XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Gorę 6- 7 grudnia 2011 r.

 

Wyjazd zbiorowy zorganizowany przez RZP w Toruniu w którym uczestniczyło 30 osób z naszego regionu.

 

 

Pierwszy dzień jasnogórskiego spotkania to czas poświęcony Krajowej Konferencji Pszczelarskiej. W tym roku został podjęty temat: „Produkty pszczele w profilaktyce i leczeniu”. Uczestnicy spotkania usłyszeli m.in. o nowych możliwościach zastosowania propolisu w profilaktyce i leczeniu, a także jak można wykorzystać jad i inne produkty pochodzenia pszczelego w medycynie. Pszczelarzom zostały także przedstawione nowe badania nad biologicznymi właściwościami pyłku kwiatowego. 

Wieczorem, Mszą św. odprawioną o godz. 20.00 w Kaplicy Matki Bożej, rozpoczęła się XXIII. Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy. 

Jednak tradycyjnie centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia odprawiona 7 grudnia, w przypadające tego dnia wspomnienie patrona pszczelarzy - św. Ambrożego. Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00 w bazylice, a przewodniczył jej bp Kazimierz Gurda. Zebranych powitał o. Łukasz Buzun, podprzeor Jasnej Góry. 

Obecni byli m.in.: Tadeusz Sabat, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego i przedstawiciele regionalnych związków pszczelarskich oraz Jarosław Naze, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Koła pszczelarskie wystawiły poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną przygotował Chór z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. 

Nasz Związek reprezentował poczet sztandarowy Regionalnego Związku Pszczelarzy oraz Koła Pszczelarzy z Grudziądza , który został uroczyście poświęcony podczas Mszy Św. 

„Składamy na ołtarzu Pana prośby i błagania ukryte w sercach naszych. Prosimy również głośno wołając – o Panie pomóż nam budować nasz pszczelarski dom, dom, w którym znajdziemy ochronę przed nie zawsze przyjaznym światem. Pragniemy, by nasz związkowy, pszczelarski dom, był podobny do rodzinnego domu, gdzie sukces jednego z domowników, to radość wszystkich domów, klęska jednego, to całego domu smutek. Pszczelarskie serca proszą i pragną pszczelarskiego domu, w którym nie ma miejsca na hipokryzję, obłudę czy też zakłamanie” - mówił na początku Mszy św. Tadeusz Sabat. 

"Pszczelarze dziękują Panu Bogu za miniony rok pracy, za zbiory miodu, które pracowite pszczoły zgromadziły dzięki ich trosce i zapobiegliwości w odpowiednio przygotowanych dla nich pasiekach. Dziękują Panu Bogu za to, że w kolejnym roku udaje im się zapewnić miód na polski stół. Miód, który jest poszukiwanym, bardzo smacznym i bardzo potrzebnym pokarmem pomagającym utrzymać dobre zdrowie” – powiedział w homilii bp Gurda. 

Św. Ambroży, biskup Mediolanu i wybitny Doktor Kościoła, zmarł w 397 r. Uznawany jest za patrona i opiekuna bartników. Legenda głosi, że po jego urodzeniu pszczoły siadły mu na ustach, nie wyrządzając żadnej krzywdy. Zrozumiano to zdarzenie jako zapowiedź, że będzie wybitnym mówcą.

 

Opracował: Tadeusz Dussa

Galeria >>


 

 W dniu 19 listopada 2011 r. został zwołany XVI Walny Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu. 

     

Celem Walnego Zjazdu było przedstawienie delegatom sprawozdania  z pracy Zarządu Związku , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za lata 2008-2011, wybór Władz Związku na nową czteroletnią kadencję oraz delegatów na Zjazd Krajowy Polskiego Związku Pszczelarzy. 

W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczyli zaproszeni goście:

        Przedstawiciel Polskiego Związku Pszczelarskiego

        kol. Kowalak Roman skarbnik PZP .

