Uprzejmie przypominamy, iż podczas zebrania po raz ostatni zbierane będą składki członkowskie i pozostałe opłaty związane z realizacją programów wsparcia dla pszczelarzy (programy KOWR, leki, matki, odkłady). Ostateczna prośba uregulowania zobowiązań wynika z terminu, w którym Koło winno rozliczyć się Regionalnym Związkiem Pszczelarzy.

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Środkowa 11

BS-31 9511 0000 2001 0000 1140 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego, wysokość składki członkowskiej (w bieżącym roku 40,00 zł), wysokości opłaty ulowej 2,50 zł x ilość uli.

Uprzejmie informujemy, że dla zwiększenia populacji pszczoły miodnej w środowisku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił w roku 2019 program dla osób zamierzających założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy posiadających maksymalnie 5 rodzin pszczelich zarejestrowanych przez Powiatowego Lekarza Wet. w roku 2018.  Szczegóły pod zamieszczonym linkiem:

 https://wfosigw.torun.pl/strona-361-ochrona_przyrody_2019.html    

Proszę o ewentualne zgłaszanie chętnych do udziału w tym programie do 12 lutego br., gdyż od 15 lutego przyjmowane są projekty w Funduszu .

Z programu nie mogą skorzystać osoby będące zameldowane i prowadzące wspólne gospodarstwo pasieczne z pszczelarzem który ma większą ilość rodzin pszczelich niż 5. Przykład; jeżeli pszczelarz prowadzi pasiekę >5 uli i jego zona posiada < 5 uli, to w ustaleniach z Funduszem nie jest to początkujący pszczelarz.

 

Informacja Organizacyjna RZP  nr 1/ 2019 r. 

I. Wspólne zebranie Zarządu RZP i prezesów Kół wraz z prowadzącymi programy.

W dniu 2 lutego br. zorganizowaliśmy wspólne posiedzenie  na którym podjęliśmy szereg  ustaleń dotyczących przedsięwzięć w roku 2019.;

a/ zapoznano zebranych z zamierzeniami w pracy Związku na bieżący rok,

b/ omówiono zasady wypełniania oraz unikania błędów przy realizacji programów unijnych w zakupach sprzętu, leków i matek.

c/ ustalono formy i terminy  składania zamówień  oraz wnoszenia wpłat zarówno na programy Kowru jak i składki OC na rok 2019  

d/ omówiono zasady przystąpienia do programu bioróżnorodności z zakresie ochrony przyrody, ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

e/ przypomniano o obowiązku przeprowadzenia w pierwszym kwartale tego roku Walnych Zebrań w Kołach

 

II . Plan przedsięwzięć w roku bieżącym

a/ szkolenia zimowe w Kołach ; 23 i 24 lutego odbędą się szkolenia dla członków naszego

   Związku. Proszę o dokonywanie zapisów imiennych w Kołach i przesłanie list i pieniędzy do RZP  

   do 15 lutego br. przesyła .Koszt uczestnictwa w szkoleniu- 10 zł. za każdy dzień   na cele wzbogacenia

   wyżywienia. Szczegółowy program w załączeniu   

b/ XXVII Forum Pszczelarzy – 30 marca ODR Przysiek- szczegółowy program w załączeniu

c/ Msza św. w Nowej Wsi Królewskiej na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego 7 kwietnia br.

d/ Wojewódzki Dzień Pszczelarza – termin nieznany

e/ Ogólnopolskie Dni Pszczelarza –Bielsko Biała 20-22 września będzie organizowany zbiorowy wyjazd

    przez RZP w Toruniu

f/ Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę  6-7 grudnia – także będzie organizowany

   wyjazd autokarowy.

 

III.Programy KOWR

Przekazano na zebraniu podział środków dla Kół  na poszczególne programy, który jest proporcjonalny do posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30.09.2017 r.

a/ zakup sprzętu  – należy podzielić środki sporządzając umowy z odbiorcami końcowymi, wpisując nazwę    sprzętu oraz właściwy numer katalogowy i cenę z oferty na rok 2019 opatrując  podpisem Czytelnym imieniem   i nazwiskiem beneficjenta. Termin przesłania umowy do 15 marca br. z realizacją zamówień do 14.czerwca.

b/ zakup matek i odkładów – składamy zamówienia na określonym druku będącym załącznikiem do „Informacji” 

UWAGA; w roku bieżącym są inne zasady zamówień. Koła zbierają pieniądze na konkretny towar 

i wg. cen określonych w ofercie / w załączniku/ 

Pieniądze zebrane na zmówione matki  o odkłady należy przesłać wraz z zamówieniem do 15 marca. określając          

w tytule przelewu za co.

c/ Zakup leków na warrozę – zamówienia na leki  na załączonym druku wraz z przelewem pieniędzy     przyjmujemy do 15 marca. z terminem realizacji 14 czerwca 2019.

