Toruń, dn. 15 kwietnia 2020 r.

  Informacja Organizacyjna nr 2/ 2020 r. Zarządu RZP w Toruniu

Biuro RZP funkcjonuje, realizując zadania bieżące /bez możliwości przyjmowania interesantów/. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 -Zakup sprzętu- zakończyliśmy  zawieranie umów pomiędzy RZP a odbiorcami końcowymi. Zostały przesłane zamówienia do producentów sprzętu z określeniem ilości i rodzaju sprzętu oraz numerem telefonu do poszczególnych pszczelarzy. Niezależnie od tego proszę o indywidualny kontakt z producentami, celem ustalenia szczegółów dotyczących  np.  terminu i sposobu dostawy sprzętu.

APELUJEMY-w przypadku zrealizowania zamówienia, prosimy o sukcesywne przesyłanie /bez zbędnej opieszałości/ do RZP  - podpisanych Czytelnie imieniem i nazwiskiem faktur, przelewów lub przekazów pocztowych x 2 z dopiskiem "Za zgodność z oryginałem". Wprawdzie termin realizacji zamówień ustalono do 14 czerwca br. lecz  proszę, aby dokumentacja przesyłana była  sukcesywnie  - po zrealizowaniu zamówienia.

      Proszę na bieżąco o zgłaszanie problemów z terminem dostaw oraz jakością sprzętu !!

      NIE PRZETRZYMUJCIE DOKUMENTACJI   ZA ZAKUPIONY SPRZĘT w Kołach.!!!

 -Zakup leków - umowa na zakup leków została  przesłana do lekarza wet. Proszę, aby osoby prowadzące w Kołach zaopatrzenie w leki o kontakt z lekarzem, przesłanie list imiennych i ustalenie terminu dostarczenia leków na początku czerwca. Przypominam, iż termin zakończenia programu  wraz z dostarczeniem dokumentacji do RZP mija 14 czerwca br.

 UWAGA; istnieje możliwość domówienia leków z puli dodatkowej. Ewentualne zgłoszenia wraz z opłatą  proszę kierować do RZP w Toruniu w terminie do końca kwietnia br.

 Załącznik nr 1 i 2 do realizacji zakupu leków

 - Zakup matek i odkładów - termin realizacji programu do 14 czerwca br.

 Proszę osoby prowadzące zaopatrzenie w matki o nawiązywanie kontaktu z producentami i bieżące informowanie pszczelarzy o terminach odbioru.

 Załącznik; lista odbiorców matek i odkładów/ w dwóch formatach/

 Koszty dodatkowe: Zgodnie z uchwałą podjętą na Walnym Zjeździe Delegatów w lutym br. można ubiegać się o zwrot kosztów związanych z obsługą programów. Przypominam „Częściowe pokrycie kosztów /do 4 %/ związanych z obsługą programów KOWRu w Kołach  na zakup materiałów biurowych takich jak papier do drukarek, tusz do drukarek, koszty korespondencji; znaczki, koperty „  /wysokość oraz rodzaj wydatków proszę wcześniej konsultować z prezesem RZP/. Faktura powinna być wystawiona na podmiot uprawniony - RZP w Toruniu.

 Z życzeniami zdrowia  Tadeusz Dussa

 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ks. kan. Adama Ceynowy, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie. Ksiądz Kanonik wielokrotnie uczestniczył w uroczystych Maszach świętych odprawianych w katedrze św. św. Janów  z okazji patrona pszczelarzy św. Ambrożego głosząc dla nas Słowo Boże.

Polecajmy śp. ks. kan. Adama Ceynowę Bożemu Miłosierdziu.

Ze względu z pogarszająca się sytuację epidemiologiczną w kraju poprzez rozprzestrzeniający się koronawirus odwołuję zebranie ogólne członków  w dniu 05. 04. 2020 r. W związku z powyższym proszę do końca marca opłacić składki członkowskie, opłaty za matki i odkłady oraz leki. Składki pozostają w dotychczasowej wysokości to jest  2,50 zł za rodzinę i 40 zł członkowskie.