        Były prezes R.Z.P. w Toruniu  kol. Zygmunt Gostański.

        oraz  obecni i byli prezesi Kół Rejonowych naszego regionu    

Zjazd otworzył  prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Kol. Tadeusz Dussa, który przywitał zaproszonych gości i delegatów  z Terenowych Kół Pszczelarzy zrzeszonych w RZP.

 

W części oficjalnej Przedstawiciel Polskiego Związku Pszczelarskiego Kol. Kowalak Roman podziękował za zaproszenie na zjazd i omówił główne kierunki działalności P.Z.P. dotyczące rozwoju pszczelarstwa i rozwoju rynku produktów pszczelich, działania jakie podejmuje P.Z.P sytuacji zalewania polskiego rynku  tanim miodem  z Unii, i z poza Unii Europejskiej. Zaapelował  do pszczelarzy, aby sprzedawali miód w słoikach, które zostały  wprowadzone przez PZP do sprzedaży. Daje to pewność, że miód w nich  jest z naszych pasiek i dobrej jakości. 

 

Po części oficjalnej ,delegaci zjazdu wybrali przewodniczącego obrad, sekretarzy i komisje wyborcze. Przewodniczącym obrad Walnego Zjazdu Delegatów wybrany został Kol. mgr Zygmunt Chlebowski.

Sprawozdanie z czteroletniej pracy Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu złożył prezes Kol. Tadeusz Dussa 

 

W swoim wystąpieniu przedstawił realizację zobowiązań wynikających z zadań statutowych i przyjętych założeń na lata 2008 – 2011. Jak podkreślił prezes ,dzięki dobrym kontaktom miedzy poszczególnymi prezesami kół terenowych i wysiłkowi całego zarządu przyjęte zadania i cele zostały zrealizowane.    

Również prezes RZP nawiązał do dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Dzięki temu Związek otrzymał dotacje do takich przedsięwzięć jak: Forum Pszczelarzy w Przysieku, organizacji wyjazdu na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza do Pszczelej Woli, Bałtowa ,Ostrowca Świętokrzyskiego i inne. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego, Związek  wydał ścienny kalendarz  o tematyce pszczelarskiej na rok 2012 , który otrzymał bezpłatnie każdy członek naszego Związku  a także kierownicy jednostek administracyjnych współpracujących z naszym Związkiem.

W myśl umowy zawartej w roku 2009 między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Toruniu, dotyczącej dotacji na zakup i posadzenie drzewek i krzewów na terenie naszego związku, pszczelarze zrzeszeni w toruńskim Związku otrzymali bezpłatnie i zasadzili  w 2009 r.1480 drzewek i krzewów, 300 sztobrów wierzby a jesienią 2011 r. 6501 szt.  drzewek i krzewów pyłko i miododajnych oraz 600 sztobrów wierzby.

 

 

Następnie prezes powrócił do roku 2008 i problemów które pozostały po poprzednim zarządzie. Mimo wysiłków Zarządu w latach 2008-2011 zmierzające do wyjaśnienie i  usunięcia nieprawidłowości które pozostawił stary zarząd, nie udało się załatwić. Trudności powodował były prezes Józef R., który unikał wszelkich kontaktów z władzami naszego Związku. W rezultacie załatwienie tych spraw po myśli Zarządu Związku okazało się niemożliwe.  W wyniku  braku jakiejkolwiek woli  współpracy z byłym prezesem w kwestii wyjaśnienia niedoborów i nieprawidłowości ówczesnej kadencji, Związek zmuszony został do powiadomienia  prokuratury o zawłaszczeniu mienia będącego wspólną własnością Związku.

W sprawozdaniu prezes RZP odniósł się również do organizacji spotkań w Przysieku. Należy zaznaczyć że Forum Pszczelarzy przyciąga coraz więcej uczestników ,w tym producentów sprzętu pszczelarskiego i sprzedawców produktów pszczelich. Forum staje się imprezą ,na której można posłuchać ciekawych wykładów na tematy pszczelarskie, ale też poznać nowe technologie w gospodarce i hodowli pszczół .Coraz więcej pojawia się producentów  sprzętu pszczelarskiego,  spowodowane  m .innymi dotowaniem zakupów przez UE  Pszczelarze mogą zaopatrzyć się w nowoczesne urządzenia, lub po prostu popatrzeć, poznać i zaplanować zakupy w późniejszym terminie.

 Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 20 posiedzeń, na których podjął 58 uchwał,  

 

Odbyło się również w tym okresie 5 narad z prezesami Kół. Terenowych.

Pszczelarze naszego Związku czynnie uczestniczyli w zjazdach o zasięgu ogólnopolskim jak ;

w Krakowie, Jeleniej Górze, Pszczelej Woli, Bałtowie-Ostrowcu itp.

oraz na Wojewódzkich Dniach Pszczelarza w Ciechocinku, Chełmie, Inowrocławiu, i w Zarzeczewie  k. Włocławka.

 

Ilość członków w 2008 roku wynosiła - 391 pszczelarzy a w 2011r. - 437 pszczelarzy

Ilość rodzin pszczelich w 2008 roku wynosiła -  10.917 szt. a w 2011r. -12.957szt.

 

Sprawozdanie finansowe za okres od stycznia do 31pazdziernika2011r.

    Bilans otwarcia 31 grudnia 2007roku czyli na początku kadencji wynosił - 22.964,94 zł.

    Stan na rachunku bankowym i kasy na dzień 31-10-2011 wynosił  - 42.143,45 zł.

        ;

Powiększa się również program wsparcia Agencji Rynku Rolnego i tak

W roku 2007/2008 pszczelarze otrzymali za leki 79.775,73zł. za matki i odkłady 59.037,38.zł

W roku 2008/2009 pszczelarze otrzymali za leki  83.392,80 zł za matki i odkłady 90.327,24

W roku 2019/2010 pszczelarze otrzymali za leki  99.120,00 zł za matki i odkłady 72.650,00

W roku 2010/2011 pszczelarze otrzymali za leki 100.751,66   za matki i odkłady 41.258,99zł

    

    Na koniec sprawozdania prezes serdecznie podziękował  Kolegom z Zarządu i wszystkim tym , którzy nie  szczędząc czasu i wysiłku pracowali na rzecz Związku. i rozwoju pszczelarstwa w Regionie. Kolegom prezesom Kół, którzy przeszli na zasłużony odpoczynek ,a współpracowali z Zarządem w okresie ubiegłej kadencji 2008-2011 ,  prezes Tadeusz Dussa wręczył ufundowane przez niego upominki.

 

 

Prezesom Kół Terenowych, którzy przeszli w stan spoczynku  prezes Związku Tadeusz Dussa dziękuje za społeczną pracę , wręczając drobne upominki.

Koleżankom i Kolegom  delegatom  życzył owocnych obrad, przemyślanych wyborów, i wypracowania właściwych uchwał, które przyniosą dalszy rozwój pszczelarstwa w naszym regionie.

Po wystąpieniu prezesa,  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Hejka złożyła sprawozdanie z kontroli  działalności  Zarządu za lata 2008-20011 , stwierdzając że Zarząd pracował zgodnie ze Statutem Związku i prawidłowo wykonując narzucone zadania. Komisja pozytywnie oceniła starania zarządu, a w szczególności Pana prezesa Tadeusza Dussa w zakresie pozyskiwania środków Unijnych oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Komisja Rewizyjna poddała wniosek o udzielenie „ Absolutorium” dla Zarządu.za lata  2008 - 2011.

 Delegaci na Zjeździe Delegatów RZP w Toruniu.

dnia 19 listopada 2011r.  w głosowaniu jawnym udzielili

„Absolutorium” Zarządowi za okres od 2008 do 20011r

 

Następnie ogłoszono przerwę w obradach, w czasie której obecni na zjeździe delegaci oraz zaproszeni goście zostali zaproszeni na obiad .

 

 

 

Po przerwie Delegaci przystąpili do wyborów Władz Związku na kolejną kadencje .

