Prosimy aby wpłaty za leki, matki, odkłady, sprzęt pasieczny, opłatę członkowską, opłatę ulową czy też ubezpieczenie były dokonywane na osobnych przelewach (osobno leki, osobno, matki, osobno sprzęt itp.).

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie
Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie
Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

Przypominamy, że  XXVIII Forum Pszczelarzy zostało przełożone na 26 września 2020 r. Forum odbędzie się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k. Torunia.

Poniżej program forum:

 

9.00 – Otwarcie Forum
           dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie
9.10   – Wystąpienie zaproszonych gości
9.30   – Wystąpienie prezesa RZP w Toruniu
             Tadeusz Dussa
9.40   – Dyskusja
10.00 –„Czy 40 lat walki z warrozą czegoś nas nauczyło?”
             dr n. wet. Anna Gajda
11.30 – Przerwa
11.50 – „Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na kondycję rodzin pszczelich
            – zastosowanie w gospodarce pasiecznej”– mgr inż. Piotr Nowotnik
13.20 – Dyskusja
13.45 – Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020
             Dariusz Pliszka, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
             i Nasiennictwa w Bydgoszczy
14.05 – Oferta matek pszczelich linii Kraińska Kujawska
             pasieki KPODR w Zarzeczewie

             Adrian Stankiewicz, KPODR Oddział w Zarzeczewie
14.20 – Zakończenie Forum

 

W trakcie trwania Forum czynny będzie kiermasz sprzętu i wydawnictw o tematyce pszczelarskiej.
Przekaz z sali konferencyjnej (otwarcie i wykłady) będzie wyświetlany na telebimie przed budynkiem.
Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne

 

Termin:  28.09 – 11.10.2020 - 14 dni       

PROGRAM WYCIECZKI:

1 Dzień - 28.09.20
Wyjazd z Torunia o godz. 6:30. Przejazd przez Polskę do Czech. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg w okolicach Brna. 

2 Dzień - 29.09.20
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez Austrię i Słowenię do Chorwacji, w okolice Zadaru położonego na Chorwackiej Riwierze. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

3 Dzień - 30.09.20
Śniadanie Przejazd do Trogiru, zwiedzanie Starego Miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, następnie odwiedzimy Split - zwiedzanie Pałacu Dioklecjana, uznawanego za najważniejszy zabytek cesarstwa rzymskiego, czas wolny - przejazd do Medjugorie, zakwaterowanie, obiadokolacja - nocleg.

4 Dzień - 01.10.20
Spotkanie z przewodnikiem, spacer po Medjugorie, poznanie historii objawień, wejście na Górę Objawień, przejazd do Mostaru, zwiedzanie Starego Miasta ze słynnym Starym Mostem Tureckim, powrót do Medjugorie – czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, dla chętnych udział w wieczornej mszy świętej, nocleg.

  W niedzielę 15 grudnia 2019r. w liturgicznej bliskości wspomnienia św. Ambrożego, brać pszczelarska z naszego koła przybyła do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej na uroczystą eucharystię,  dziękując Panu Bogu za tegoroczne zbiory i opiekę nad pszczelarzami i pszczołą miodną .

Posługę liturgiczną sprawowali pszczelarze,uroczystość uświetnił sztandar naszego koła. Tradycyjnie jak co roku Mszę św. celebrował ks. proboszcz i kustosz sanktuarium Jan Kalinowski. Uroczystość zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym, składaniem życzeń świątecznych i Noworocznych oraz dzieleniem się opłatkiem.

 

 

 Więcej zdjęć tutaj

 

Link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii

Treść oświadczenia:

 


O ś w i a d c z e n i e     Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem  posiadaczem pszczół w ilości …………….. rodzin pszczelich  z których  produkty  zamierzam wprowadzać do obrotu. Moja pasieka zlokalizowana jest w ………………………………………………………………. . Nie podlegam obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ani wpisu do  ewidencji działalności gospodarczej. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

........................................
                                                        

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy

w Wąbrzeźnie

Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie

Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

 

   W niedzielę 13 grudnia 2018r. w liturgicznej bliskości wspomnienia św. Ambrożego, brać pszczelarska z naszego koła przybyła do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej na uroczystą eucharystię,  dziękując Panu Bogu za tegoroczne zbiory i opiekę nad pszczelarzami i pszczołą miodną .

Posługę liturgiczną sprawowali pszczelarze,uroczystość uświetnił sztandar naszego koła. Tradycyjnie jak co roku Mszę św. celebrował ks. proboszcz i kustosz sanktuarium Jan Kalinowski a  okolicznościową homilię wygłosił ks. Łukasz Snopek. Uroczystość zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym, składaniem życzeń świątecznych i Noworocznych oraz dzieleniem się opłatkiem przywiezionym z Częstochowy. 

   Kilka lat temu zrodził się pomysł aby Koło nasze miało własny sztandar co udało się zarządowi zrealizować w roku 2015. 

   Na zebraniu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie w dniu 15 lutego 2015 r.  podjęto uchwałę w sprawie o ufundowanie sztandaru Koła natomiast na zebraniu w dniu 19 kwietnia 2015 r.   został powołany Komitet organizacyjny ds. wykonania sztandaru dla Koła.

