Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu ruszył z naborem wniosków ARIMR z planem realizacji w roku 2024. Uprzejmie proszę osoby  zainteresowane  zakupami interwencyjnymi matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego oraz leków do zwalczania warrozy o kontakt z Zarządami  właściwych Kół w terenie, które już dysponują odpowiednimi drukami służącymi do zapisów.

Zapisy będą kontynuowane w Kołach do 5 stycznia 2024 r.

Jednocześnie nadmienić należy, iż zakup sprzętu do gospodarki wędrownej oraz badania  jakości miodu prowadzone są przez ARiMR indywidualnie, bez pośrednictwa Związku.

Szczegółowe informacje  dotyczące udziału w poszczególnych Interwencjach uzyskacie  pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-pszczelarskie

UWAGA;Proszę o nie odkładanie tych spraw na koniec roku, gdyż RZP ma niewiele czasu w roku 2024 na złożenie wniosków do ARiMRu.

Z poważaniem

Prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa

Regionalny Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie dla pszczelarzy  naszego Związku w ramach WPR na rok 2024.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2024 r. w Szczepankach k.Łasina . Zajazd „Bumerang”    / szczegółowy harmonogram szkolenia  w załączeniu /

Prosimy - za pośrednictwem Kół o zapisy   na dwudniowe szkolenie.  Listę uczestników  tworzą Koła w terenie i  wraz z wpłatą   przesyłają do Związku w terminie do 5 stycznia 2024r.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba prowadząca hodowlę pszczół i posiadająca numer weterynaryjny pasieki. Decydując się na szkolenie proszę przewidzieć  obowiązkową obecność na szkoleniu w dniu 24 i 25 lutego -wpłacając za pośrednictwem Koła 40 zł./osobę

Opłata związana jest z koniecznością pokrycia  podatku VAT od wydruku mat. szkoleniowych, certyfikatu,, wynajmu sali, wyżywienia oraz angażu wykładowców/ ARiMR refinansuje tylko wydatki w kwocie netto/ oraz dopłata do wyżywienia / ARiMR dofinansowuje wyżywienie w kwocie 50 zł./ osobę/

Uczestnik szkolenia  ma zapewnione;

- wykłady  przez naukowców z Puław/ zgodnie z harmonogramem/

- dwie przerwy kawowe z deserem każdego dnia

- obiad dwudaniowy

- materiał szkoleniowy/ streszczenie wykładów/

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


>> harmonogram szkolenia

Zachęcam do uczestnictwa

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

Informacja dotyczy pszczelarzy , którzy uczestniczyli w zakupach sprzętu pszczelarskiego, matek, odkładów oraz leków do walki z warrozą w roku 2023.

Refundacje zostały przekazane do Rejonowych Kół Pszczelarzy. Proszę o kontakt członków z Zarządami poszczególnych Kół  celem ustalenia formy przekazania dopłat

 

Prezes RZP Tadeusz Dussa

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu  proponuje zbiorowy wyjazdu na obchody św. Ambrożego do Częstochowy. w dniach 6-7 grudnia 2023 r.

Program;

Wyjazd w dniu 6 grudnia .

Trasa przejazdu autokaru; Wąbrzeźno środkowe rondo wyjazd godzina  6.00

Kowalewo Pom. dworzec autobusowy  godzina 6.30

Toruń ul.Dąbrowskiego przy dworcu autobusowym godzina 7.10

Dalsza trasa przejazdu autostradą A-1 do Częstochowy.

W dniu 6 grudnia zapewniamy kolacje w Domu Pielgrzyma, oraz zakwaterowanie

w pokojach dwuosobowych/ czteroosobowych z łazienką oraz możliwość uczestnictwa w konferencji naukowej.

W dniu 7 grudnia ; śniadanie  oraz obiad. Uczestniczymy w mszy św. na Jasnej Górze o godzinie 10.00

Powrót w godzinach popołudniowych

Szczegółowy program  konferencji przedstawię po otrzymaniu od organizatora- Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.

 

Koszt uczestnictwa w pielgrzymce:

200 zł./ od osoby będącej członkiem Związku
250 zł./ osoby nie będącej członkiem

Ilość miejsc ograniczona/ 50 osób/. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy zgłoszenia z Kół Terenowych wraz z wpłatą na konto Związku do 12 listopada br.

Gorąco zachęcam do udziału
prezes Dussa Tadeusz

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Zostań partnerem KSOW –  www.ksow.pl
Operacja pn.

„Pszczoła  a środowisko’’

realizowana przez
Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu informuje, że na podstawie umowy nr UM_RW.052.1.024.2023 zawartej w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu  realizuje operację pod nazwą:

 

Tytuł operacji: „ Pszczoła a środowisko’’ ,

 

której celem jest:

Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

 

Projekt będzie ukierunkowany na inspirowanie lokalnych pszczelarzy do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół oraz wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby prowadzenia nowoczesnej i ekologicznej gospodarki pasiecznej oraz niwelowanie zdiagnozowanych i potencjalnych ryzyk mających wpływ na utrzymanie rodzin pszczelich w dobrej kondycji zdrowotnej.  

