 0,00 5-6 ml na uliczkę międzyramkową
VARROMED
(mieszanina: kwas mrówkowy 5 mg/ml, kwas szczawiowy 44 mg/ml)
Płyn do polewania na pszczoły (butelka plastykowa 555 ml z dozownikiem i odziałką) dla 12-37 rodzin   108,00 0,00 15-45 ml na pień w zależności od siły rodziny 1-5 razy w roku, (średnio: 30 ml 3 razy/pień)

 

Termin składania zamówień na leki zgodnie z wyżej wymienionym wykazem wraz z wpłatą na konto Koła do 10 marca 2021 r.  

 

8. ANALIZA  JAKOŚCI  MIODU 

Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 rodzin. Zakres badań: zawartość wody, fruktozy i glukozy (suma fruktozy i glukozy),zawartość sacharozy, zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, przewodność właściwa, wolne kwasy, liczba diastazowa, oraz zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF). Proszę o zgłaszanie zapotrzebowania - będziemy kontaktować się z zainteresowanymi.

 

9. Sprzęt pszczelarski

Zarząd Koła po otrzymaniu kwot nawiąże kontakt z zainteresowanymi osobami które złożyły zamówienia.

 

10. Kalendarze ścienne

Zarząd RZP w Toruniu zakupił kalendarze dla pszczelarzy. Osoby które nie otrzymały proszone są o kontakt.

 

 

Podajemy konto bankowe naszego Koła:

 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy

w Wąbrzeźnie

Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie

Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

 

 

11. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

 W dniach 10-12 września br. RZP w Toruniu planuje wyjazd zorganizowany grupą autokarową na obchody ogólnopolskiego święta w Łowiczu, ale także zwiedzanie kilku pasiek, klasztor i pasieka w Niepokalanowie , Instytut w Skierniewicach. Ilość miejsc ograniczona do poj. autobusu. Zasady uczestnictwa będą określone w późniejszym terminie.

  

12. Wycieczka pszczelarzy

RZP w Toruniu informuje o możliwości zorganizowania w sierpniu lub we wrześniu integracyjnej wycieczki pszczelarskiej po ziemi podlaskiej i lubelskiej. Latem podamy szczegóły.

  

13. Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę

RZP w Toruniu planuje wyjazd autokarowy 6 grudnia i powrót 7 grudnia wieczorem. Szczegóły wyjazdu przedstawimy w późniejszym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami, dokonanie niezbędnych zgłoszeń i wpłat w terminie.

 

 

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Prezes Koła

Edward Kochman

Zarząd Koła Pszczelarzy organizuje w pomieszczeniu koła ul. Matejki w dniu 24.09 (czwartek) o godz. 16.30 zebranie.

Temat:

Zamówienia na 2021 w ramach Wsparcia Pszczelarstwa: leki przeciwko warrozie, matki i odkłady, sprzęt, lawety, badanie miodu

Sprawy związkowe.

Z uwagi na krótkie terminy proszę o obecność.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego.

Pozdrawiam

Edward Kochman

 

 

Przystępując do przygotowania programów Wsparcia pszczelarstwa niezbędny jest stan rodzin. W związku z powyższym Zarząd Koła w dniu 11 września br. piątek godz. 17.00 w pomieszczeniu Koła organizuje spotkanie dla pszczelarzy chcących powiększyć stan rodzin pszczelich uregulować składki, wstąpić do Koła. 

Pozdrawiam

Edward Kochman

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do Berlina i spacer z przewodnikiem po najważniejszych punktach centrum:

Brama Brandenburska, Plac Poczdamski, Plac Paryski, aleja Unter den Linden (Plac Bebela, Opera, Uniwersytet Humboldta, katedra św. Jadwigi), Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną (z zewnątrz) i pod Czerwony Ratusz, czas dla grupy na Alexanderplatz. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie. Spacer po Berlinie Zachodnim: Dworzec Zoo, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma i słynna ulica handlowa Ku’damm.

Później przejazd autokarem w okolicach zachowanych części Muru Berlińskiego (East Side Gallery). Druga część dnia (ok. 5 h) do dyspozycji grupy na spotkanie z miejscowymi pszczelarzami i zwiedzanie pasiek miejskich na terenie Berlina.

Powrót do ośrodka, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie. Przejazd do Poczdamu i wizyta w Pałacu Sanssouci, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po parku okalającym pałac z chińską herbaciarnią i oranżerią. Przejazd do Nowego Ogrodu i wizyta w Pałacu Cecilienhof, w którym miała miejsce konferencja poczdamska w 1945 roku.  Spacer po Poczdamie przez dzielnicę rosyjską i holenderską, Czas dla grupy i przejazd w kierunku Polski, powrót w godzinach wieczornych.

 

Cena wycieczki: 120 zł/osoba -  dla 40 uczestników

Cena zawiera:

● transport autokarem z WC, video i klimatyzacją

●  pokoje 2-4 osobowe typu studio (1 łazienka na 2 pokoje)

● 2 śniadania

● 2 obiadokolacje

● opiekę pilota w czasie całego wyjazdu

● usługę przewodnika miejskiego po Berlinie (3 h x 2 dni)

● ubezpieczenie KL 10000 €, NNW 2000€, bagaż 200€ w firmie AXA

● podatek Vat

Cena nie zawiera:

● biletów wstępu do Sanssouci i Cecilienhof (razem ok. 20 €/osoba)

 

Program wycieczki jest ramowy, a kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach muzealnych ani płatnych atrakcjach.

