Wojewódzki Festiwal Konkursów o pszczołach

Regionalny Związku Pszczelarzy w Toruniu we współpracy z Szkołą Podstawową nr 2, im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie oraz Szkołą Podstawową nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie zapraszają do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Konkursów o Pszczołach, którego celem jest pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży na temat dobrodziejstw – jakie niesie ze sobą pszczoła miodna oraz uświadomienie im zakresu zagrożeń wynikających z masowego ginięcia pszczół.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Aby wziąć udział w Wojewódzkim Festiwalu Konkursów o Pszczołach wystarczy wykonać pracę plastyczną ukazującą pszczołę miodną w jej naturalnym środowisku lub wykonać jej zdjęcie. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie do dnia 24.06.2022 r. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji uczniom Państwa placówki.

UWAGA: Otwarcie wystawy nadesłanych prac i wręczenie nagród laureatom nastąpi 04.09.2022 r. podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Wąbrzeźnie.

regulamin konkursu >>

Zachęcamy do udziału

Tadeusz Dussa

Miejska Pasieka Pokazowa – Budżet Obywatelski

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

 

„Miejska Pasieka Pokazowa – Budżet Obywatelski”.

Pożądany termin realizacji zadania:

Założenie w 2022 r. i prowadzenie pasieki miejskiej do 31 grudnia 2022 r. z ewentualną możliwością przedłużenia umowy na lata przyszłe.

Projekt ma za zadanie stworzenia pasieki pokazowej dla mieszkańców Torunia w tym zorganizowanych otwartych edukacyjnych pokazów dla dzieci, które będą zapoznawane przez pszczelarza z cyklem życia pszczół.

Będą mogły zobaczyć życie rodziny pszczelej przez szybę, zajrzeć do wnętrza ula. Zapoznają się z historia pszczelarstwa i technikami pracy.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

 

Zapytanie ofertowe >>

Formularz oferty >>

zes RZP w Toruniu