 Po 15 marca zamówienia na leki  zostaną przesłane w postaci umów  do  obsługującego  lekarza weterynarii.

IV. Program WFOŚiGW w Toruniu

Dla zwiększenia populacji pszczoły miodnej w środowisku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił w roku 2019 program dla osób zamierzających założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy posiadających maksymalnie 5 rodzin pszczelich zarejestrowanych przez Powiatowego Lekarza Wet. 

w roku 2018.  Szczegóły  załączniku i  linku do materiałów źródłowych pkt.6  https://wfosigw.torun.pl/strona-361-ochrona_przyrody_2019.html    

 

V. Składka OC od pożądleń

W roku 2019 wybraliśmy Towarzystwo , które przedstawiło najbardziej korzystną ofertę OC na ubezpieczenie pasiek od skutków użądleń.

Stawka za ubezpieczenie jednej pasieki do 60 uli wynosi 5.00 zł.

W przypadku gdy pszczelarz posiada większą pasiekę lub posiada kilka pasiek pod różnymi adresami płaci za każdą z nich po 6,00 zł.

Zakres ubezpieczenia identyczny jak w roku ubiegłym; ubezpieczeniu podlega szkoda w mieniu lub na osobie trzeciej powstała w skutek użądlenia przez pszczoły będące własnością pszczelarza .Poszerzono zakres  także dla szkód wyrządzonych osobom bliskim. Z ubezpieczenia mogą skorzystać tylko pszczelarze zrzeszeni w RZP Toruń.

Ubezpieczenia w Kołach proszę zebrać  do 15 marca br. sporządzając listę wg. załączonego wzoru w trzech egzemplarzach / Ubezpieczyciel RZP, Koło/ z tym jeden egzemplarz z oryginalnymi podpisami.

 

                                                                                   Z pszczelarskim pozdrowieniem

                                                                                  Prezes  RZP  Tadeusz Dussa                                                                                                                                            

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

zaprasza na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się 10 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 Początek zebrania - I termin godz. 9:00

                               II termin godz. 9:15

Porządek zebrania:

-Przywitanie  członków koła.

-Przedstawienie porządku zebrania. 

-Przeczytanie protokołu z poprzedniego zebrania. 

-Wybór przewodniczącego zebrania.

-Wybór sekretarze zebrania.

-Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

-Wybór Komisji Skrutacyjnej.

-Sprawozdanie prezesa koła.

-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

-Głosowanie nad wotum zaufania.

-Wybór Zarządu Koła.

-Wybór Komisji Rewizyjnej.

-Wybór Delegatów do RZP.

-Przedstawienie zgłoszonych uchwał.

-Dyskusja nad zgłoszonymi uchwałami.

-Głosowanie nad przedstawionymi uchwałami.

-Ukonstytuowanie się nowych władz.

-Wolne głosy.

 

Uprzejmie informujemy, iż w trakcie zebrania poruszone będą m.in. następujące kwestie:

  1. Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności koła na 2019 rok.
  2. Prowadzona będzie zbiórka opłat członkowskich na 2019 r. w wysokości:

40,00 zł – opłata członkowska,

2,50 zł – opłata za 1 ul

15,00 zł – wpisowe do koła.

  1. Ustalenie preliminarza budżetowego.
  2. Wolne wnioski.

Jednocześnie informujemy, że ww. opłaty zbierane będą do końca miesiąca marca br. 

 

Toruń, dnia 6 listopada 2018 r.

 

Informacja Organizacyjna Nr 3/2018 Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

 

Prezesi Kół zrzeszonych w RZP Toruń

1.       Posiedzenie Zarządu RZP

W dniu dzisiejszym tj.6 listopada odbyło się kolejne  trzecie w tym roku posiedzenie Zarządu RZP wraz z przedstawicielami Kół, którzy wytypowali członków do Komisji Statutowej która będzie się zajmować przygotowaniem  poprawek w Statucie.

Sugestie, propozycje zmian w statucie proszę zgłaszać do przewodniczącego Komisji Statutowej - kol. Andrzeja Behrendta  adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sekretarza kol. Jabłońskiego Kazimierza  adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do kol. Tadeusza Milewskiego na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podsumowaliśmy organizację Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Toruniu oraz wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Przemkowie.

Omówiono stan przygotowań  do pielgrzymki na Jasną Górę oraz wyjazdowego szkolenia w styczniu 2019 r. do Białego Dunajca.