 

 

 

Wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu zostali wybrani:

Tadeusz Dussa -- prezes - Koło Toruń .  Edward Kochman – z-ca prezesa – Koło Wąbrzeźno Marek Skowroński – sekretarz  - Koło Chełmno.  Zygmunt Chlebowski- skarbnik – Koło Toruń.  Jerzy Pudlewski- członek Zarządu -Koło Toruń.   Sławomir Jastrzębski- członek Zarządu -Koło Brodnica.   Henryk Sulencki – członek Zarządu – Koło Chełmża

 

Tadeusz Dussa

prezes

Edward Kochman 

z-ca prezesa

sekretarz

 

       

Zygmunt Chlebowski

skarbnik 

 Jerzy Pudlewski

czł. zarządu

Sławomir Jastrzębski

czł. zarządu 

Henryk Sulencki

czł. zarządu 

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Chlebowski Mieczysław – przewodniczący –  Koło Wąbrzeźno

Puchałka Franciszek- członek – Koło Golub Dobrzyń

Warachowski Waldemar- członek –Koło Jabłonowo Pom.

 

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani;

Behrendt Andrzej – przewodniczący  Koło Toruń

Krawulski Ryszard – członek  KołoToruń

Szrubkowski Józef  - członek  Koło Grudziądz  

 

Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu przewodniczący obrad Kol. Zygmunt Chlebowski złożył życzenia owocnej pracy nowo wybranym, i zakończył mandat przewodniczącego obrad.

W imieniu nowo wybranego Zarządu głos zabrał prezes Tadeusz Dussa ,który podziękował Delegatom za obrady i ponowny wybór na prezesa Zarządu R.Z.P. w Toruniu  ,oraz wyraził przekonanie, że nowo wybrany Zarząd spełni oczekiwania pszczelarzy i  przyczyni się do dalszego rozwoju pszczelarstwa w naszym Regionie .

Delegaci Zjazdu wypracowali i przyjęli m. innymi  następujące uchwały:

I. Koła Terenowe przekażą  w formie składki rocznej  do RZP  w Toruniu- 22 zł. od  każdego członka oraz 1,37 zł. od ula  .

II. Walny Zjazd upoważnia Zarząd Związku do zatrudnienia pracownika w biurze Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu    .

III. Związek udzieli pomocy finansowej przy organizacji obchodów 50- lecia Koła Pszczelarzy w Łasinie. 

IV. RZP w Toruniu poczyni starania w tworzeniu funduszu wspierającego  początkujących  pszczelarzy w Naszym Regionie.

 

 

 

Na koniec pamiątkowe zdjęcie i zakończenie  XVI Zjazdu Delegatów R Z P w Toruniu.

 

Oprac. Ryszard Krawulski.

Fot. Jerzy Podlewski


XXVIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza Zarzeczewo 14 sierpnia 2011 roku. Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato

 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku, Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie. Były organizatorami uroczystości Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Zarzeczewie

Uroczystość rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych Związków i Kół Pszczelarzy , do polowego ołtarza ustawionego na terenie parku, gdzie była celebrowana Msza św. rozpoczynająca uroczystość. 

Nasz  Region reprezentowały poczty sztandarowe Regionalnego Związku Pszczelarzy, Koła Pszczelarzy z Grudziądza i Torunia

  

 

Po mszy nastąpiło otwarcie uroczystości, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Polskiego Związku Pszczelarzy, władz lokalnych, oraz zaproszeni goście i pszczelarze.

  

 

W czasie obchodów Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza organizatorzy przygotowali wiele konkursów, prelekcji i pokazów zastosowania produktów pszczelich w życiu człowieka. Wpływ produktów pszczelich na organizm człowieka to wykład prof. Ryszarda Czarneckiego, jak kupować dobry miód- prelekcja M. Szczygielskiego, miody świata- J. Pająkowski,

  

 

Dużym powodzeniem wśród obecnych na festynie cieszyły się różne konkursy : Między innymi: konkurs wiedzy pszczelarskiej, pszczoła w obiektywie, miodowe pyszności, pokaz wypieku pierników miodowych i tym podobne imprezy. Były również występy zespołów artystycznych, degustacja produktów i miodów pszczelich, kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego wystawy, oraz sprzętu pszczelarskiego. 