                                                                                                   Prezes RZP w Toruniu

                                                                Tadeusz Dussa

 

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 8-10 września  Skierniewice, Nieborów, Łowicz

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Zostań partnerem KSOW –  www.ksow.pl
Operacja pn.

„Pszczoła  a środowisko’’

realizowana przez
Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje wyjazd autokarowy   w dniach 8-10 września br. Zaplanowano wizytę w  Instytucie Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, zwiedzanie zespołu parkowego w Nieborowie oraz uczestnicząc w obchodach ODP w Łowiczu.

Szczegółowy program  wyjazdu   w załączniku.

Ilość miejsc - 50  Pierwszeństwo mają członkowie Związku. do wyczerpania  limitu miejsc.

Zachęcam do uczestnictwa

 

Tadeusz Dussa prezes RZP

 

>> Program wyjazdu studyjnego

ARiMR od 1 kwietnia 2023 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2023 r.

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy  składać do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.05.2023 r

 

Szczegóły uczestnictwa  w załącznikach do pobrania.

>pismo o naborze
>instrukcja wypełniania wniosku
>wniosek w pdf
>wniosek w formacie excel

Gorąco zachęcam do skorzystania  z tej formy pomocy.

Tadeusz Dussa

Prezes RZP w Toruniu


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Zostań partnerem KSOW –  www.ksow.pl
Operacja pn.

„Pszczoła  a środowisko’’

realizowana przez
Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował  już po raz trzydziesty pierwszy konferencje naukową wraz z targami  . Tegoroczna edycja Forum odbyła się  po raz pierwszy w Toruniu  przy ul.Sz. Bydgoska 3 . Obiekt Centrum wystawienniczego „Park” zbudowany w roku 1928 na cele wystaw ogrodniczo-przemysłowych przyjął  pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa pod swój dach w sobotni  wiosenny dzień 25 marca.

Pełna relacja w załączniku

 

Regionalny Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie dla pszczelarzy w dniach 4 i 5 marca 2023 r..

Z uwagi na ponoszenie kosztów przeprowadzenia szkolenia ze środków Związkowych, uczestnikami

mogą być tylko członkowie Kół zrzeszonych w RZP  Toruń.

Zapisy  wraz z opłatą 10 zł / osobodzień - wyłącznie za pośrednictwem Kół do dnia 15 lutego br.

Harmonogram szczegółowy szkolenia poniżej w załączeniu.

Zachęcam do udziału.

Prezes RZP Tadeusz Dussa

>> Harmonogram szkolenia

>> Materiały szkoleniowe - Pszczoła miodna a baza pożytkowa czyli o relacji owad – roślina
>> Materiały szkoleniowe - Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka

 
Już po raz 34 pszczelarze z całej Polski zebrali się na Jasnej Górze , aby podziękować za "pszczele złoto" i prosić o piekę na kolejne lata swego patrona Sw. Ambrożego . Wśród przybyłych pszczelarzy, byli tam także przedstawiciele Kół regionu toruńskiego wraz z rodzinami.
Koło z Jabłonowa Pom. wystawiło poczet sztandarowy, który reprezentował naszą delegacje.
Na rozpoczęcie mszy św. głos zabrał w-ce prezydent PZP  Zbigniew Kołtowski który powiedział- w tym szczególnym dniu nasze myśli biegną również za naszą wschodnią granicę, gdzie są nasi przyjaciele pszczelarze. Dopomóż Matko, aby nasi sąsiedzi, niejednokrotnie znajomi, dożyli szczęśliwej i wolnej Ukrainy, niech jak najszybciej zakończy się wojna i zapanuje pokój.

Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Salaterski. Tarnowski biskup pomocniczy - życzył pszczelarzom, żeby w swoim patronie św. Ambrożym dostrzegali duchowego przewodnika na drogach wiary, aby przyzywali jego wstawiennictwa, a także, by naśladowali go w codzienności: byli pracowici jak ich patron i pszczoły, którymi się opiekują, odważni i mądrzy w swoich decyzjach. Życzył także pszczelarzom dobrych plonów w kolejnym roku, a także pomysłów jak „w świecie, który stawia na chemię, uchronić stworzenia Boże – pszczoły”.

– Pszczoły dają miód, a my powinniśmy dawać miłość i szacunek – zachęcał bp Salaterski.

 Tym przesłaniem ks. biskupa dziękuje za udział uczestnikom naszej pielgrzymki na czele z ks. kan.Jackiem Dudzińskim,

Z Panem Bogiem

relacje spisał Tadeusz Dussa