2.  Refundacje z programów zakupu sprzętu, leków i matek

Pieniądze za powyższe zakupy zostały przelane do Kół w dwóch transzach. Pierwsza trafiła refundacja za sprzęt 26 października, a druga 6 listopada za matki i leki. Pieniądze powinny być wypłacone do 15 listopada poszczególnym członkom uczestniczącym w programach zakupowych. Listy wypłat za sprzęt po podpisaniu przez odbiorcę końcowego proszę w niezmienionej formie przesłać do RZP w Toruniu wraz z notatką potwierdzającą wypłatę refundacji za leki i matki w terminie do końca listopada br.

     Kwoty przelane na konta Kół powinny być w całości wypłacone beneficjentom

     3. Wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę  do Częstochowy 6-7 grudnia br.  

    Przypominam trasę przejazdu.

    Wyjazd: 6 grudnia 2018 r.

   - Grudziądz MacDonald - godz 4.30
   - Radzyń Chełmiński (stacja paliw) godz. 5.00

   -Wąbrzeźno (środkowe rondo stacja paliw) godz. 5.15

   - Chełmża ul. Toruńska godz. 5.50

   – Toruń Dworzec autobusowy ul. Dąbrowskiego godz. 6.10

    Przed zakwaterowaniem w Domu Pielgrzyma zwiedzimy sanktuarium Krwi Chrystusa pod Częstochową.

    Powrót nastąpi dnia 7 grudnia w godzinach wieczornych.

 Koszty: koszt przejazdu wynajętym autobusem wynosi 40 zł/osobę dla członka Koła będącego w „Bazie danych Koła” oraz 70,00 zł dla pozostałych uczestników pielgrzymki którą należy przelać na konto RZP do 16 listopada br. wraz z informacją e-mailową zawierającą imienny wykaz uczestników z danego Koła. Uczestnik ponosi  także koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem  w Domu Św. Kaspra w kwocie ok. 90 zł/os w pokojach 3,4 i 5 osobowych. Ta opłata będzie zbierana  w Domu Pielgrzyma 7 grudnia rano. Należy przygotować się na ewentualne zakwaterowanie osobno kobiet i mężczyzn.

       W dniu poprzedzającym główne obchody Św. Ambrożego tj. 6 grudnia odbędzie się XXV Krajowa                     Konferencja Pszczelarska - szczegółowy program konferencji poniżej.

O godzinie 19,30 odprawiona zostanie msza św. w intencji pszczelarzy przed cudownym obrazem Matki    Boskiej Częstochowskiej.

Opiekę duchową pielgrzymki będzie sprawował nasz kapelan ks. Jacek Dudziński

    4. Szkolenia pięciodniowe w górach

 Planujemy wyjazd w dniach 9 stycznia o godzinie 8.00 z dworca autobusowego przy  ul. Dąbrowskiego w   Toruniu. Powrót nastąpi dnia 13 stycznia w późnych godzinach nocnych.

 Wykładowcami będą: dr Wiesław Londzin, dr Maria Zoń oraz mgr Sławomir Trzybiński

 Szczegółowy program szkolenia poniżej.

Uczestnikiem wyjazdowego szkolenia może być pszczelarz posiadający zarejestrowaną pasiekę /numer wet. Pow. lek. Wet/. Jeżeli zgłoszone są małżeństwa - to  małżonkowie  powinni być zarejestrowani wspólnie pod jednym numerem wet. lub oddzielnie u Powiatowego Lekarza Wet.

   5. „Szkolenie Zimowe” refundowane ze środków pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły będą           przedstawione  po zakwalifikowaniu wniosku i przyznaniu środków. Planowany termin  dwudniowego               szkolenia  to I kwartał 2019 r. Oczekujemy propozycji dot. tematyki i wykładowców.

6. Walne Zebrania w Kołach

W pierwszym kwartale 2019 roku powinny być przeprowadzone „Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze" które podsumują pracę Zarządu Koła za minioną kadencję, zaangażowanie  członków Koła, a także wypracują kierunki działania na najbliższe cztery lata gdzie także zostanie wybrany  Zarząd  i delegaci na kolejną kadencję. Dlatego należy ze szczególną starannością poczynić starania przygotowawcze, aby walne zebranie przebiegło w sposób godny i  wyjątkowy, a osoby wybrane do władz Koła i delegaci na Zjazd Regionalny nie były przypadkowe.

 7. Wydarzenia pszczelarskie w 2019 r.

Walne Zebrania w Kołach – I kwartał 2019 r.

XXVII Forum Pszczelarzy - 30 marca 2019 r.

Szkolenie Zimowe w Kołach - I kwartał 2019 r.

Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Bydgoszczy - sierpień 2019 r.

