..w 2023 roku spotkaliśmy się dnia 10.12.2023r. Spotkanie miało charakter typowo roboczy. Zbieraliśmy zapisy na leki oraz sprzęt który wykorzystamy już w przyszłym sezonie.

Oby do wiosny przyjaciele.. oby do wiosny... niech Wam się dobrze zimuje..

W dniu 03.12.2023r. w pięknych murach golubskiego zamku odbyło się spotkanie opłatkowe naszego koła. W spotkaniu wziął udział Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu, Pan Tadeusz Dussa.

 

Wszystkim Pszczelarzom, tym z RZP i spoza RZP,

tym z Golubia i spoza Golubia,

zawodowym i hobbystom,

zwolennikom Dadanta, wielkopolskiego, warszawskiego Ostrowskiej i wszystkich innym systemów,

tym co pszczoły trzymają w drewnie i styrodurze,

tym co chemią i tym, co ekologicznie,

tym co za Krainką i tym co przeciw,

i w ogóle wszystkim, którym leży na sercu zdrowie pszczół i jakość miodu,

życzymy pogodnych, zdrowych, ciepłych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz satysfakcji z trudu przyszłego sezonu

                                                                                     Darz Rój

 

 

Tradycyjnie, jak w latach poprzednich wzięliśmy udział w miodobraniu w sierpeckim skansenie. W dn. 2 lipca na terenie muzealnych pasiek z różnych okresów mieliśmy przyjemność obserwować pokazy codziennych czynności pszczelarskich z wykorzystaniem dawnych narzędzi.

Na piszącym te słowa największe wrażenie zrobiły jednak ule snozowe oraz pokazy bartnictwa. Kto wie, może wkrótce wśród członków naszego koła znajdą się posiadacze tradycyjnych barci...

W dn. 04.06.2023 odbyło się kolejne spotkanie członków naszego koła. Wyjątkowo zgromadziliśmy się w Sali rycerskiej golubskiego zamku. Powód? Odbieraliśmy leki refundowane na realizację „operacji o przyznanie pomocy dot. interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach wspierania walki z warozą”.

Gadulstwo pszczelarzy jest powszechnie znane. Stąd nie ominęły nas gorące tematy majowo-czerwcowe: kto ile miodu odwirował? Jak tam po rzepaku? Jak wyglądają nastroje rojowe w pasiekach oraz ile zrobiono odkładów?

Okazuje się, że pomimo suszy i niesprzyjających temperatur niektórym rzepak obrodził. Inni, w tym piszący te słowa liczą, że „odbiją sobie” na nektarującej właśnie akacji oraz przygotowującej się do kwitnienia lipie.

Pozostając przy temacie lipy, korzystając z okazji zamkowej lokalizacji spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie pod lipą zasadzoną w poprzednich latach przez członków naszego koła…

Darzbór – niech Wasze pasieki obdarowują Was miodem.

Franciszek Puchałka – Prezes Koła – tel. 722 058 958; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Magdziarek – Sekretarz – tel. 884 759 776; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Pankowski – Skarbnik – tel. 693 423 524; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Górzyński – Członek Zarządu – tel. 884 306 366; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniach 4 i marca 2023 roku  wzięliśmy udział w zorganizowanych przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu dwóch szkoleniach w Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu:

  • "Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka"
  • "Pszczoła miodna a baza pożytkowa czyli o relacji owad-roślina"

Materiały ze szkoleń znajdziecie na stronie RZP:

http://rzp-torun.pl/start/438-szkolenia-zimowe-w-ko%C5%82ach-3.html

 

my także działamy. Pierwszy kwartał roku to prace porządkowe w pasiekach: naprawa uli, zbijanie ramek i.. planowanie wiosny.

W samym kole ten czas przeznaczamy na spotkania organizacyjne. Postanowiliśmy się policzyć. W 2023 roku przygodę z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu postanowiło kontynuował 30 pszczelarzy i 10 pszczelarek. Jak nic, za rok będziemy mieli w kole parytet;). Razem mamy 1073 ule.

Po wielkim liczeniu i zebraniu składek członkowskich przeprowadzono zapisy na leki i ubezpieczenie OC pasiek.

Byle do wiosny kochani :) Działamy dalej

W dn. 05.02.2023r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego koła w pięknym otoczeniu Gulubskiego Zamku. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes RZP w Toruniu, Pan Tadeusz Dussa.

Prezes naszego koła, Pan Franciszek Puchałka przedstawił sprawozdanie z działalności koła za ostatni rok. Następnie cały zarząd uzyskał absolutorium od delegatów.

 

Kolejnym punktem zebrania były wybory zarządu, na nową 4letnią kadencję:

  • Prezesem koła został ponownie Pan Franciszek Puchałka,
  • funkcję sekretarza koła objął Pan Dariusz Magdziarek,
  • nowym skarbnikiem został Pan Piotr Pankowski,
  • w Zarządzie pozostał także Pan Paweł Gorzyński.

 

Nową komisję rewizyjną utworzyli Panowie:

  • Piotr Kokoszka,
  • Jan Pniewski,
  • Józef Różański.