  

  

  

 

Była również orkiestra starzy pożarnej z Lubrańca, która swoimi  występami wzbogacała całą uroczystość Dnia Pszczelarza w Zarzeczewie 2011 r.

Galeria >>


 

Kujawsko- Pomorski Oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Odział w Przysieku, oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu 

Zorganizował w Dniu 26 marca 2011 roku w siedzibie Oddziału KPODR w Przysieku koło Torunia

XIX Forum Pszczelarzy

pod patronatem:

Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego  

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Ewy Mes.

  

Obrady otworzył gospodarz ośrodka, dyrektora Roman Sass, który przywitał przybyłych na forum do Przysieka, oraz życzył wszystkim owocnych obrad dla dobra rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie zaznaczył, że samorząd widzi potrzebę i konieczność wspierania związków pszczelarzy, których działalność ma ogromny wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego. Forum jak zwykle cieszy się ogromnym zainteresowaniem w śród pszczelarzy. Jest to jedyna taka impreza na terenie naszego regionu, gdzie można zapoznać się z nowoczesnymi tendencjami wprowadzanymi do hodowli pszczół. Posłuchać ciekawych wykładów fachowców z dziedziny pszczelarskiej, zaopatrzyć się w sprzęt potrzebny pszczelarzom. Można również podyskutować przy kawie na nurtujące nas problemy. Stad zainteresowanie imprezą jest zawsze duże. Sala wykładowa zawsze jest pełna.

  

Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Tadeusz Dussa podziękował dyrekcji KPODR i wszystkim służbom za pomoc w zorganizowaniu XIX Forum Pszczelarzy. Coroczne spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pszczelarzy i świadczą o potrzebie kontynuowania tej imprezy. 

W dobie rozwoju i wprowadzania nowoczesnych metod hodowli pszczelarstwa, wywołuje wiele zagrożeń wynikających ze stosowania w rolnictwie w sposób niekontrolowany środków ochrony roślin i uprawiane w coraz większym stopniu roślin genetycznie modyfikowanych. Budzi to obawy wśród pszczelarzy, którzy tak bardzo związani są z rolnictwem.

Szansą dla rolnictwa w Polsce jest ochrona naszych pól przed wprowadzaniem genetycznie modyfikowanych organizmów.

Jesteśmy krajem unikalnym pod względem przyrodniczym, więc produkujmy i szczyćmy się unikalną, zdrową żywnością- skutecznie konkurując w tym zakresie z krajami UE. Jest jeszcze czas, aby właściwie przeciwdziałać niszczeniu ziemi naszych ojców.

Polska za 96 dni będzie przewodniczyć w Radzie Unii Europejskiej i od nas zależy, jak Związki Pszczelarskie, reprezentujące nasze interesy wykorzystają ten czas. 

Stwórzmy spójne kierunki działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w Polsce, wnikając w problem masowego ginięcia pszczół, z którym boryka się już znaczna część Europy - zaapelował prezes RZP w Toruniu (Z przemówienie prezesa RZP w Toruniu Tadeusza Dussy) 

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym pszczelarzom, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa w regionie. 

Odznaczenia wręczał prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy Tadeusz Sabat, w obecności prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Tadeusza Dussa. 