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bielsku Białej - wrzesień 2019 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy Jasna Góra 6-7 grudnia 2019 r.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Tadeusz Dussa Prezes RZP Toruń

 

Jasnogórskie Spotkania Pszczelarzy

6-7 grudnia 2018 Częstochowa

6 grudnia 2018

24 Krajowa Konferencja Pszczelarska

w Częstochowie pod tytułem:

„Produkty pszczele - Znaczenie dla zdrowia”

Miejsce konferencji: Aula Ojca A. Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie.

Godz. 12:30 Rejestracja uczestników

Godz. 13:30 Rozpoczęcie konferencji i wystąpienia:

•Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

•Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego

•Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie

•Zaproszonych gości.

Godz. 14:30 Profesor Adam Roman (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław)

„Wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich".

Godz. 15:45 Profesor Artur Stojko

„Produkty pszczele w apiterapii XXI wieku”

Godz. 16:45 Zakończenie Konferencji

19:30 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – Msza św. dla pszczelarzy

Przewodniczy – Ks. Andrzej Molenda – Duszpasterz Pszczelarzy Diecezji Częstochowskiej,

21:00 Apel Jasnogórski.

7 grudnia 2018

30 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

10:30 – Zbiórka pocztów sztandarowych na dziedzińcu

11:00 – Bazylika Jasnogórska - uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji pszczelarzy.

Mszy św. będzie przewodniczył i homilie wygłosi Biskup Edward Białogłowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy.

12:30 –13:30 Spotkanie pszczelarzy w Auli O. Kordeckiego

Wystąpienia zaproszonych gości

Organizatorzy Krajowej Konferencji Pszczelarskiej:

•Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie www.czwa.odr.net.pl

•Polski Związek Pszczelarski w Warszawie

•Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie

Organizatorzy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę:

•Polski Związek Pszczelarski w Warszawie www.zwiazek-pszczelarski.pl

•Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie www.rzpcz.pl

 

Kontakt:

Agata Sojda – Kierowniczka Biura Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie

tel. 504 172 011; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kazimierz Zaskórski Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie 

tel. 505 287 691 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkolenie pięciodniowe w górach

Szczegółowy program 

Dzień

Temat

Proponowany wykładowca

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

 

1.

Choroby pszczół i zatrucia pszczół

1. Czy potrafimy rozróżnić choroby czerwiu pszczelego - diagnostyka, leczenie i zapobieganie w chorobach czerwiu.

2. Zatrucia pszczół. Protokół postępowania przy podejrzeniu zatrucia chemicznego rodzin pszczelich.

3. Zabiegi higieniczne w pasiece.

dr Maria Zoń

 

3

 

2

 

2

 

 

2.

I. Ochrona pszczół przed zatruciami 3 godz.

1. Przyczyny zatruć pszczół.

2. Metody zapobiegania zatruciom.

3. Postepowanie w pasiece po zatruciu.

II. Gospodarka pasieczna 5 godz.

1. Wychów matek na własne potrzeby.

2. Skuteczne metody wymiany matek.

3. Przygotowanie rodzin do różnych pożytków.

dr Wiesław Londzin

 

1

1

1

 

2

1

2

 

 

3.

Technologie przydatne w prowadzeniu współczesnej pasieki

1. Gospodarka w różnych warunkach poużytkowych.

2. Doskonalenie pogłowia pszczół.

3. Wychów matek pszczelich.

4. Tworzenie odkładów i pakietów oraz powiększanie pasieki.

mgr Sławomir Trzybiński

 

2

1

3

2

 

 

 

 

 

W związku ze zbliżającym się dniem św. Ambrożego -patrona pszczelarzy-  zapraszamy wszystkich na mszę świętą, która odbędzie się w Bazylice katedralnej św. św. Janów w Toruniu 9 grudnia 2018 r. o godz. 9.00.

Uprzejmie informujemy, że grudniowe zebranie naszego koła odbędzie się w Zajeździe Staropolskim,  bezpośrednio po mszy świętej i połączone ono będzie z uroczystym obiadem. Chęć uczestnictwa w obiedzie należy zgłosić telefonicznie do kolegi Andrzeja Behrendta tel. 661 591 503 do dnia 20 listopada br. (konieczność zamówienia odpowiedniej ilości obiadów). Opłatę 20 zł można uiścić na uroczystości.

 

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu w dniu 11 listopada br. m.in. finalizowane będą sprawy związane z zakupem leków, matek pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego zakupionego w ramach dofinansowania (wypłata środków finansowych). Stąd też prosimy o obowiązkową obecność osób korzystających z dotacji do ww. programów.

 

Dnia 9 września 2018 r. od godziny 8.00 dla uczestników XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza otwarty będzie parking znajdujący się za Urzędem Marszałkowskim. Wjazd na parking od Al. Solidarności (pomiędzy CCK JORDANKI a Urzędem Marszałkowskim).