W skład komitetu weszli:

- Sławomir Mazurek – przewodniczący

- Edward Kochman – członek

- Mieczysław Chlebowski – członek

- Marian Sosnówka – członek

- Aleksandra Klimek - członek

 

   Sztandar został ufundowany ze środków finansowych przekazanych przez Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu, członków naszego koła i kół zaprzyjaźnionych oraz pozostałych sponsorów. Sztandar poświęcił osobiście ks. biskup Edward Białogłowski duszpasterz rolników i pszczelarzy podczas mszy ku czci św. Ambrożego 7 grudnia 2015 roku na Jasnej Górze.

   23 kwietnia 2016 roku nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru na ręce prezesa Koła Rejonowego w Wąbrzeźnie.  Uroczystość wręczenia sztandaru prowadził kolega Marian Sosnówka.  Sztandar przekazał Prezesowi Koła Edwardowi Kochmanowi Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Pan Tadeusz Dussa. 

   Na okoliczność wręczenia sztandaru został utworzony akt erekcyjny o następującej treści:

 

„Działo się to w mieście Wąbrzeźnie w kwietniową sobotę roku Pańskiego dwa tysiące szesnastego,

kiedy funkcje Burmistrza Miasta sprawował Leszek Kawski, a prawo miejscowe stanowiła Rada Miasta 7 kadencji pod przewodnictwem Radosława Kędzi.

Popisami uczestniczących w dzisiejszej uroczystości podajemy, do wiadomości współczesnych i ku pamięci potomnych,

że w roku 2016 Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu swą Uchwałą nadał sztandar dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie.

Sztandar wykonała pracownia HAFTINA w Piotrkowie Trybunalskim według projektu zatwierdzonego przez Komitet Organizacyjny,

a wręczenia dokonał Tadeusz Dussa Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.

Na drzewcu umieszczono 1 tabliczkę z nazwą koła oraz 26 tabliczek z nazwiskami sponsorów”. 

   

   Akt został podpisany przez Przewodniczącego Związku Pszczelarzy w Toruniu Pana Tadeusza Dussę, Burmistrza Wąbrzeźna Pana Leszka Kawskiego, Kapelana Regionalnego Związku Pszczelarzy Ks. Jacka Dudzińskiego, Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie Pana Edwarda Kochmana, Wicestarostę Wąbrzeskiego Panią Bożenę Szpryniecką, wójtowie okolicznych gmin oraz sponsorzy. 

   Uroczystość przekazania sztandaru zakończona została spotkaniem integracyjnym.

 

   Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie powstało w okresie po drugiej Wojnie Światowej. Według przekazów seniorów była to prężna i postępowa organizacja zrzeszająca pszczelarzy z całego powiatu wąbrzeskiego.  

   Lata 80-te to okres kryzysu, który dotykał kraj i wszystkie dziedziny gospodarki m.in. również pszczelarstwo. Problemy z dostawami podstawowych produktów spożywczych takich jak cukier skutkowały wstępowaniem do organizacji pszczelarskiej osób,  które  fikcyjnie nazywali się pszczelarzami a to z tym względów, że była możliwość dzięki temu pozyskania cukru. Koło nasze w tamtym okresie liczyło ponad osiemdziesięciu członków. Siedzibą Koła pszczelarzy był budynek Kółka Rolniczego. 

   W czasie transformacji czyli na początku lat 90-tych w momencie rozpadu Kółek Rolniczych zaginęła również dokumentacja Koła. Koło się w tym czasie uszczupliło i pozostali tylko prawdziwi sympatycy pszczelarstwa, których liczba sięgała granicy trzydziestu osób.  Stan liczebny Koła utrzymywał się przez długi czas na tym poziomie. 

   Od roku 2005 w szeregi pszczelarstwa wstępuje coraz więcej młodych pszczelarzy. Na dzień dzisiejszy nasze Koło liczy 52 pszczelarzy. 

   Kilka lat temu zrodził się pomysł aby Koło nasze miało własny sztandar co udało się zarządowi zrealizować w roku 2015. Sztandar został ufundowany ze środków finansowych przekazanych przez Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu, członków naszego koła oraz zaprzyjaźnionych sponsorów. Sztandar poświęcił osobiście ks. biskup Edward Białogłowski duszpasterz rolników i pszczelarzy podczas mszy ku czci św. Ambrożego 7 grudnia 2015 roku na Jasnej Górze.

   Uroczyste wręczenie sztandaru nastąpiło 23 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury przez  Prezesa RZP Tadeusza Dussę na ręce prezesa Rejonowego Koła w Wąbrzeźnie Pana Edwarda Kochmana .

   Od siedmiu lat organizujemy dla dzieci i młodzieży festiwal konkursów o pszczołach, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego oraz zwrócenie uwagi na piękno przyrody. Konkurs cieszy się niezmienną popularnością. 

 

W dniach 06 - 07.12.2015 z okazji wspomnienia św. Ambrożego patrona pszczelarzy, uczestniczyliśmy w organizowanej przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu XXVII ogólnopolskiej pielgrzymce pszczelarzy na Jasna Górę.

Nasze wąbrzeskie koło pielgrzymowało z nowym własnym sztandarem, który został poświęcony w Bazylice Jasnogórskiej  podczas mszy św. pielgrzymkowej przez duszpasterza rolników i pszczelarzy ks. Bp Edwarda Białogłowskiego.

Pielgrzymka przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze, umocnieni wiarą i w świątecznym nastroju szczęśliwie powróciliśmy do domów.

W niedzielę 13.12.2015 r. w liturgicznej bliskości wspomnienia św. Ambrożego, brać pszczelarska naszego koła uczestniczyła we mszy św., dziękując Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

Msza Św. dziękczynna ku czci Św. Ambrożego