Agroregion TVP-3 Bydgoszcz

 

Czwartek 17 lutego odbyło się spotkanie pszczelarzy w programie Agroregion TVP-3 Bydgoszcz. Tematem spotkania jest popularyzacja tematyki pszczelarskiej w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego, oraz rozwój pszczelarstwa w zależności od rynku zbytu produktów pszczelich. w kraju. W dyskusji udział wzięli znani toruńscy hodowcy pszczół. Rok 2010 nie był kostny dla zbioru miodu ,mokra wiosna spowodowała ze zbiory były niższe niż w latach ubiegłych. Z tego powodu nastąpiła zwyżka cen miodu ,zarówno w sprzedaży bezpośredniej jak i w skupie. Trudno w tej chwili ocenić jak przezimują pszczoły w tym roku i jaki będzie to miało wpływ na kształtowanie się cen miodu. Podwyżki cen benzyny jak i planowana podwyżka cukru o 150% spowoduje wzrost kosztów utrzymania pszczół. Zużycie miodu w Polsce jest znacznie mniejsze niż w innych krajach europejskich podwyżki cen spowodują jeszcze niższe zużycie miodu co jest nie korzystne dla konsumentów jak i pszczelarzy. Ponieważ pszczoły spełniają ogromną rolę jako zapylacze wszelkich gatunków roślin, powinny znajdować się pod specjalną ochroną Ministerstwa Rolnictwa. Produkcja miodu to tylko uboczny produkt pracy pszczoły w systemie ochrony środowiska naturalnego. 

R. Krawulski 


 

XXVII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Inowrocławiu

 

Powstanie Związku Pszczelarzy w Inowrocławiu datuje się od 1876 roku, kiedy zawiązał się związek pszczelarzy pod nazwą "Towarzystwo Pszczelarzy" Koło Pszczelarzy w Inowrocławiu działa w strukturze Kujawsko - Pomorskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy. Obecnie Koło Inowrocławskie liczy 42 członków, w których posiadaniu jest 1100 rodzin pszczelich. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele św. Józefa. Po mszy świętej pszczelarze wraz pocztami sztandarowymi przemaszerowali do Muszli Koncertowej w Parku Miejskim gdzie nastąpiło otwarcie i uroczyste powitanie uczestników. 

XXVII Wojewódzki Dzień Pszczelarza odbył się 22 Sierpnia 2010r.

Organizatorami uroczystości były związki pszczelarzy. Pomorsko-Kujawski związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku, Koło Pszczelarzy w Inowrocławiu.

 

 

Oprac. R. Krawulski Fot Podlewski.


 

XXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Pszczelej Woli

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował wyjazd pszczelarzy z naszego regionu na XXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Pszczelej Woli, które odbywały się w dniach 17-19-09.2010 roku. Pszczela Wola to znana pszczelarzom miejscowość koło Lublina, gdzie znajduje się słynne Technikum Pszczelarskie, Dom Pszczelarza i muzeum Pszczelarstwa. Organizatorzy przygotowali liczne imprezy towarzyszące tej uroczystości. Oprócz pszczelarskich sesji naukowych, ciekawych wykładów, były prezentacje, pokazy , zabawy i konkursy, sprzedaż produktów pszczelich i występy artystyczne. Uroczystość reprezentowali: Prezes PZP Tadeusz Sabat, dyrektor Technikum Pszczelarskiego - M. Worobik, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, główny lekarz weterynarii, oraz pszczelarze z całej polski.

Oprac. R. Krawulski Fot Podlewski.

Galeria >>


Zaproszenie na szkolenie

 

W dniach 19-20 lutego odbędzie się szkolenie zrealizowane w oparciu o środki pochodzące z budżetu Państwa i Unii Europejskiej pt. Wychów matek na własne potrzeby" Organizatorem i koordynatorem jest Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.   

Czytaj więcej >>


Pielgrzymka na Jasną Górę - 6-7 grudzień 2010r.

 

Pszczelarze regionu toruńskiego przyjechali do Częstochowy na Ogólnopolskie obchody patrona świętego Ambrożego na Jasnej Górze. W pielgrzymce uczestniczyło 18 osób, a organizatorem wyjazdu był Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.

Dnia 6 grudnia uczestniczyliśmy w konferencji naukowej ,która odbyła się w sali Ojca Kordeckiego , następnie we mszy świętej z apelem jasnogórskim przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pobyt na Jasnej Górze zakończyliśmy w dniu 7 grudnia uroczystą dziękczynną mszą święta, odprawioną w intencji Polskich pszczelarzy w której uczestniczyło 67 pocztów sztandarowych reprezentujących Związki i Koła pszczelarzy naszego kraju, wśród nich był także nasz sztandar - Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu, dumnie trzymany przez kolegów z Koła toruńskiego i jabłonowskiego.

