Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

 

Tadeusz Dussa 

/prezes/

   
 

Nagórka Karol

/z-ca prezesa/

   
 

Katarzyna Stogowska

/skarbnik/

   
 

 Puchała Michał

/członek zarządu/

   
 

 Tadajewski Daniel

/członek zarządu/

   

 

 

 Do kompetencji Zarządu Związku należy:

  • realizacja uchwał Walnego Zjazdu Delegatów
  • zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów
  • uchwalanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków
  • zarządzanie majątkiem Związku
  • organizacja pracy biura RZP