Pszczelarze na Jasnej Górze

Już po raz 24, Pszczelarze z całej Polski spotkali się w dniach 6-7 grudnia br. na dorocznej pielgrzymce u stóp Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymka odbywa się z racji wspomnienia Św. Ambrożego patrona pszczelarzy. Św. Ambroży, biskup Mediolanu i wybitny Doktor Kościoła, zmarł w 397 r. Uznawany jest za patrona i opiekuna bartników. Legenda głosi, że po jego urodzeniu pszczoły siadły mu na ustach, nie wyrządzając żadnej krzywdy. Zrozumiano to zdarzenie jako zapowiedź, że będzie wybitnym mówcą. Na Jasną Górę udała się także 48 osobowa delegacja bartników z naszej diecezji. Organizatorami wyjazdu był Regionalny Związek Pszczelarski w Toruniu z prezesem Tadeuszem Dussa i diecezjalny Duszpasterz Pszczelarzy ks. Jacek Dudziński. Pątnicy reprezentowali rejonowe koła z Torunia, Chełmży, Chełmna, Grudziądza, Wąbrzeźna, Jabłonowa Pomorskiego i Golubia-Dobrzynia.

W ramach pielgrzymki pierwszego dnia w Sali o. Kordeckiego odbyła się  VIII Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska pod hasłem „Problemy i wyzwania współczesnego pszczelarstwa”.

Wieczorem pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej w ich intencji w Kaplicy Cudownego Obrazu. Celebrze przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Kamiński, Diecezjalny Duszpasterz Pszczelarzy diecezji łódzkiej. Następnie pątnicy modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego.

Centralnym momentem pielgrzymki była Msza św. sprawowana w bazylice jasnogórskiej w piątek 7 grudnia o godz. 11.00. Tego dnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. Modlitwie przewodniczył i homilię wygłosił bp. Piotr Skucha, bp pomocniczy diecezji sosnowieckiej. Celebransowi towarzyszyło 10 księży duszpasterzy pszczelarzy z różnych diecezji. Zebranych powitał podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. Wystawiono liczne poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną przygotował Chór z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Pielgrzymi dziękowali Bogu za udany sezon pszczelarski i złożyli liczne dary w postaci owoców pracy pszczelego roju: miodu, pyłku kwiatowego, wosku, nalewek miodowych i inne. Pszczelarze otrzymali w darze z Jasnej Góry poświecony podczas uroczystości opłatek, do podzielenia się w Kołach w rodzinnych miejscowościach. Podniosły charakter uroczystości potęgowało piękno odnowionej bazyliki Jasnogórskiej.

Czas spędzony w autokarze wykorzystany został na modlitwę, rozmowy i wymianę doświadczeń pomiędzy pszczelarzami. Ufamy, że Matka Boża Częstochowska wyjedna nam u Boga umocnienie wiary i obfite błogosławieństwo.

Ks. Jacek Dudziński

duszpasterz pszczelarzy Diecezji Toruńskiej

 

Program pielgrzymki >>

Program konferencji >>

Galeria >>

 


 

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i XIX Kongres Apislavii - 20-23 września 2012 r. Pszczela Wola k. Lublina

 

W dniu 20 września wyjechaliśmy dwoma autobusami w ponad 400 kilometrową podróż, aby reprezentować województwo kuj-pom. na Kongresie Apislavii.

Siedemdziesięcio-osobowa grupa pszczelarek i pszczelarzy to członkowie ze Związków Pszczelarzy  z Bydgoszczy, Włocławka i Torunia.

Pierwszym celem naszego wyjazdu była wizyta w Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach. Uczestniczyliśmy w dwóch wykładach prowadzonych równolegle przez pracowników Oddziału.

 

   

 

Jedną grupę przyjęła w pomieszczeniach laboratorium pani doc.dr.hab.Helena Rybak –Chmielewska –kierownik” Zakładu produktów pszczelich” omawiając badanie poziomu skażeń wosku oraz produktów pszczelich akarycydami  a także  dyskutowaliśmy o karmieniu syropami – zalety i wady.