 

Medalem Ks. Jana Dzierżona zostali odznaczeni:

 • Mynett Joachim -RKP-Chełmża
 • ks. Marciniak Eugeniusz - RKP Toruń
 • Kochman Edward - RKP Wąbrzeźno
 • Pitrus Józef - RKP Toruń
 • Szymański Bogumił - RKP Chełmża

Złotą Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego zostali odznaczeni:

 • Kruk Władysław RKP. Wąbrzeźno
 • Jaworski Andrzej - RKP Chełmża
 • Jabłoński Andrzej - RKP Toruń
 • Czerwiński Michał - RKP Toruń
 • Berent Andrzej - RKP Toruń
 • Bejger Kazimierz - RKP Toruń
 • Zając Adam - RKP Toruń

Brązową Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego zostali odznaczeni:

 • Kaliniwski Zbigniew RKP w Toruniu
 • Kiżewski Marian RKP w Toruniu
 • Ziółkowski Piotr RKP w Toruniu
 • Kiciński Zbigniew RKP.W Chełmży.
 • Zaleśny Janusz RKP w Wąbrzeźnie
 • Winiarczyk Józef RKP w Wąbrzeźnie
 • Rogowski Edward RKP w Wąbrzeźnie
 • Kuc Stanisław RKP w Wąbrzeźnie
 • Kac Bożena RKP w Wąbrzeźnie

 

Warroza pszczół i problemy w jej zwalczania - Wykład prof. dr hab. Konstantego Romaniuka. 

   Pierwsze ognisko warrozy w Polsce stwierdzono w 1980r. i w ciągu 5 lat opanowała wszystkie pasieki w kraju. Naukowcy bezskutecznie starają się znaleźć lek do zlikwidowania groźnej choroby dręczącej nasze pasieki. 

Prof. Romaniuk w swoim wykładzie przedstawił rozwój pasożyta w rodzinie pszczelej, leki do zwalczania pasożytów w ulach i ich sposoby stosowania, oraz skutki zaniedbania zwalczania warrozy. "Pszczoły wygryzione z komórek opanowanych prze roztocza stają się słabe, często mają skrócony odwłok, zniekształcone skrzydła lub ich brak. Część karłowatych pszczół zostaje wyrzucona z ula, inne miej uszkodzone przeżywają. Osłabione chorobą pszczoły nie są w stanie opiekować się czerwiem - Stąd kolejne pokolenia zarażonych warrozą, będą słabe i zwykle podczas zimy zginą". 

Zasadnicze leczenie prof. zaleca rozpocząć zaraz po odwirowaniu miodu lipowego. Pierwsze to wycinać stale czerw trutowy, gdzie gromadzi się najwięcej roztocza. Jako leki fabryczne stosowane w naszym kraju zaleca Apiwarol AS, Bayvarol, i Kwas mrówkowy .

(Z wykładu prof. Romaniuka)

Gospodarka pasieczna w sytuacji zagrożeń zdrowotności pszczół. - Wykład mgr inż. Sławomir Trzebiński. 

W skutek trwającego rozwoju przemysłu, urbanizacji, oraz wprowadzania nowych technologii w rolnictwie wyginęły niemal całkowicie owady pełniące w środowiskach naturalnych rolę zapylaczy. W związku z tym zagrożonych jest wiele gatunków roślin, co prowadzić będzie do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego. Ratunkiem są pszczoły utrzymywane przez człowieka, które zastępują wytępione owady, i pozwalają utrzymywać w równowadze otaczającą nas naturę. Czynniki zagrażające pszczelarstwu w Polsce Mgr Trzebiński dzieli na trzy grupy: 

 1. Wynikajace ze spadku opłacalności chowu pszczół
 2. Wynikające z zagrożeń zdrowotności pszczół
 3. Wynikajace ze skażenia środowiska szkodliwymi substancjami chemicznymi

Oprócz znanych chorób pszczół takich jak: zgnilec, nosemoza, grzybica, choroby wirusowe, wiroza najgroźniejsza z choroba, doszło masowe ginięcie pszczół ( Sydrom ccd ). Pszczoły wylatują z ula i już do niego nie wracają, w ten sposób silna rodzina w okresie późno jesiennym lub wczesno wiosennym zostaje pozbawiona pszczół. Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że przyczyną masowego ginięcia pszczół są środki chemiczne stosowane od opylania lub do zaprawiania nasion przed szkodnikami. 

Metody gospodarki pasiecznej. 

