Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje zbiorowy wyjazd  w dniach 22-25 września na obchody ODP do Białegostoku.

Zapisy oraz wpłaty za pośrednictwem Kół Terenowych do wyczerpania limitu miejsc/ 50 osób/.

Zachęcam do udziału

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY / stan na dzień 27 maja br./

 

>> program obchodów ODP w Białymstoku opracowany przez organizatora

>> szczegółowy program wyjazdu opracowany przez RZP w Toruniu