Natomiast dr.Dariusz Teper z” Zespołu badawczego owadów zapylających” omówił temat jak określa się miody odmianowe na podstawie analizy pyłkowej.

Planowaliśmy także odwiedzić pasiekę Instytutu, gdzie oczekiwał nas dr. Piotr Skubida, lecz intensywnie padający deszcz zmusił nas do zmiany planów i udania się dalsza drogę w kierunku Zamościa. 

Pierwszy nocleg był w przepięknie położonym wśród lasów i rzek Ośrodku Wczasowym „Roztoczanka” w Suściu , gdzie kolacja integracyjna  w dużym namiocie grillowym doprowadziła do bliższego poznanie się pszczelarzy z regionów włocławskiego, toruńskiego i bydgoskiego.

Wczesnym rankiem 21 września po śniadaniu, udaliśmy się w kierunku Tomaszowa Lubelskiego , gdzie odwiedziliśmy Roztoczański Związek Pszczelarzy.

 

   

 

Pan dyrektor  Adam Wiśniewski zapoznał nas  z  prowadzona działalnością gospodarczą / rozlewnią miodu oraz wyrobem węzy/ a następnie udaliśmy się w kierunku Lublina z zamysłem  odbycia krótkiej wizyty w Zamościu-  w mieście zwanym „Perłą renesansu” , wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

   

 

Czekał nas jeszcze jeden miły pszczelarski akcent- wizyta w pasiece we wsi Ignasin na Lubelszczyźnie , gdzie serdecznie ze staropolską gościnnością przyjął nas pan Czesław Cholewa wraz z żoną.

 

   

   

 

Różnorodne pożytki pszczele i ich obfitość,dają duże możliwości rozwoju pszczelarstwa  w tym rejonie. Wokół pasiek wsi Ignasin rozpościerają się duże areały plantacji ziół / tymianku, mięty, macierzanki /,maliny oraz sady aroniowe i inne drzewa owocowe.

Do miejsca zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Lubelskiej dotarliśmy na kolacje. Przez dwa dni dojeżdżaliśmy do Pszczelej Woli autobusami-  miejsca głównych obchodów  XIX Kongresu Apislavii i Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.

 

   

 

Wrześniowe obrady  Apislavii przebiegły w serdecznej i przyjaznej atmosferze.Uczestniczyli w niej goście i pszczelarze z Albanii, Austrii, Białorusi, Cypru, Czech, Francji, Irlandii, Litwy, Niemiec, Kazachstanu, Rumunii, Rosji, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch. Wśród gości honorowych – Prezydent Apimondii Gelles Ratia oraz Wiceprezydent Apimondii Philips McCabe. Dopisali przedstawiciele najwyższych władz; Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, który objął Kongres Honorowym patronatem reprezentował Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Prof. Tomasz Borecki, Rząd reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Tadeusz Nalewajk wraz z licznym gronem Dyrektorów Departamentów oraz Pan Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski. Obecny był Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Poseł na Sejm RP Artur Dunin, obecny był również Wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych Poseł na Sejm RP Pan Jan Łopata.

 Reprezentowany był także świat nauki; pani Prof. Teresa Szczęsna z bardzo licznym gronem pracowników naukowych Instytutu Pszczelnictwa w Puławach, SGGW prof. Grażyna Topolska i Prof. Zygmunt Jasiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prof. Jerzy Wilde. Prof. Paweł Chorbiński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu był nie tylko  gościem, ale również wykładowcą. Ponadto należy wymienić, że swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami Kongresu dzielili się dr Marek Chmielewski, dr Mirosław Grzęda, mgr Tomasz Strojny. Nie sposób nie wymienić prof. Bogdana Kędzi, doc. Artura Stojko, dr Arkadiusza Kaplińskiego, lekarzy Barbary Kostrzewy, pani Sainjargal Byambasureu-Federowskiej czy też Elżbiety Kędzia, Elżbiety Ajnos i Justyny Jessa. Nie można pominąć wykładów Wiceprezydenta Niemieckiego Związku Pszczelarzy Waltera Haefekera, wystąpienia Pani Tatiany Wasielewskiej, Prezydenta Ukraińskich Pszczelarzy czy też Pana Tadeusza Sobczaka przedstawiającego bezpieczne środki chemiczne w walce ze słodyszkiem.