Wybraliśmy także nowych delegatów za Zjazd RZP: Franciszka Puchałkę, Pawła Górzyńskiego, Piotra Pankowskiego i Katarzynę Stogowską.

 

Szczególnie cieszy nas zaangażowanie nowych członków koła oraz działalność naszej płci pięknej. Kto wie, może po kolejnych wyborach do Zarządu wejdzie jakaś Pani :)

 

 

 

W dniu 15-12-2019 na zamku Anny Wazówny  odbyło się spotkanie Wigilijno noworoczne Członków Koła Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu . Na spotkaniu zaszczycił nas swoją obecnością Pan Prezes RZP  Toruń  Tadeusz Dussa . Spotkanie zaczęliśmy  od połamania się opłatkiem i złożeniem życzeń świąteczno- noworocznych ,  następnie przystąpiliśmy do wieczerzy w  miłej i świątecznej atmosferze .

 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego

 

                Koła Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu 27-01-2019

 

Dnia 27 Stycznia  2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła pszczelarzy . O godzinie 11:00 otwarcia zebrania i powitania dokonał prezes koła .Franciszek Puchałka .  W zebraniu uczestniczyło 17 spośród 25 członków koła oraz gościnnie prezes RZP Tadeusz Dussa. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych pszczelarzy w 2018r i 2019r Ś.P. Kolegę  Kazimierza Osińskiego i Kolegę Ś.P. Bonisława Klugiewicza  .

 

 Z zebranych członków  wybrano przewodniczącego zebrania Mariana Adamczyka  i protokolanta Patrycję Kościelską .

 

Sprawozdanie finansowe oraz z działalności ustępującego Zarządu przedstawił prezes Franciszek Puchałka , natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kolega Piotr Kokoszka. Do działalności Zarządu koła nie wniesiono zastrzeżeń.

 

Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu Walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi.

 

Kolega  Piotr Kokoszka w  imieniu pszczelarzy podziękował za działalność całemu Zarządowi.

 

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu koła. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano : Stogowską Katarzynę , Magdziarka Dariusza , Budną- Łojko Ewę

 

 Zgłoszone kandydatury do Zarządu koła: Paweł Górzyński , Michał Boroch, Franciszek Puchałka , Mieczysław Marcińczyk .

 

 Kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Piotr Kokoszka , Krzysztof Wiśniewski ,Józef Różański .

 

Po stwierdzeniu wymaganego quorum Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wydawania kart do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja sporządziła protokół głosowania i ogłosiła wyniki wyborów. Spośród kandydatów do Zarządu najwięcej głosów uzyskali:  Franciszek Puchałka , Paweł Górzyński , Mieczysław Marcińczyk .

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano : Piotra Kokoszkę , Krzysztofa Wiśniewskiego ,Józefa Różańskiego .

 

 Nowo wybrane organy koła ukonstytuowały się na oddzielnym posiedzeniu w trakcie Walnego Zebrania. Zarząd koła wybrał na: prezesa koła Fanciszka Puchałkę , skarbnika Mieczysława Marcińczyka , sekretarza Pawła Górzyńskiego .

 

 Komisja Rewizyjna wybrała na przewodniczącego Piotra Kokoszkę .

 

Na delegatów na Zjazd RZP  wybrano : Franciszka Puchałkę i Pawła Górzyńskiego .

 

Po dokonaniu wyborów i przedstawieniu nowego Zarządu prezes koła zamknął Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu .

 

 

 

Zarząd :

 

Prezes -Franciszek Puchałka

 

Radomin 168 , 87-404 Radomin   , tel . 722 058 958 , mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skarbnik - Mieczysław Marcińczyk

 

Rembiocha 1A , 87-645 Zbójno  , tel 516 066 139

 

Sekretarz - Paweł Górzyński

 

Sitno 19b ,  87-645 Zbójno  , tel 884 306 366 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komisja Rewizyjna :

 

Piotr Kokoszka  ,  Wrocki 74 , 87-400 Golub-Dobrzyń         tel.  601 253 637

 

Krzysztof  Wiśniewski   ,Sumówko 19  ,87-340 Osiek         tel. 604 818 260

 

Józef  Różański  ,Nowa 8/8  , 87-400 Golub – Dobrzyń          tel. 513 381 881

 

 

 

 

Protokół z Walnego Zebrania Koła w dniu 08-04-2018r

 

W dniu 08-04-2018 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła przyjęto rezygnację Kol .Kazimierza Osińskiego z mandatu Delegata na Walny Zjazd Delegatów R.Z.P. w Toruniu .

Mandat Delegata powierzono Kol. Mieczysławowi Marcińczykowi a na Członka Zarządu Rejonowego   Koła Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu wybrano Kol. Pawła Górzyńskiego .

 

Dane kontaktowe :

 

Mieczysław Marcińczyk

Rębiocha 1A

87-645 Zbójno

Tel . 516 066 139

 

 

Paweł Górzyński

Tel 884-306-366

Mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.