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu wraca do organizacji szkoleń uzupełniających spotkania zimowe, które ze względu na pandemię nie zostały w pełni zrealizowane.

Poniżej szczegółowe harmonogramy szkoleń:

 

JABŁONOWO POMORSKIE

Harmonogram szkolenia dodatkowego w ramach szkolenia zimowego pszczelarzy realizowanego w dniu 4 września 2020 r. - wykładowca mgr inż. Marek Podlewski

Temat gł. operacji: „Gospodarka pasieczna w aspektach aktualnych zagrożeń chorobami pszczół "

Miejsce szkolenia: Jabłonowo Pomorskie, Centrum Konferencyjno - Bankietowe, Sala weselna: Familia, Przemysłowa 26, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

Godziny rozpoczęcia: 15.00

Ilość godzin: 8

 

Lp.

Temat

Liczba godzin

4 września Racjonalne funkcjonowanie pszczół i zagrożenia powodujące wymieranie rodzin pszczelich

8

1

Warroza i nosemoza jako jednostki chorobowe odpowiedzialne za wymieranie rodzin pszczelich.

2

2

Przerwa

16.30-16.40

3

Żywienie pszczół.

2

5

Przerwa

18.10-18.20

6

Naukowe badania mające zapobiegać wymieraniu pszczół.

2

7

Przerwa

19.50-20.00

8

Funkcjonalna anatomia i morfologia pszczół.

2

9

Zakończenie. Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia.

21.30

 

TORUŃ

Harmonogram szkolenia dodatkowego w ramach szkolenia zimowego pszczelarzy realizowanego w dniach: 5 i 12 września 2020 r. - wykładowca mgr inż. Marek Podlewski

Temat szkolenia: „Gospodarka pasieczna w aspektach aktualnych zagrożeń chorobami pszczół"

Miejsce szkolenia: Toruń, Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego 87-100 Toruń, ul. Plac Teatralny 1

Godziny rozpoczęcia: 9.00

Ilość godzin: 16

Lp.

Temat

Liczba godzin

5 września Wpływ wybranego sposobu gospodarki pasiecznej na produkcyjność i zdrowie pszczół

8

1

Tradycyjna gospodarka jednorodzinna-wady i zalety.

2

2

Przerwa

10.30-10.40

3

Okresowe powiększanie pasieki przez tworzenie odkładów- gospodarka dwurodzinna.

2

4

Przerwa

12.10-12.20

5

Prowadzenie gospodarki rotacyjnej- wady i zalety.

2

6

Przerwa

13.50-14.00

7

Metody ograniczenia czerwienia matek pszczelich- tworzenie "uli szpitali.

1

8

Konkurencyjne rozmieszczenie pasiek ich wpływ na utrzymanie zdrowotności pszczół.

1

9

Zakończenie. Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia.

15.30

12 września Racjonalne funkcjonowanie pszczół i zagrożenia powodujące wymieranie rodzin pszczelich

8

1

Warroza i nosemoza jako jednostki chorobowe odpowiedzialne za wymieranie rodzin pszczelich.

2

2

Przerwa

10.30-10.40

3

Żywienie pszczół.

2

4

Przerwa

12.10-12.20

5

Naukowe badania mające zapobiegać wymieraniu pszczół.

2

6

Przerwa

13.50-14.00

7

Funkcjonalna anatomia i morfologia pszczół.

2

8

Zakończenie. Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia.

15.30

 

 

Przypominamy, że  XXVIII Forum Pszczelarzy zostało przełożone na 26 września 2020 r. Forum odbędzie się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k. Torunia.

Poniżej program forum:

 

9.00 – Otwarcie Forum
           dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie
9.10   – Wystąpienie zaproszonych gości
9.30   – Wystąpienie prezesa RZP w Toruniu
             Tadeusz Dussa
9.40   – Dyskusja
10.00 –„Czy 40 lat walki z warrozą czegoś nas nauczyło?”
             dr n. wet. Anna Gajda
11.30 – Przerwa
11.50 – „Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na kondycję rodzin pszczelich
            – zastosowanie w gospodarce pasiecznej”– mgr inż. Piotr Nowotnik
13.20 – Dyskusja
13.45 – Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020
             Dariusz Pliszka, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
             i Nasiennictwa w Bydgoszczy
14.05 – Oferta matek pszczelich linii Kraińska Kujawska
             pasieki KPODR w Zarzeczewie

             Adrian Stankiewicz, KPODR Oddział w Zarzeczewie
14.20 – Zakończenie Forum

 

W trakcie trwania Forum czynny będzie kiermasz sprzętu i wydawnictw o tematyce pszczelarskiej.
Przekaz z sali konferencyjnej (otwarcie i wykłady) będzie wyświetlany na telebimie przed budynkiem.
Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne

   Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej prowadzi nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie pszczelarz na rok szkolny 2020/2021.  W przypadku odpowiedniej ilości osób chętnych kurs rozpocznie się we wrześniu 2020r.  Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywały się będą w formie zaocznej, 2 razy w miesiącu (sobota - niedziela).

Termin składania podań: 25 sierpnia 2020r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.tcez.tuchola.pl