    Mgr Trzebiński dla wychowania silnej rodziny na wiosnę, zaleca przygotowanie rodziny do zimowania wcześnie, już od pierwszej dekady lipca, po odebraniu miodu lipowego i innych pożytków wczesnych. Po zakończeniu pożytku należy przystąpić do zwalczania warrozy i przygotować gniazdo do wychowu zimowej pszczoły. Z jajeczek składanych przez matkę w lipcu i pierwszej połowie sierpnia wychowane będą pszczoły, które wejdą w skład kłębu zimowego. 

W połowie maja, gdy rodziny zaczynają wchodzić w nastrój rojowy, radzi zamknąć matki w izolatorach celem ograniczenia matek w czerwieniu. Rodzinę pszczelą ogranicza się w rozwoju na 29 dni przed zakończeniem głównego pożytku. Późniejsze czerwienie nie jest potrzebne gdyż pszczoły wygryzione z jajeczek po 15 maja nie znajdują zatrudnienia i zaczynają się roić. Po zakończeniu pożytków to jest przeważnie początek lipca zwalcza się warrozę, i wypuszcza matkę z izolatora. Następnie podkarmia się stymulacyjnie dla intensywnego czerwienia. Obecnie ze względu na wysokie ceny cukru pszczelarze zaczęli masowo stosować gotowe pasze do karmienia pszczół. Pokarmy te produkowane są z cukru buraczanego, trzcinowego, a także ze skrobi pszenicy, i kukurydzy. Rodziny na takich odżywkach zimują dobrze i zaoszczędzą pracy pszczelarzowi potrzebnej na przygotowanie pokarmu. 

(Z wykładu mgr inż. Sławomira Trzybińskigo na Forum w Przysieku 2011r) 

Sala wykładowa jak zwykle była pełna. Pszczelarze z uwagą śledzili wykłady prezentowane na Forum.


Zebranie informacyjne Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu z prezesami Rejonowych Kół Pszczelarzy zrzeszonych w Związku.

     

Celem zebrania było poinformowanie Zarządów Kół o wykonaniu założonych planów roku ubiegłego, oraz przekazanie wytycznych na rok 2011 ze szczególnym uwzględnieniem programów Unijnych.

Zebraniu przewodniczył prezes Tadusz. Dussa. W swoim wystąpieniu przedstawił wykonanie zadań zeszłego roku, oraz nakreślił kierunki działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w tym roku.

Program działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa przewiduje:

 1. inicjowanie i udzielanie pomocy w rozwoju i wdrażanie postępu w prowadzeniu pasiek.
 2. upowszechnianie wiedzy zawodowej i prezentowanie przodujących pszczelarzy.
 3. prowadzienie akcji oświatowej w postaci szkoleń i pokazów.
 4. polepszanie bazy poużytkowej.
 5. dbanie o właściwy poziom zdrowotności pasiek.

/cytat z Ramowego Regulaminu Koła/

W ramach programu wsparcia przez A.R.R. można zakupić następujący sprzęt.

 1. miodarkę
 2. odstojnik do miodu
 3. stół do odsklepiania miodu
 4. topiarkę do wosku
 5. suszarkę do suszenia obnóży pyłkowych
 6. urządzenie do kremowania miodu.

Program przewiduje zwrot poniesionych kosztów:

 1. Szkolenia -100 % poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie -7.500zł.
 2. Zakup przyczep - 60 % poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie- 13.960 zł.
 3. Zakup sprzętu pszczelarskiego-60 % poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie 95.295 / 7,65 zł na rodzinę.
 4. Zakup leków - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie 73.247 / 5,85 zł na rodzinę.
 5. Zakup matek i odkładów - 70 % poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie 54.187 zł./4,35 zł na rodzinę. Refundacja obejmuje zwrot określonych kosztów proporcjonalnie do ilość rodzin pszczelich zgłoszonych na dzień 30 września 2010 roku co wywołało ostrą dyskusję. Część dyskutantów była zdania, że nie powinno się ograniczać ilości refundacji w zależności od zadeklarowanych ilości rodzin, ponieważ pszczelarz nie może przewidzieć wzrostu ilości rodzin w następnym roku.. Inni dyskutanci podważali takie rozumowanie, a niechęć do podporządkowani się wymaganiom jest spowodowana niechęcią ujawnienia ilości posiadanych rodzin, a co za tym idzie również opłacenia składki ulowej. Po dłuższej dyskusji obecni zgodzili się z przedstawionym programem refundacji określonym przez ARR w "Programie wsparcia rynku miodu".

