Szanowni Państwo, prosimy do dnia 15 grudnia 2023 r.:

1. Uzupełnić i zaktualizować swoje dane w bazie koła. Kontakt Andrzej Śliwiński, tel. tel. 668650917, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Chętni na szkolenie zimowe organizowane przez RZP w Toruniu, w dniach 24 i 25 lutego 2024 r., w Szczepankach k. Łasina (Zajazd „Bumerang”) winni się zapisać u koleżanki Małgosi Kowalskiej tel. 661 327 469. Dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00. Wpłaty na konto koła po wcześniejszym zapisaniu się.

                                                                                                                                                                                                 Zarząd RKP w Toruniu

Poniżej podajemy informację otrzymaną z RZP w Toruniu.

Od 16 października 2023r. można już dokonywać zakupów na nowy sezon pszczelarski pod refundację z ARiMR. Jak co roku, poza sezonem proponujemy zakup gotowych ramek w promocji, tym razem jest to przesyłka gratis. Do zakupów wystawiamy faktury, które są niezbędne do refundacji. Refundacji podlegają pakiety ramek po 100 szt.

Ceny brutto ramek:

wielkopolska gniazdowa hoffman - 400zł/100szt

wielkopolska gniazdowa prosta - 390zł/100szt

wielkopolska 1/2 hoffman - 390zł/100szt

wielkopolka 1/2 prosta - 380zł/100szt

dadant gniazdwa hoffman - 490zł/100szt

dadant gniazdowa prosta - 480zł/100szt

dadant 1/2 hoffman - 480zł/100szt

dadant 1/2 prosta - 470zł/100szt

Dla wszystkich ramek wysyłka do 30.11.2023r. wysyłka gratis przy wpłacie na konto.

Zamówienia: tel. 514 155 400, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.twojeule.pl

Standardowa cena wysyłki: wpłata na konto - 30zł,  za pobraniem - 35zł

                                                                                                                                                                                                                                                           Zarząd RKP w Toruniu

Witam koleżeństwo,

w dniu 10.12.2023 r. o godz. 12.30 w Katedrze Św. Janów odbędzie się uroczysta Msza Św. z okazji Św. Ambrożego na którą to serdecznie zapraszam. Po zakończonej mszy przejdziemy do restauracji Zajazd Staropolski. Tam podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia i zasiądziemy do stołu, aby zjeść uroczysty obiad. Wpłata na konto koła za każdego uczestnika wynosi - 50 zł. Zapisy przyjmuję do 26 listopada. Po tej dacie nie będzie możliwości dopisania się ze względów organizacyjnych. 

Zapraszam i pozdrawiam w imieniu Zarządu RZP 

Janusz Bucha

 

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną Informacją organizacyjną nr 8/2023 Zarządu RZP w Toruniu

 

Toruń dn. 27 października 2023 r.                                         

Informacja org. nr 8/2023

Skierowana do członków zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Toruniu

 

1. Posiedzenie Zarządu RZP

   W dniu 26 października odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Zarządu RZP w Toruniu.  Tematem zebrania było bieżące działania Związku w kwestii pozyskiwania środków dla pszczelarzy oraz plany      działania w tym i następnym roku. Członkowie zarządu Związku zapoznani zostali z przebiegiem wypłat  za zakupy interwencyjne matek, leków oraz sprzętu, wnioskiem na zakup ciasta dla pszczół,  wyjazdem pielgrzymkowym do Częstochowy oraz wyjazdem szkoleniowym. Poniżej omówię szczegółowo te działania.

2. Programy ARiMR  2023 .

   Wnioski  w trzech programach interwencyjnych; zakup pszczół, leków oraz sprzętu pszczelarskiego został zrealizowane . Pieniądze zostały przekazane do Kół w terenie celem wypłaty beneficjentom końcowym do 15 listopada.  Pokwitowanie imienne wypłat obowiązuje przy wszystkich trzech projektach. Jeżeli zdecydujecie się na wypłatę gotówkową, należy wydrukować listy  imienne i uzyskać czytelny podpis  każdego odbierającego gotówkę. Przy wykonywanych przelewach należy wydrukować potwierdzenie bankowe. Powyższe dokumenty należy po 15 listopada przesłać do Związku. W zakupach leków niestety nie mogliśmy osiągną poziomu maksymalnej refundacji w    wysokości 90 % kwoty netto. mimo przesunięć środków niewykorzystanych na innych programach. Uzyskaliśmy zwrot przy lekach na poziomie 82,62 % kwoty netto. Trzeba zauważyć, iż nie robiliśmy żadnych ograniczeń przy    zamawianiu leków. Na zakupach matek mamy maksymalna stopę zwrotu tj. 70 % kwoty netto i na sprzęcie    60 % kwoty netto. Prawdopodobnie, po 15 listopada uruchomione zostaną pozostałe zakupy interwencyjne; sprzętu do gospodarki wędrownej oraz    szkolenia i badanie jakości miodu. Po ogłoszeniu naboru, powiadomię Kola o tym fakcie.