XIX Kongres obradujący w Polsce dokonał kilku zmian w statucie, przyjął „rezolucję” i skierował ją do instytucji Unii Europejskiej, Ministrów Rolnictwa państw członków Apislawii, a nie będących członkami UE oraz wszystkich członków Apimondii.

Następny, XX Jubileuszowy Kongres Apislavii odbędzie się w Turcji i miejmy nadzieję, że będzie to przedsmak Kongresu światowego, który planowany jest również w Turcji za dwa lata. Ale zapewne w nastepnym roku wielu odwiedzi Ukrainę, gdzie w Kijowie odbędzie się Światowy Kongres Pszczelarzy APIMONDIA 2013. 

Jako organizator tego wyjazdu ,dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestnikom za godne reprezentowanie naszego województwa i mam nadzieję, że jeszcze długo mówić się będzie  o tym historycznym dla polskiego pszczelarstwa Kongresie.

opracował Tadeusz Dussa 

Galeria >>


 

Tradycyjnie, jak każdego roku w okolicach sierpnia-września odbywają się dożynkowe spotkania pszczelarzy. W tym roku  odpowiedzialnym za przygotowanie imprezy był Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, a główny ciężar  organizacyjny przejęło Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją powitaliśmy wraz z władzami miasta Wabrzeżna, powiatu Wabrzeskiego  oraz województwa Kuj-Pom. brać pszczelarską z naszego województwa, ich rodziny, konsumentów  miodu  na XXIX Wojewódzkim Dniu Pszczelarza w Wąbrzeźnie.

Dzień 1 września jest  szczególny dla Polaków -dlatego obchody Dnia Pszczelarza rozpoczęliśmy od oddania hołdu ofiarom II wojny światowej składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na placu Jana Pawła II

   

Władze wojewódzkie, powiatowe i miejskie, posłowie oraz pszczelarze składają wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego usytuowanego w centralnym punkcie Wąbrzeskiego placu J.Pawła II.

Następnie w świątecznym nastroju wyruszyli zaproszeni goście , pszczelarze wraz z rodzinami do kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Brzemiennej, gdzie odprawiono mszę św. dziękczynną , koncelebrowaną przez ks.prałata Eugeniusza Marciniaka w asyście ks. Jacka Dudzińskiego – duszpasterza pszczelarzy diecezji toruńskiej, ks. Grzegorza Nadolnego – duszpasterza rolników dekanatu W-no . Ksiądz kustosz Jan Kalinowski proboszcz tejże parafii powitał przybyłych , prosząc w imieniu braci pszczelarskiej o modlitwę. Przybliżył nam ksiądz kustosz także historię kościoła farnego . W świątyni, wzniesionej w latach 1323-1349 znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Brzemiennej z XVII w. oraz liczne zabytki sakralne z XVI-XIX w. Na szczególną uwagę zasługuje niedawno odrestaurowana rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1500 r., przeniesiona tu niegdyś z kaplicy nieistniejącego dziś zamku. 

   

 

Podczas mszy św. homilie wygłosił ks. kanonik Adam Ceynowa- proboszcz ze Świerczynek pod Toruniem, w pięknych słowach nawiązał do historycznych tradycji pszczelarstwa, roli pszczół w ekosystemie i trudu pszczelarskiej pracy. Po zakończeniu mszy św. w barwnym pochodzie uczestnicy dożynkowego święta pszczelarzy przeszli do Wąbrzeskiego Domu Kultury. 

 

   

 

 

Pochód prowadziła orkiestra dęta z Chełmińskiego Domu Kultury wraz z zespołem tanecznym Mażoretki , nadając uroczysty charakter przemarszu. Za orkiestrą podążały liczne poczty sztandarowe reprezentujące Związki i Koła Pszczelarzy z naszego województwa.