 

Nasze społeczeństwo pszczelarskie się starzeje. Stąd apel do prezesów i Zarządów Kół, aby każde Koło opracowało własny plan działania rozwoju pszczelarstwa na swoim terenie. W przyszłościowym planie rozwoju konieczne -jest uwzględnienie działania mającego na celu zainteresowanie ludzi młodych pszczelarstwem. Czasem podarowany rój pszczół, czy wolny ul powoduje, że młody człowiek wiąże się na stałe z pszczelarstwem.

Kol. Piotr Badyra opracował i przedstawił program internetowy, który będzie pomocny w prowadzeniu zamówień i rozliczeń zakupu leków, matek i odkładów. Można go również przystosować do prowadzenia uproszczonej księgowości w kołach pszczelarskich. Zainteresowanie programem było umiarkowane. Wynika to z tego, że znaczna część pszczelarzy nie korzysta jeszcze z komputerów.

Prezes Tadeusz Dussa pozytywnie ocenił program i zachęcał do korzystania z naszej strony internetowej. www.rzp-toruń.pl. Przedstawił ogólne możliwości korzystania ze strony internetowej oraz korzyści, jakie daje możliwość szczególnie szybkiego przesyłania wiadomości. Korzystanie z dokumentacji związkowej, regulaminów, druków, itp. szybkiego przekazywania zawiadomień i zarządzeń. 

W przerwie obrad prezes zaprosił obradujących pszczelarzy na obiad. 

Po przerwie obiadowej odbyło się posiedzenie Zarządu RZP, na którym podsumowano obrady dzisiejszego zebrania i przyjęto program działania na 2011 rok.  

Oprac. R. Krawulski


Wychów matek pszczelich na własne potrzeby

19-20 LUTEGO 2011r. Wąbrzeźno. 

10 MAJA 2011r. Tulibowo k.Włocławka. 

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu w ramach planowych szkoleń, zorganizował trzydniowe szkolenie dla pszczelarzy naszego regionu. Celem szkolenia jest wprowadzanie nowoczesnych metod hodowli pszczół, a tym samym rozwój rodzin pszczelich i podnoszenie ich wydajności Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu Państwa i Unii Europejskiej. 

Szkolenie odbywa się w dwóch etapach: 

 1. Dwudniowe wykłady z zakresu hodowli matek pszczelich na własne potrzeby, zorganizowano w Domu Kultury w Wąbrzeźnie. Wykładowca - mgr inż. Marek Podlewski Wykład obejmuje wiadomości z zakresu biologicznego rozwoju pszczoły i przygotowanie rodzin pszczelich do wychowu matek, wybór rasy i linii pszczół, warunki biologiczno - pożytkowe w jakich przebiega wychów rodzin wychowujących . Brakowanie i znakowanie matek pszczelich. Unasiennianie i zasiedlanie ulików weselnych, wyszukiwanie matek przeznaczonych do wymiany i poddawanie młodych. Tworzenie odkładów i łączenie rodzin. Przygotowanie rodzin do zimy. Rozwój wiosenny i kierowanie rozwojem pszczół. Sprzęt do wychowu matek pszczelich. wykorzystanie pożytków miejscowych i organizacja miodobrania. 
 2. Szkolenie praktyczne zaplanowane jest w maju w pasiece w Urszulewie. Wykładowca - mgr inż. Marek Podlewski Szkolenie obejmuje praktyczny pokaz prac związanych z hodowlą matek pszczelich.

 

tekst i foto R. Krawulski

Szkolenia >>