3. Zaopatrzenie w ciasto.

   Złożyłem wniosek do Samorządu województwa Kij-Pom o dofinasowanie zakupu ciasta na dokarmianie pszczół . Rozpatrzenie i decyzja o przyznaniu środków nastąpi do poły listopada. Wtedy będziemy wszyscy wiedzieć , na ile kg. ciasta w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą możemy zakupić. Proponuje aby producent ciasta dostarczył swoim środkiem transportu ciasto na paletach do każdego z Kół. Proszę o przeanalizowanie , kto na Waszym terenie może ciasto    przyjąć i kto zajmie się rozdysponowaniem wg. przekazanych list imiennych. O szczegółach dystrybucji powiadomię osobnym pismem. Dziwie się , że było tak małe zainteresowanie w niektórych Kołach tym tematem. Warunkiem było posiadać numer wet. pasieki na stałe być zameldowanym na terenie województwa kuj-pom. Dochodziły do mnie sygnały o złym przekazywaniu lub nie przekazywaniu w ogóle tej informacji członkom Kół.

4. Pielgrzymka na Jasną Górę

    Przypominam iż trwają zapisy do 12 listopada na wyjazd do Częstochowy w dniach 6-7 grudnia 2023.  Wyjazd  autobusem nastąpi dn. 6 grudnia o godzinie 6.00 z Wąbrzeźna. Przyjazd w dniu 7 grudnia w godzinach popołudniowych. Szczegółowy program umieszczony jest na stronie www. Odpłatność 200 zł członek Związku, 250 zł osoba z poza Związku.

5. Szkolenie zimowe

   Jak wcześniej informowałem, robimy rozeznanie w kwestii ilości chętnych na wyjazd w góry na szkolenie pszczelarskie. Proszę o wstępne zgłaszanie chętnych do końca października. Uczestnik, powinien posiadać numer EP, gdyż  może będzie możliwość częściowej /lecz znikomej/ refundacji kosztów z ARiMR, -ale po ogłoszeniu naboru wniosków.

6.Koło Pszczelarzy w Chełmży w strukturach Związku

   Zarząd RZP w Toruniu podjął uchwałę o włączeniu Koła Pszczelarzy imieniem   Edmunda Daronia do Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu po dokonaniu wyboru nowych władz Koła oraz ukonstytuowaniu się ich organów. Przyłączenie nastąpiło na wniosek złożony przez Komitet inicjatywny członków z Chełmży który zaproponował, aby Zarząd Związku rozważył ich powrót po 5 latach rozłąki  z dniem 1 stycznia 2024 r.

Cieszymy się z tej inicjatywy i życzymy, aby Koło w Chełmży służyło jak najlepiej  zrzeszonym członkom i wspólnocie Związkowej Regionu. 

Z pszczelarskim pozdrowieniem Tadeusz Dussa

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

 

Proszę Koleżeństwa,

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu robi wstępne rozpoznanie co do ilości chętnych na wyjazd szkoleniowy w miesiącu styczniu 2024 r. do Białego Dunajca k. Zakopanego.  

Planuje:

- 4 dniowy pobyt w Białym Dunajcu k. Zakopanego, w tym dzień pierwszy jako turystyczny, pozostałe 3 dni szkolenie pszczelarskie

- autobus o liczbie 50 miejsc. Trasa standardowa: Wąbrzeźno, Kowalewo , Toruń , Częstochowa , Kraków.

Przy założeniu pełnego obłożenia autobusu koszt wyniósłby 870 zł /osobę.

Jeśli uda się Zarządowi RZP w Toruniu pozyskać na ten cel dotację, to koszt wyjazdu na szkolenie może zmniejszyć się o około 180 zł / osobę.

Bardzo proszę o zgłaszanie się na tenże wyjazd szkoleniowy do końca października, gdyż informację o liczbie osób chętnych muszę przekazać do RZP.

Zgłoszenia przyjmuję :

Tel. 509-011-484

Bucha Janusz

Zapraszam i pozdrawiam

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu zawiadamia Członków Koła o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

W oparciu o § 11 ust. 1 lit. c i §13 ust. 2 Regulaminu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu zawiadamiamy, że w dniu 12 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK przy ul. Świętopełka 15/23 w Toruniu – tj. na parterze budynku, na terenie stadionu SM Kopernik odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu. W przypadku braku quorum, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 9.15 tego samego dnia.