Uczestnik pielgrzymki Tadeusz Dussa


INFORMACJA o programie wsparciu produktów rynków pszczelich

 

W związku z licznymi pytaniami o dofinansowanie pszczelarstwa, zamieszczamy link do strony Agencji Rynku Rolnego ze szczegółowym programem dofinansowania produktów pszczelich.      


Wiadomości Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu 2010 rok

Wiadomości w nowym 2010r. rozpoczynamy od zaprezentowania nowego zarządu uzupełnionego na Walnym Zjeździe Delegatów 5-12-2009 roku w Toruniu. Skutkiem tych uzupełnień Zarząd w 2010 roku jest następujący.

prezes 

Tadeusz Dussa

z-ca prezesa 

Edward Kochman

sekretarz 

Marek Skowroński

 skarbnik 

Andrzej Jabłoński

 

czł. zarządu 

Sławomir Jastrzębski

czł. zarządu 

Krzysztof Wiśniewski

czł. zarządu 

Bogumił Szymański

 

Prezesi Rejonowych Kół Pszczelarzy zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Toruniu

 

     

Andrzej Jabłoński

Toruń

Edward Kochman

Wąbrzeźno

Zbigniew Rębacz

Chełmno

Roman Narloch

Grudziądz

Bogumił Szymański

Chełmża

Jan Motel

Golub-Dobrzyń

Roman Szczucki

Górzno

Roman Wentowski

Łasin

Marian Jacewicz

Jabłonowo Pom.

Sławomir Jastrzębski

Brodnica

 


Szkolenie

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu w ramach podnoszenia poziomu wiedzy Kol. pszczelarzy w zakresie współczesnych metod hodowli pszczół, zorganizował szkolenia w następujących tematach.

  1.  Zwalczanie chorób i szkodników pszczół w aspekcie jakości miodu; wykładowca - dr hab. Paweł Chorobiński
  2. Kierowanie rozwojem rodzin pszczelich w ciągu sezonu pszczelarskiego i organizacja pracy w gospodarstwie pszczelarskim - wykładowca- mgr inż. Marek Podlewski.

Szkolenie odbyło się w następujących terminach: 23-24 stycznia, oraz 14 luty 2010 r. w Jabłonowie Pomorskim 30-31 stycznia, oraz 13 luty 2010 r. w Toruniu. Szkolenie realizowane było w oparciu o środki pochodzące z budżetu Państwa i Unii Europejskiej.

W szkoleniu uczestniczyło 164 członków Kół Terenowych zrzeszonych w RZP Toruń. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali „Certyfikat Ukończenia Szkolenia”

 

Galeria  >>


W programie „AGROREGION” TVP3 Bydgoszcz w miesiącach luty - marzec 2010 r. wyemitowane zostały krótkie wywiady z pszczelarzami naszego Związku.

W pierwszej audycji zrealizowanej w pasiece prezesa RZP kol. Tadeusza Dussa, uczestniczył także w dyskusji ks. Eugeniusz Marciniak - redaktor naczelny Pszczelarza Polskiego oraz członek toruńskiego Koła kol Andrzej Karczewski , gdzie rozmówcy podsumowali rok ubiegły starając się odnieść do oczekiwań w roku bieżącym w temacie kondycji zdrowotnej pszczół i osięgnięć w pozyskiwaniu produktów pszczelich.

W kolejnych audycjach poruszano tematyką walorów odżywczych miodu oraz możliwości wykorzystania produktów pszczelich przy sporządzaniu wyrobów kulinarnych.

Audycje zostały zamówione przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i miały na celu przybliżył społeczeństwu zamieszkałemu w województwie kujawsko-pomorskim zagadnienia o tematyce pszczelarskiej w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego.

Tadeusz Dussa

 


 

Kujawsko Pomorski Oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Odział w Przysieku oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował w Dniu 20 marca 2010 roku w siedzibie Oddziału KPODR w Przysieku koło Torunia

 

XVIII Forum Pszczelarzy

 

Pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Rafała Bruskiego

Forum otworzył dyr. Ośrodka Dworactwa Rolniczego w Minikowie, który przywitał przybyłych na forum gości i brał pszczelarską, oraz życzył wszystkim owocnych obrad dla dobra rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego. Na Forum omawiane są najważniejsze problemy dotyczące naszego pszczelarstwa. Do Przysieka zjeżdżają się kol. pszczelarze z różnych regionów kraju. W zjeździe uczestniczą przedstawiciele władz Regionu, Ministerstwa Rolnictwa, i Polskiego Związku Pszczelarzy.

Odznaczenia zasłużonych pszczelarzy.