Ceny za matki, odkłady i leki oraz numer konta znajdują się na stronie R.Z.P., na naszej zakładce. W tytule przelewu proszę napisać na co są wpłaty i telefonicznie powiadomić o tym fakcie prowadzących dany program.

 

Matki i odkłady Przemek Kaliszewski tel. 601-915-415

Leki Grzegorz Stanicki tel. 609-500-059

Skarbnik  Andrzej Śliwiński tel. 668-650-917                                                                                                                                                                                              

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Środkowa 11

BS-31 9511 0000 2001 0000 1140 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego, wysokość składki członkowskiej (w bieżącym roku 40,00 zł), wysokości opłaty ulowej 2,50 zł x ilość uli.

 Projekt analizy jakości miodu na rok 2020

        Rodzaj badania                       Cena netto       Cena brutto

  1. Zawartość wody                        12,20 zł             15,00 zł
  2. Przewodność                              20,33 zł             25,00 zł
  3. Diastaza (Shade)                        56,91 zł             70,00 zł
  4. Kwasowość ogólna                    16,26 zł             20,00 zł
  5. Glukoza, Fruktoza, Sacharoza  81,30 zł           100,00 zł
  6. Zawartość HMF                        48,78 zł              60,00 zł
  7. Szczegółowa analiza pyłkowa  97,56 zł            120,00 zł
  8. Udział pyłku przewodniego      60,98 zł              75,00 zł    

Badanie miodu  mogą być przeprowadzane  w: Gospodarstwie Pasiecznym "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o. Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich33-331 Stróże 235

 Próbki miodu przeznaczone do analizy muszą pochodzić jedynie od producentów produktów pszczelich umieszczających na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) posiadających przynajmniej 10 pni.

Pszczelarz przesyła próbkę miodu (min 200 g) na wyżej wymieniony adres. Do przesyłki dołącza pismo przewodnie z informacją, jakie parametry chciałby przebadać, na jaki adres wysłać wyniki oraz, że badanie odbywa się w ramach KPWP 2019/2020.

Faktura powinna być wystawiona na Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu. Kwotę brutto na wykonanie badań należy przesłać na konto RZP w Toruniu. Refundacja w wysokości 100% ceny netto zostanie przelana na konto Bankowe Koła po rozliczeniu programu /jesień 2020/. Program kończymy10.07.2020 r.

UWAGA; proszę o uzgadnianie zakresu badań oraz ilości próbek, gdyż dysponujemy określoną kwotą na ten projekt.

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 8 marca br. o godz. 9.00, które odbędzie się w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK przy ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu - tj. na parterze budynku, na terenie stadionu SM Kopernik. W trakcie zebrania zbierane będą składki członkowskie i deklaracje RODO - po raz ostatni, gdyż niezwłocznie Koło musi je przekazać do Zarządu RZP w Toruniu, a także opłaty za leki, matki pszczele i odkłady, które można regulować do zebrania w dniu 5 kwietnia br.
Prosimy o powiadomienie Kolegów o nowym miejscu zebrania.

 

OFERTA NA ZAKUP LEKÓW W RAMACH KOWR W ROKU 2019/20

       

Nazwa leku
i substancja lecznicza

Forma leku

Cena
brutto

Ilość leku
na rodzinę

Leki z amitrazą

APIVAR
(amitraza 500 mg)

Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków)

60,00

2 paski

APIWAROL
(amitraza 12,5 mg)

Tabletki dymne
(opakowanie 25 tabl.)

54,00

4 tabletki do odymiania

BIOWAR
(amitraza 500 mg)

Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków)

58,20

2 paski

Leki z flumetryną

BAYVAROL
(flumetryna 3,6 mg)

Paski do zawieszania (opakowanie 4 paski)

18,50

4 paski

POLYVAR YELLOW
(flumetryna 275 mg)

Paski do umieszczenia w wylotku ula (opakowanie 10 pasków)

62,00

2 paski do umieszczenia w wylotku ula

132,00

Leki z tymolem

APIGUARD
(tymol 12,5 g)

Taca z żelem zawierającym tymol do odparowania

120,00

2 razy po 1 tacy do układania na górne beleczki ramek

API LIFE VAR
(tymol 8 g olejki eteryczne)

