Pszczelarze regionu toruńskiego zorganizowali w dniach 6-7 grudnia 2018 r. pielgrzymkę na Jasną Górę

Z dziękczynieniem za dary z pasiek i modlitwą o mądrą gospodarkę rolną w dniu swego patrona św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, na Jasną Górę przybyli po raz 30-ty polscy pszczelarze, w których grupę autokarową z dwoma sztandarami reprezentowali członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu wraz z rodzinami.

Wyruszyliśmy w podróż do Częstochowy wcześnie rano 6 grudnia, bo już od 5.30 z Grudziądza zabierając po drodze pszczelarzy z Jabłonowa P. wraz ze sztandarem, Wąbrzeźna i przez Kowalewo P. gdzie wsiadła kolejna grupa wraz ze sztandarem Koła toruńskiego , przez Toruń dotarliśmy w południe do Częstochowy z zamiarem nawiedzenia sanktuarium Krwi Chrystusa, położone 4 km od Jasnej Góry.

Po przejściu unikalna aleją brzozową ,dotarliśmy do miejsca gdzie przechowywane są Relikwie. Misjonarz przedstawił krótką historie sanktuarium oraz relikwii Krwi Chrystusa , która jest szcze­gól­nym zna­kiem Bożej miło­ści do każ­de­go czło­wie­ka, jest wyra­zem god­no­ści każ­dej oso­by ludz­kiej od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Wspólna modli­twa i ado­ra­cja przed Relikwią Krwi Pańskiej umoc­niła naszą wia­rę otwie­rając nas na łaskę nawró­ce­nia i pojed­na­nia się z Bogiem. Nawiedzenie zakończyliśmy indywidualnym błogosławieństwem Relikwiarzem oraz modlitwą .

Pielgrzymkę poprzedziła 24. Krajowa Konferencja Pszczelarska poświęcona tematowi znaczenia dla zdrowia produktów pszczelich. Pszczelarze wysłuchali wykładów: prof. Adama Romana z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o wpływie czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich oraz prof. Artura Stojko o produktach pszczelich w apiterapii XXI wieku.

Czwartkowy dzień zakończyła o godz.19.30 wieczorna msza św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Molendy, duszpasterza pszczelarzy arch. Częstochowskiej oraz Apel Jasnogórski o godzinie 21.00.

Mszy św. w dniu 7 grudnia przewodniczył bp Edward Białogłowski. Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy zachęcał w homilii do pracowitości takiej, jaką wykazują pszczoły. – Ci, którzy przyglądają się często życiu pszczół, mogą nauczyć się bardzo wiele, mogą też zapalić się pragnieniem, aby zdobywać cnoty i mądrze organizować codzienne życie” – mówił kaznodzieja.

Wskazując na patrona pszczelarzy św. Ambrożego, bp Białogłowski podkreślił, że to święty, który uczy nas jak mądrze żyć i jak mądrze służyć, przypomina nam, że swoją wiarę trzeba znać, wyznawać ją w modlitwie i w życiu sakramentalnym, że Boże zasady objawione w Biblii są ponadczasowe, Kościół nie może zmienić Dekalogu czy też prawd ewangelicznych.

Zakwaterowani byliśmy w Domu św.Kaspra

W godzinach wieczornych wróciliśmy umocnieni w wierze do naszych rodzin.

 

Relacje spisał ;Tadeusz Dussa