Najwyższe odznaczenie pszczelarskie, Statuetkę ks. dr Jana Dzierżona otrzymał zasłużony prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w latach od 1990 do 2003 Roman Błażejewski.

Odznaczenie Kol. Błażejewskiemu wręczył prezydent PZP Tadeusz Sabat.

Roman Błażejewski – od 1990 r. Prezes Wojewódzkiego/Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu pełnił tę funkcje przez 13 lat już jako prezes Regionu Toruńskiego do 2003r. honorowy prezes Związku. W 1993 wspólnie z kol. Misiaszkiem Mieczysławem zorganizował spotkanie pszczelarzy pod nazwą I Forum Pszczelarzy w Przysieku.

Jak wspomina kol. Roman Błażejewski na to pierwsze spotkanie przyjechało do Przysieka 124 pszczelarzy. Wizja kolegi prezesa była słuszna, co potwierdza ilość osób uczestniczących w tej imprezie. Takie atuty jak położenie w centrum województwa, wspaniała baza Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz wiosenny termin sprzyjają rozwojowi tej imprezy skutecznie konkurując z innymi organizowanymi w Polsce.

opracował Tadeusz Dussa

 


  

Odznaczenie Zasłużony dla rolnictwa otrzymali:

Beszczyński Tadeusz z Nielubia - Rejonowe Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie

Kowalik Marina z Skłudzewa - Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu.

Medal ks. dr. Jana Dzierżona otrzymali:

Tadeusz Dussa – prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

Grześkowiak Józef - chorąży sztandaru R.K.P. w Toruniu.

 

 

Na fot. Wicewojewoda D. Kurzawa wręcza odznaczenia Zasłużony dla rolnictwa Kol M.Kowalikowi i Kolt Beszczyńskiemu

Na fot. Odznaczeni: prezes T. Dussa i Kol. J. Grześkowiak w towarzystwie Prezydenta PZP Tadeusza Sabata

 

Złotą, Srebrną i brązową odznakę Polskiego Związku Pszczelarzy zostali odznaczeni:

Złota odznaka P.Z.P. Srebrna Odznaka PZP Brązowa Odznaka PZP

- Drobysz Władysław

- Chlebowski Zygmunt

- Gauza Maciej

- Kołodziejski Julian

- Ostrowski Jan

- Piwoński Zdzisław

- Rogowski Edward

- Stecki Edward

- Szubert Mirosław

- Skonieczka Edmund

- Ziółkowski Leopold

- Augustyniak Kazimierz

- Augustyniak Eugeniusz

- Grabowski Stanisław

- Rymacki Józef

- Jarosz Daniel

- Kalinowski Ireneusz

- Kiełpikowski Józef

- Licznerski Andrzej

- Partyka Wojciech

- Serwantka Piotr

- Siemianowski Marian

- Sulencki Henryk

- Zapór Gabriel

- Pochroń Władysław

 

 

 

 

Na fot. Prezydent T. Sabat wręcza odznaczenia zasłużonym pszczelarzom.

 

Po wręczeniu odznaczeń wystąpił prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Tadeusz Dussa.

W swoim przemówieniu złożył serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczyniają się do sprawnej organizacji spotkań pszczelarzy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają rozwój pszczelarstwa w Polsce. Szczególnie gorące podziękowanie wyraził władzom wojewódzkim i samorządowym za patronat i wspieranie naszych inicjatyw. Zaznaczył, że przyjeżdżający tu pszczelarze oczekują nie tylko wyjaśnień problemów nurtujących pszczelarzy, ale odpowiednich działań ze strony władz samorządowych i pszczelarskich. Przypomniał również, jaką rolę w życiu człowieka spełnia pszczoła, jako naturalny zapylacz roślin, a jednocześnie wykazał, że w Polsce jest prawnie chronionych wiele gatunków różnych zwierząt i owadów natomiast pszczoła nie może się doczekać wpisania do ksiąg zwierząt prawnie chronionych. Zwrócił uwagę na środowisko naukowców i farmaceutów, którzy do tego czasu nie dopracowali się skutecznych i jednolitych metod likwidacji podstawowych chorób pszczelich.

Zaprotestował również przeciwko nieuzasadnionym wycinaniem drzew miododajnych, wprowadzaniem upraw genetycznie modyfikowanym, niszcząc tym samym naturalne pożytki pszczele. Na koniec zaapelował o potrzebę opracowania i wdrożenia odpowiedniej „Ustawy o Pszczelarstwie”, która zagwarantowałaby ochronę prawną pszczoły i produktów pszczelich. „Panie prezydencie Polskiego Związku Pszczelarskiego, pszczelarz zarażony tą pasją, pomimo chwilowych niepowodzeń będzie pszczelarzył, aż do schyłku swego życia, ale oczekuje pomocy i zrozumienia."