   

 

Uroczystość świecką otworzył reprezentujący miejscową administrację- starosta Wąbrzeski Krzysztof Mackiewicz wraz z Burmistrzem Wąbrzeźna Leszkiem Kawskim i prezesem Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Tadeuszem Dussa Otwierający podziękowali organizatorom za wybranie Wąbrzeźna na miejsce obchodów  Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, zapraszając pszczelarzy, ich rodziny oraz zaproszonych gości do korzystania z atrakcji przygotowanych specjalnie na tą okoliczność. 

Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Tadeusz Dussa podziękował staroście Wąbrzeskiemu Krzysztof Mackiewicz, burmistrzowi Wąbrzeźna Leszkowi Kawskiemu oraz członkom Koła Pszczelarzy w Wąbrzeżnie na czele z prezesem Edwardem Kochmanem za zaangażowanie w zorganizowaniu tego święta , wręczając płaskorzeźby Św. Ambrożego wykonane w drewnie lipowym. 

W części oficjalnej wręczono odznaczenia resortowe dla szczególnie zasłużonych pszczelarzy. 

  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznakę honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa „ następującym pszczelarzom Tadeuszowi Dussa, Ryszardowi Balawajder, Józefowi Marks .Odznaki wręczył przedstawiciel Wojewody Bydgoskiego- Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Andrzej Baranowski 

 

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa nadał „Medal im.ks.dr.Jana Dzierżona” następującym pszczelarzom; Marianowi Sosnówka, Henrykowi Otrembie, Aleksandrze Klimek, Joannie Grześkowiak, Kazimierzowi Osińskiemu i Tadeuszowi Beszczyńskiemu. 

   

 

 

Odznaczenia wręczył członek Zarządu PZP Pan Roman Kowalak w asyście prezesa RZP w Toruniu Tadeusz Dussa

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego za zasługi w rozwoju pszczelarstwa nadał „Złotą Odznakę PZP” następującym pszczelarzom Romanowi Wentowskiemu, Józefowi Smolarz, Edwardowi Ochal, Ludwikowi Żak, Stanisławowi Korzeń,Tadeuszowi Milewskiemu, Janowi Kubackiemu oraz Romanowi Pasikowskiemu „Srebrną Odznakę PZP” otrzymali; Jozef Rozbicki, Franciszek Puchałka, Leszek Cebulski, Jan Dąbrowski , Roman Kowalski, Janusz Szrubkowski, Marek Walski, Wiesław Kępiński, Jan Gąsiorowski, Eugeniusz Kliger Wojciech Parteka „Brązową Odznakę PZP „otrzymali ; Marek Smagarz, Kazimierz Tobiasz, Józef Urbanowski, Piotr Kowalski, Kazimierz Wegner, Roman Szczucki, Marian Pryl, Łukasz Afelt, Mieczysław Chlebowski, Sławomir Więckowski, Lesław Wzorek, Zygmunt Jarmułkowicz W ramach obchodów WDP w Wąbrzeźnie zorganizowany został także I Wojewódzki Festiwal Konkursu o Pszczołach sponsorowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska . Konkurs rozpatrywany był w trzech kategoriach; - Pszczoła w środowisku – dla dzieci od 0-VI klasy - Konkurs plastyczny 3D- dla dzieci od 0-do młodzieży gimnazjalnej - konkurs plastyczny „ Pszczoła w obiektywie” Nadesłano około 40 prac. W każdej kategorii jury przyznało trzy nagrody oraz wyróznienia.

  

 

W kategorii fotograficznej  między innymi -drugie miejsce otrzymał kol.Jerzy Pudlewski z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu ,za przedstawienie mijającego czasu , widzianego okiem obiektywu;" Rój pszczół a pory roku"

  

 

Część artystyczną wypełniły występy zespołów działających przy Wąbrzeskim Domu Kultury - Młodzieżowy Zespół taneczny Flex,Wesoła Ferajna, Orkiestra Dęta oraz zespół zamiejscowy "Książkowianie "

 

Uroczystość zakończył ciekawy wykład przyjęty oklaskami a dotyczący wartości odżywczych produktów pszczelich ,wygłoszony przez ks.Eugeniusza Marciniaka.

Na długo pozostanie w pamięci nasz pobyt w gościnnym Wąbrzeźnie.

Do zobaczenie za rok w Świeciu n/Wisłą. 