Płytki (tymol, kamfora, mentol, ol. eukaliptusowy) do odparowania (opakowanie 2 płytki)

14,50

3 razy po 1 płytce do układania na górne beleczki ramek

THYMOVAR
(tymol 15 g)

Płytki z tymolem do odparowania (opakowanie 10 płytek)

90,00

2 razy po 1 płytce na każdy korpus ula do układania na górne beleczki ramek

Leki z kwasami organicznymi

OXYBEE
kwas szczawiowy, olejki eteryczne, glicerol

Płyn do polewania na pszczoły dla 22 rodzin

163,00

5-6 ml na uliczkę międzyramkową

VARROMED
(mieszanina: kwas mrówkowy 5 mg/ml, kwas szczawiowy 44 mg/ml)

Płyn do polewania na pszczoły (butelka plastykowa 555 ml z dozownikiem i odziałką) dla 12-37 rodzin

108,00

15-45 ml na pień w zależności od siły rodziny 1-5 razy w roku, (średnio: 30 ml 3 razy/pień)

 

 

 Oferta sprzedaży matek i odkładów w sezonie 2020 (niektórzy producenci naliczają podatek VAT i koszty wysyłki)

 

 

 

 

 

 

Producent
(adres pasieki hodowlanej)

Rasa/
linia hodowlana

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

Adam Barnabas, ul. Plebiscytowa 26 B, 44-280 Rydułtowy

Kraińska/Karolinka

NU

20,00

20,00

UN

60,00

60,00

US

 

 

R

 

 

Pasieka Zarodowa Brzeście 115,
28-400 Pińczów

Car/Tb, Ab, Pb

NU

20,00

21,60

UN

70,00

75,60

US

80,00

86,40

R

200,00

216,00

Maria Gembala, Żelków Kol.
ul. Akacjowa 57, 08-110 Siedlce

Kraińska/Prima, WG
Gema

NU

25,00

25,00

UN

70,00

70,00

US

100,00

100,00

R

250,00

250,00

Sądecki Bartnik A. i J. Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235

Carnica/Dobra, Karpatka

NU

20,00

20,00

UN

60,00

60,00

US

 

 

R

500,00

500,00

 Krzysztof Kubeczek, ul. Lipowa 20, 43-445 Dzięgielów

Kraińska/Beskidka

NU

27,00

27,00

UN

85,00

85,00

US

 

 

R

220,00

220,00

Krzysztof Loc, Teodorów 96, 08-114 Skórzec

Kraińska/Alpejka, Nieska, Jugo, Kaukaska/Woźnica

NU

30,00

30,00

UN

150,00

 

US

120,00

120,00

R

300,00

300,00

Zbigniew Matula, ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta

Kraińska/Bałtycka

NU

20,00

20,00

UN

70,00

70,00

US

 

 

R

 

 

Wojciech Pelczar, ul: Prochownia 14 38-400 Krosno

Kraińska/AGA

NU

25,00

25,00

UN

75,00

75,00

US

 

 

R

 

 

Zbigniew Postuła, ul. Syriusza 22/16, 44-117 Gliwice

Kraińska/Karolinka

NU

22,00

22,00

UN

80,00

80,00

US

 

 

R

300,00

300,00

Wojciech Smaruj, Modliszewo 37, 62-200 Gniezno

Kraińska/Wielka

NU

30,00

30,00

UN

100,00

100,00

US

120,00

120,00

R

300,00

300,00

Maria Wilde, ul. Księżycowa 8, 10-713 Olsztyn

Kraińska/Kortówka

NU

25,00

25,00

UN

75,00

75,00

US

150,00

150,00

R

300,00

300,00

Jacek Krysztof
ul: Nagietkowa 2
84-230 Rumia

Kraińska/Kaszubka

NU

20,00

20,00

UN

50,00

50,00

US

100,00

100,00

R

 

 

Wioletta Naruszewicz
Os. Siejnik II 3/1
19-400 Olecko

Kraińska/Wanda, Nieska, Mucharska, Augustowska

NU

25,00

25,00

UN

75,00

75,00

US

100,00

100,00

R

300,00

300,00

Pasieka Szeligów
ul: Kotsisa 31
30-623 Kraków

Carnica/Galicja

NU

25,00

25,00

UN

70,00

70,00

US

100,00

100,00

R

 

