Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

 

Tadeusz Dussa 

/prezes/

   

Józef Kotowski

/z-ca prezesa/

   

Mazurek Sławomir

/skarbnik/

   
 

 Jacewicz Kazimierz

/członek zarządu/

   

Jałocha Andrzej

/członek zarządu/

   

Grabowski Marcin

/członek zarządu/

 

 

 Do kompetencji Zarządu Związku należy:

  • realizacja uchwał Walnego Zjazdu Delegatów
  • zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów
  • uchwalanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków
  • zarządzanie majątkiem Związku
  • organizacja pracy biura RZP

 

 Komisja Rewizyjna RZP:

  • Andrzej Behrendt przewodniczący
  • Eugeniusz Czyż- sekretarz
  • Wotold Jarosz - członek

 

Delegaci na Walny Zjazd PZP:

  • Tadeusz Dussa
  • Jacek Grzelak