W dniu 17.02.2024r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmnie. Na zaproszenie Prezesa Mieczysława Misiaszka przybyła Wiceprzewodnicząca Sejmiku woj, Kujawsko-Pomorskiego Katarzyna Lubańska i Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Tadeusz Dussa.

Podczas zebrania w szeregi naszego koła przyjęto dwóch nowych członków: pana Adriana Rębacza i pana Piotra Misiaszka.


W świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieńkówko gm. Chełmno odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmnie.

Po tajnym głosowaniu nastąpiła zmiana zarządu koła pszczelarskiego:

Mieczysław Misiaszek - prezes

Adam Paderewski - viceprezes

Jarosław Kubacki - skarbnik

Jerzy Bożek - sekretarz

Zbigniew Rębacz - członek

Marian Gębicz - członek

Roman Kozak - członek

Za współpracę w charakterze prezesa koła podziękował ustępujący Cezary Maćczak.

W dniu 15 października br. w miejscowości Bieńkówka w świetlicy wiejskiej przy OSP odbyło się zebranie w sprawie projektu "Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich".


Pszczelarze złożyli stosowne deklaracje, t.j. muszą prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wpisanych do rejestru prowadzącego przez powiatowego lekarza weterynarii, musieli zadeklarować, że pasieki znajdują się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ilość rodzin pszczelich określona w zestawieniu musiała być zgodna ze stanem rodzin podanych do PLW w oświadczeniu wiosną br.

W imieniu Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmnie, w podziękowaniu za wieloletnią pracę dla dobra pszczelarstwa na Ziemi Chełmińskiej statuetkę Zbigniewowi Rębaczowi wręczył prezes Cezary Matczak.

 

W dniu 05.02.2023r. w Domu Działkowca w Chełmnie odbyło się zebranie wyborcze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Chełmnie. W tym dniu prezes koła Zbigniew Rębacz wręczył 80-latkom Kryształową Statuetkę za wieloletnią pracę dla dobra pszczelarstwa Ziemi Chełmińskiej.

Nagrodzeni: Eugeniusz Fijoł i Czesław Pasek.

Wybrano nowy zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy, w skład którego weszli:

Cezary Matczak - prezes

Marian Gębicz - wiceprezes

Anna Karpińska - sekretarz

Jarosław Kubacki - skarbnik

Jerzy Bożek - członek zarządu