 

Łukasz Gładys
ul: Strykowa 46
95-060 Brzeziny

Carnica/Brzezinka

NU

23,15

25,00

UN

69,44

70,00

US

 

 

R

231,48

250,00

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

Krainka/Victoria

NU

23,15

25

UN

64,81

70

US

 

 

R

 

 

Kalabis Seweryn
ul. Ludwika Spyry 26
43-196 Mikołów

Krainka/Karolinka

NU

 

 

UN

70,00

70,00

US

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

Odkłady

Marcin Tomczyk, ul. Grudziądzka 40, 13-340 Biskupiec

Kraińska/Nieska
Krainka/Prima

5 wlkp 70

200,00

200,00

Sławomir Wnuk, ul. Kościelna 27,
86-141 Lniano

Kraińska/Kortówka,
Nieska

4-ostr.
150

200,00

200,00

Iwona Pakulska, Ostrowo 21,
89-115 Mrocza

Kraińska/Nieska, Alpejka, "S"

5 wlkp
50

200,00

200,00

Gospodarstwo Pszczelarskie Sławomir Trzybiński Łęka 2,
62-604 Kościelec

Kraińska, Kaukaska

3-wlkp, warszawska, dadant 1650

200,00

200,00

Adrian Stankiewicz Turowo 2,
87-890 Lubraniec

Kraińska/Kujawska

5 wlkp
25

200,00

 

Marcin Tomczyk, ul. Grudziądzka 40, 13-340 Biskupiec

Kraińska/Nieska
Krainka/Prima
/70/

5 Ostrowskiej 70

200,00

200,00

Marcin Tomczyk, ul. Grudziądzka 40, 13-340 Biskupiec

Kraińska/Nieska
Krainka/Prima
/70/

3 Dadant 70

200,00

200,00

 

12 lutego /środa/
Godz. 6.00 wyjazd z Torunia /dworzec autobusowy ul. Dąbrowskiego/ 
Przejazd trasa nr 10 przez Lipno, Sierpc – osoby wsiadające po trasie proszone są o zgłoszenie tego faktu.
godz.13.00   przyjazd do Białegostoku
Program zwiedzania Białegostoku z przewodnikiem:
-Pałac Branickich z barokowymi ogrodami
-pomnik Wielkiej Synagogi
- cerkiew Św. Mikołaja
- Rynek Kościuszki z ratuszem
-Ludwik Zamenhof twórca esperanto
-Zespół Katedralny Wniebowzięcia NMP
-Diecezjalne Centrum Wystawiennicze historia obrazu "Jezu ufam Tobie"
-15.00 msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
16.00-16.30 wyjazd do Narewki
Godz. 18.00 kolacja

13 lutego-/czwartek/
8,00 śniadanie
Zwiedzanie Puszczy Białowieskiej
-9.00 - przewodnik wsiada do autokaru w Dworze Bartnika i jedzie z grupą do Rezerwatu Pokazowego Żubrów
-10-11:40 - zwiedzanie Rez. Żubrów
- przejazd do Białowieży - objazd Polany Białowieskiej
- 12:20 i 12:30 - zwiedzania Muzeum BPN/ dwie grupy/
- 13:40-14:20 - czas wolny
- 14:20-15-ta - Park Pałacowy
- 15:10 - zwiedzanie cerkwi Św. Mikołaja w Białowieży z ewentualna mszą św.
- 16-ta - koniec zwiedzania
- powrót do Narewki na 17-tą.