Opracował: Tadeusz Dussa     Zdjęcia: Tadeusz Milewski

Galeria >>


 W naszej diecezji mamy kapelana pszczelarzy

 

Ks.mgr Jacek Dudziński. decyzją ks.bp. Andrzeja Suskiego, dnia 1 maja 2012 r, został mianowany na funkcje Duszpasterza Pszczelarzy w Diecezji toruńskiej.  Ma 46 lat , a seminarium duchowne  ukończył  w Pelplinie , przyjmując dar kapłaństwa  w roku 1991. Aktualnie proboszcz  parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej. Jest to miejscowość położona we wschodniej części gminy Płużnica w powiecie Wąbrzeskim.  Od dzieciństwa miał kontakt  z pszczelarstwem , gdzie wyjeżdżając na wakacje pod Działdowo  , pomagał dziadkowi wraz z rodzeństwem przy wirowaniu i przeglądach uli.

W warsztacie dziadka powstawały pierwsze ule zbudowane samodzielnie przez  nastoletniego  wnuka Jacka. Ks. Jacek  zawsze  planował prowadzić własną pasiekę ,a  trafiając na wiejską parafie w Nowej Wsi Krolewskiej, bogatą w pożytki pszczele i tradycje pszczelarskie,  spełniły się jego plany a w krótkim czasie  staje się pszczelarzem z 25 rodzinami pszczelimi. 

Gospodaruje w ulach wielkopolskich- samodzielnie zbudowanych . Ostatnio eksperymentuje także w ulu Apostoly^ego o ramce trapezowej ,  przyjaznym dla pszczół  o optymalnych warunkach bytowania.

Prowadząc pasiekę stacjonarną , wokół rozwija  bazę pożytkową przez nasadzenia drzew i krzewów miododajnych takich jak; lipa, akacja , śnieguliczka, dereń, irga błyszcząca oraz winobluszcz a także wysiewa na dostępnych terenach nostrzyk i facelie.

Ksiądz Jacek od wielu lat uczestniczy  wraz z pszczelarzami Regionu toruńskiego w corocznej Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę z okazji imienin patrona Św. Ambrożego. 7 grudnia , Towarzyszył nam w wyjazdowym szkoleniu nad morze gdzie uczyliśmy się – jak prowadzić pasiekę metodami ekologicznymi.

Życzymy  księdzu wielu sukcesów , także tych pszczelarskich, aby opieka duszpasterska nad pszczelarzami toruńskiej Diecezji  dawała wiele satysfakcji i przynosiła wymierne efekty.

Szczęść Boże, Tadeusz Dussa - Prezes RZP w Toruniu

 

Ks. Jacek przy ulu nowej konstrukcji zwany Apostoly^ego

Szkolenie wyjazdowe w Grzybowie- styczeń 2012 r.

 


 

X Forum Pszczelarzy 24 marca 2012 r.

 

Program:

  9.00     Otwarcie Forum 

  9.05     Wręczenie odznaczeń

  9,15     Wystąpienie zaproszonych gości

  9,25     Wystąpienie prezesa RZP w Toruniu -Tadeusz Dussa

  9,30     Wpływ unasieniania matek pszczelich na ich wartość użytkową 

             dr inż.Maciej Siuda  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11.00     Przerwa kawowa

11.15     Marketing i sprzedaż na rynku miodu 

            prof.dr.hab. Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12.45    Aktualna sytuacja w pszczelarstwie- prezydent PZP Tadeusz Sabat

13.10    Dyskusja

13.20    Zakończenie

 

Zorganizowane w dniu 24 marca 2014 roku przez Kujawsko Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego Piotra Całbeckiego,Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes.

 

 

Forum otworzył z-ca dyrektora KPODR w Minikowie dr Ryszard Kamiński oraz prezes R Z P w Toruniu Tadeusz Dussa witając zaproszonych gości.

 

Salę zapełnili zaproszeni goście oraz licznie przybyła brać pszczelarska z okolicznych regionalnych związków.