 

Planowany porządek:

1. Powitanie zebranych.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Przedstawienie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

6. Przedstawienie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i regulaminu komisji oraz      

    ich przyjęcie.                           

7. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu RKP – 3 osoby.

8. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów do Regionalnego Związku Pszczelarzy – 4 osoby.

9. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami do Zarządu RKP i na delegatów do RZP.

10. Ogłoszenie wyników wyborów.

11. Wolne głosy.

12. Zakończenie zebrania.

 

                                                                 W imieniu Zarządu

                                                          Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu

                                                                      Janusz Bucha

 

Konkurs dotyczy ofert związanych z realizacją zadań publicznych Samorządu Województwa

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku przez

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.

Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania, o którym mowa powyżej, zgodnie z budżetem Województwa na

rok2023, planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 500.000,00 zł. w ramach ww.

konkursu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie

uzyskają akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub zaistnieje

konieczność zmniejszenia budżetu Województwa na realizację zadania z  ważnych

przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Zakup profesjonalnej mieszanki paszowej w postaci ciasta, nastąpi zgodnie z opracowanym

szczegółowo zapotrzebowaniem na podstawie danych Wojewódzkiego Lekarza

Weterynarii.

Po stronie oferentów leży opracowanie programu dystrybucji pokarmu, przy czym muszą oni

zachować właściwe proporcje w zależności od ilości rodzin pszczelich, które będą przez

nich zgłoszone.

Termin złożenia ofert w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu – 27 października 2023 r.

  

Informację do RKP przekazał

Prezes RZP Tadeusz Dussa

 

Chętni pszczelarze, którzy chcą przystąpić do programu, proszeni są do zgłoszenia uczestnictwa do kol. Przemka Kaliszewskiego tel. 601915415 do dnia 12-10-2023 (środa)

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 Serdecznie zapraszamy na zebranie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które odbędzie się w dniu 8 października 2023 r. o godz. 9.00 w budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Olsztyńskiej 6 w Toruniu.

 Jednocześnie informujemy, że parking znajduje się przed szlabanem po lewej stronie (przy płocie). Wejście do sali konferencyjnej (na I piętrze) przez wejście główne z prawej strony budynku.

 

Zachęcamy do udziału.

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu.

Proszę Koleżeństwa:

Regionalny Związk Pszczelarski w Toruniu w pierwszym kwartale 2024r. organizuje:

Szkolenie wyjazdowe kilka dni dla wszystkich kół zrzeszonych w RZP Toruń i oczekuje propozycji od członków z kół:

- aby podawać miejsce szkolenia

- i jacy wyładowcy mają prowadzić szkolenia i gdzie.

 

ZACHĘCAM

wszystkich naszych członków, a w szczególności MŁODYCH do czynnego udziału w szkoleniach.

Wszystkie propozycje proszę zgłaszać do mnie tel. 509-011-484.

 

Pozdrawiam Za Zarząd

Janusz Bucha

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 Serdecznie zapraszamy na zebranie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, które odbędzie się w dniu 3 września 2023 r. o godz. 9.00 w budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Olsztyńskiej 6 w Toruniu. Zebranie będzie zorganizowane  o tydzień wcześniej niż było zaplanowane, ze względu na potrzebę ponownego sporządzenia listy zbiorczej z podpisami osób, które odebrały leki dla pszczół. Na poprzednio sporządzonej liście są nieczytelne podpisy odbiorców leków. Aby otrzymać refundacje za leki bez jakichkolwiek zastrzeżeń co do podpisów proszę o ponowne złożenie czytelnego podpisu. Jeśli ktoś z Państwa będzie podpisywał się w imieniu osoby, która nie mogła się stawić na zebraniu, niezbędne będzie dostarczenie w tym dniu upoważnienia do odbioru leków z datą odbioru tych leków tj. 4 czerwca br.. Proszę także o powszechne rozpropagowanie informacji wśród naszych członków koła, którzy nie korzystają z internetu, aby jak największa liczba osób złożyła swój podpis pod w/w listą.

Informuję również, że na zebraniu koła będą wydawane za darmo leki dla pszczół, którym kończy się termin ważności. Wydawane będą paski Apistrip, które zostały dostarczone rzez lekarza weterynarii.

 Jednocześnie informujemy, że parking znajduje się przed szlabanem po lewej stronie (przy płocie). Wejście do sali konferencyjnej (na I piętrze) przez wejście główne z prawej strony budynku.