17,30 kolacja
 
 14,15,16 lutego szkolenie wg. wcześniej przesłanego programu

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku

Zapraszają na XXVIII Forum Pszczelarzy

Pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza

Forum odbędzie się 28 marca 2020 roku (sobota) w siedzibie Oddziału KPODR Przysieku koło Torunia

 Program

 9.00     Otwarcie Forum

9.10     Wystąpienie zaproszonych gości

9.30     Wystąpienie prezesa RZP w Toruniu

9.40      Dyskusja

10.00  „Czy 40 lat walki z warrozą czegoś nas nauczyło?”- dr n. wet. Anna Gajda

11.30   Przerwa kawowa       

11.50  „Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na kondycję rodzin pszczelich -
           przegląd doświadczeń i doniesień naukowych
” - inż. Piotr Nowotnik

13.20  Dyskusja

13.45 Oferta matek pszczelich linii Kraińska Kujawska pasieki KPODR w Zarzeczewie

            Adrian Stankiewicz, KPODR Oddział w Zarzeczewie

14.00   Zakończenie Forum

 

W trakcie trwania Forum czynny będzie kiermasz sprzętu i wydawnictw o tematyce pszczelarskiej.

Kontakt Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, ul. Środkowa 11, tel. 566461471, wtorek, czwartek godz. 10-14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

ul. Środkowa 11

87-100 Toruń

 

Harmonogram szkolenia w ramach szkolenia zimowego pszczelarzy

realizowanego w dniach: 14 marca 2020 r. i 15 marca 2020 r.

 

- wykładowca dr hab. Grzegorz Borsuk

- wykładowca mgr inż. Marek Podlewski

 

Temat szkolenia: „Gospodarka pasieczna w aspektach aktualnych zagrożeń chorobami pszczół "

Miejsce szkolenia: Golub Dobrzyń - Zamek Golubski - Oddział PTTK, 87-400 Golub-Dobrzyń,
                               ul. PTTK 13

Godziny rozpoczęcia: 9.00

Ilość godzin: 16

 

Szczegółowy program szkolenia w dniach 14-15 marca 2020 r.

 

Lp.

Temat

Liczba godzin

14 marca  Racjonalne funkcjonowanie pszczół i zagrożenia powodujące wymieranie rodzin pszczelich

dr hab. Grzegorz Borsuk

8

1

Warroza i nosemoza jako jednostki chorobowe odpowiedzialne za wymieranie rodzin pszczelich.

2

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Żywienie pszczół.

2

4

Naukowe badania mające zapobiegać wymieraniu pszczół.

2

5

Przerwa obiadowa

13.45-14.15

6

Funkcjonalna anatomia i morfologia pszczół.

2

7

Przerwa kawowa

15.45-16.00

8

Zakończenie   

16.00

15 marca Wpływ wybranego sposobu gospodarki pasiecznej na produkcyjność i zdrowie pszczół

mgr inż. Marek Podlewski

8

1

Tradycyjna gospodarka jednorodzinna-wady i zalety.

2

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Okresowe powiększanie pasieki przez tworzenie odkładów- gospodarka dwurodzinna.

2

4

Metody ograniczenia czerwienia matek pszczelich- tworzenie "uli szpitali.

1

5

Przerwa obiadowa

13.00-13.30

6

Prowadzenie gospodarki rotacyjnej- wady i zalety.

2

7

Przerwa kawowa

15.00-15.15

8

Konkurencyjne rozmieszczenie pasiek ich wpływ na utrzymanie zdrowotności pszczół.

1

9

Zakończenie

16.00

Opracował: Tadeusz Dussa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przy ubieganiu się o refundację, w ramach programów wsparcia prowadzonych przez KOWR, niezbędne są następujące dane: nr PESEL, nr weterynaryjny pasieki, a także nr Rolniczego Handlu Detalicznego lub  nr Sprzedaży Bezpośredniej (obowiązują przy zakupie sprzętu pszczelarskiego). Stąd też na najbliższe zebranie należy ww. dane dostarczyć Skarbnikowi Koła. Brak powyższych danych skutkować będzie nieujęciem poszczególnych osób na listach udziałów programów wsparcia rynku produktów pszczelich.

 

W związku z przypadającym w dniu 7 grudnia świętem patrona pszczelarzy św. Ambrożego zapraszamy serdecznie Kolegów na uroczystą mszę świętą w katedrze św. św. Janów, która odbędzie się 8 grudnia o godz. 11.00, a bezpośrednio po niej na uroczysty obiad.

 Jednocześnie informujemy, iż w dniu 07.12.2019 r. comiesięcznego zebrania w Urzędzie Marszałkowskim nie będzie.

 

Podkategorie