  

 

Forum zaszczycili swoją obecnością wice –Marszałek Kuj-Pom Dariusz Kurzawa, Dyr. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Wiesław Czarnecki, wice przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ,redaktor Pszczelarza Polskiego Andrzej Kasperowicz , dyrektor Oddziału Terenowego A R R w Bydgoszczy Tadeusz Zaborowski, Marek Nowicki dyrektor OODR Przysiek, Zygmunt Grudny dyrektor OODR Zarzeczewo, Tadeusz Sabat Prezydent P Z Pszczelarzy i inni.

   

 

Prezydent Sabat wspólnie z prezesami regionalnych związków wręczał odznaczenia

 

 nafot.

Medal ks. dr Jana Dzierżona otrzymuje kol. Czesław Polatowski KPZP

   

na fot. Brązową odznaką PZP odznaczono Tomiła Aleksander, Bucha Janusz RZP Toruń

Zagrożenia w pszczelarstwie wynikające z zanieczyszczenia środowiska i upraw genetycznie modyfikowanych poruszył poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

 

na fot. Wystąpienie prezesa R Z P Toruń Tadeusza Dussa

 na fot. dr inż. Maciej Siuda z Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego W Olsztynie prowadzi wykład „Wpływ unasieniania matek pszczelich na ich wartości użytkowe”

 

 Przerwa kawowa

  

 na fot.prof. dr Henryk Mruk hab. wykład „Marketing i sprzedaż na rynku miodu”

 

na fot. Dyrektor Oddziału Terenowego A R R w Bydgoszczy wręczył grawerton w podziękowaniu za owocną współpracę ze związkami pszczelarskimi. Wyróżnienie odebrali prezesi Paul Jacek, Janusz Lambarski, oraz Tadeusz Dussa. 

 

 

na fot.mgr Aleksandra Balicka kierownik pasieki hodowlanej w Zarzeczewie przedstawia możliwość zakupu matek i odkładów w 2013 roku

 

 

na fot. Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy Tadeusz Sabat przedstawia sytuację pszczelarstwa oraz wpływ chemizacji rolnictwa i próbę wprowadzenia roślin genetycznie modyfikowanych.

   

Odpowiadał na pytania zadawane z sali. 

  

na fot. Producenci przygotowali bogatą ofertę sprzętu i akcesoriów pszczelarskich. 

Galeria >>


 

Prowadzenie pasiek metodami ekologicznymi  26- 29 stycznia 2012 r.

 

W dniach 27-29 stycznia 2012 r.  w Grzybowie k.Kołobrzegu odbyła się kolejna edycja szkolenia „agencyjnego” realizowanego w ramach  projektu” Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” a zorganizowanego przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

 

 

Prowadzenie pasiek metodami ekologicznymi – z takim tematem szkolenia zmierzyło się  50 słuchaczy/ pszczelarzy/ z regionu toruńskiego , prowadzonego przez uznany autorytet w tej branży; dr.Piotra Skubidę , na co dzień pracownika Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach. Wykładowca podchodził do każdego poruszanego problemu profesjonalnie i wielką fachowością.

Trzydniowe szkolenie rozwiało wiele wątpliwości i mitów krążących wokół stawianych wymogów „nie do przebrnięcia” w prowadzeniu pasiek ekologicznych.

Mamy nadzieję, że nabyta wiedza pszczelarzy w tym zakresie, będzie efektem podjęcia praktycznych działań poprawiających jakość produktów pozyskiwanych w naszych pasiekach oraz uruchomieniem działań zmierzających do uzyskania certyfikatu „Pasieki ekologicznej”

Każdy z uczestników szkolenia miał zagwarantowane materiały szkoleniowe, bardzo dobre  domowe posiłki oraz możliwość skorzystania z fakultatywnych zajęć popołudniowych / zwiedzanie Kołobrzegu, Dźwirzyna , spacery nad morzem /. Podczas spotkań integracyjnych padały propozycje kontynuowanie szkoleń / wyjazdowych/ w takiej formie.

Wypoczęci pszczelarze, wzbogaceni o nowe doświadczenia wracali póznym niedzielnym wieczorem do codziennych obowiązków.

 

Opracował: Tadeusz Dussa

Galeria >>

Materiały szkoleniowe >>