 Proszę o punktualne przybycie.

 

Zachęcamy do udziału.

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu.

 

   

   

      Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !!!

 

Ci co byli wiedzą… podsumowanie jest przede wszystkim dla tych co nie uczestniczyli 😊

 

      Piknik rodzinny Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu, który odbył się 22 lipca 2023 r. w punkcie edukacji przyrodniczo leśnej Leśnictwa Olek Nadleśnictwa Toruń, został wsparty przez następujące instytucje i firmy:

Urząd Marszałkowski

Województwa Kuj-Pom, na czele z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim,

Starostwo Powiatu Toruńskiego, kierowanym przez Pana Starostę Marka

Olszewskiego, Urząd Miasta Torunia, z Panem Prezydentem Michałem Zaleskim,

Cereal Partners Poland Toruń Pacific – przedsiębiorstwo produkujące płatki

śniadaniowe Nestle z siedzibą w Toruniu oraz Fabryka Cukiernicza Kopernik S. A. również oczywiście z Torunia.

 

Ze środków finansowych uzyskanych od instytucji samorządowych sfinansowano wyprodukowanie i zakup koszulek dla członków naszego Koła.

 

 

    Urząd Miasta Torunia sfinansował zakup literatury fachowej oraz materiałów i narzędzi pszczelarskich dla członków Koła, w ramach podsumowania roku pszczelarskiego oraz zwycięzców konkursów przeprowadzonych w ramach pikniku.

    Firmy Nestle i Kopernik przekazały produkty, które gościły na naszych stołach.

Nasze Koło w sposób czynny promowało ww. instytucje i firmy poprzez przekazanie informacji o darczyńcach na rozpoczęciu spotkania oraz wystawieniu wypożyczonych od ww. banerów i rollupów.

 

 

 

  Piknik rozpoczęty  punktualnie o 13.00 przywitaniem gości z Urzędu Miasta Torunia oraz Rejonowego Koła Pszczelarzy z Chełmna.

 

 

Rozpoczeliśmy wspólną zabawę.

Czas umilała nam muzyka, którą zorganizowali nasi członkowie w osobach koleżanki Feliksy Szymczyk i kolegi Jana Kulika. Zespół Śpiewaczy z Torunia o dźwięcznej nazwie Appassionata grał do ostatniej minuty spotkania.

 

   

 

O nasze pełne brzuszki zadbał kolega Janusz Bucha ze swoją małżonką Hanną, których czynnie wspierał kolega Marek Lipiński. Olbrzymim grillem wspaniale dyrygował kolega Przemysław Kaliszewski wraz z synem Frankiem.

 

 

    O 14.00 nastąpił moment wyróżnienia członków, którzy w sposób czynny wspierali i rozwijali działalność naszego Koła. Wyróżnieni zostali:

- Feliksa Szymczyk;

- Jan Kulik;

- Grzegorz Kiżewski;

- Piotr Ziółkowski

oraz Maciej Żuchowski.

 

 

  Niezmiernie miło mi było uhonorować społeczną pracę ku chwale naszego Koła następujących kolegów z Zarządu, tj.:

- Andrzeja Śliwińskiego;

- Zbyszka Cieślika;

 - Janusza Buchę;

oraz Przemysława Kaliszewskiego.

 

   

Nie tylko dla najmłodszych niezwykle interesującym momentem była możliwość zapoznania się z pokazowym ulem oraz dyskusja na temat życia pszczół przeprowadzona przez kolegę Macieja Żuchowskiego. Mam nadzieję na rozwinięcie tego typu działalności w ramach naszego Koła w przyszłości…

 

 

  Dzięki wspomnianym wcześniej przez mnie sponsorom, możliwe było wydanie obecnym na pikniku członkom koszulek z logo Koła. Nieobecnych członków Koła zapraszam na comiesięczne zebrania od września w celu ich odebrania.

    Mieliśmy okazję dotknąć kawałka historii toruńskiego Koła dzięki zaangażowaniu państwa Grzegorza i Marioli Kiżewskich w prowadzeniu Księgi Pamiątkowej. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i szczegółowości w jej zapisach!

    Niezmiernie miło nam było uhonorować zwycięzców kilku konkursów sportowych. Zaciętość rywalizacji (zwłaszcza w przeciąganiu liny) przerosła nasze oczekiwania.

 

 

 

Punktem kumulacyjnym pikniku było wykonanie wspólnego zdjęcia, które

stanowić będzie pamiątkę na długie lata.

 

   

Mam nadzieję, że wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu zachowają na długo miłe wspomnienia ze wspólnego biesiadowania.

 

 

Andrzej Dachtera