Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu przyjmuje do 14 maja zapisy na ciasto dla pszczół od pszczelarzy będących członkami Związku oraz niezrzeszonych .

Nasi członkowie powinni zgłosić chęć uczestnictwa w tym programie do Zarządu Koła do końca kwietnia.

Wymagania; prowadzenie pasieki oraz zamieszkanie na terenie woj.kuj-pom. oraz posiadanie numeru wet. pasieki . Ilość rodzin pszczelich podanych w zgłoszeniu powinna być tożsama z ilością rodzin podanych u PLW. oraz opłaconą składką ulową w Kole.

Od 1 kwietnia do 31 maja będą przyjmowane wnioski indywidualne , które należy złożyć w Powiatowych Biurach podawczych ARiMR. Szczegóły dot. dofinansowania oraz instrukcje wypełniania wniosku znajdziecie na naszej stronie internetowej http://rzp-torun.pl/start/552-pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich-%E2%80%93-nab%C3%B3r-2024.html

Organizatorem tegorocznych obchodów jest WZP Łódź , lecz  lokalizacja jest  w gm. Rogów pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim.

Proszę o zapisy do  30 czerwca 2024. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą udziału za pośrednictwem Kół  w wysokości 500 zl./ osobę./ przy zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko uczestnika wyjazdu- reszta danych jest w bazie osobowej/

Program zorganizowanego  trzydniowego wyjazdu na obchody ODP

 

Program wyjazdu – XL Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 

Łódź  6-8 września 2024 r.

 

DZIEŃ 1 piątek  6 września 2024r.

6.00 wyjazd z Wąbrzeźna / środkowe rondo/ przejazd przez Kowalewo, Toruń, A-1/

7.10 wyjazd z Torunia / ul. Dąbrowskiego przy rondzie/

Po trasie przystanek na II śniadanie.

Ok. godziny 11.00 przystanek pod Łodzią „Młyn” na lancz we własnym zakresie

14.00 przejazd do Tomaszowa Maz. Zwiedzanie niebieskich źródeł,

15.00 wizyta u Państwa Jaros- rodzinna wytwórnia miodów pitnych/ degustacja wyrobów/

17.00 Bunkier kolejowy w Konewce o dł.380 m. zbudowany podczas II wojny światowej położony w lasach Spalskiego Parku Krajobrazowego .

18.00.Zakwaterowanie w Hotelu „ Zacisze” w Spale

19.00 kolacja 

 

DZIEŃ 2 sobota  07 września 2024 r.

Śniadanie i przejazd do Rogowa – na teren  Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.

10:00 – uroczyste otwarcie XXXX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Rogowie

Konferencja pszczelarska, występy zespołów, targi pszczelarskie

13.00  wejście do Arboretum. Zwiedzanie w grupach 15 osobowych z przewodnikiem

Spacer z przewodnikiem daje możliwość poznania ciekawych gatunków drzew i krzewów rosnących na terenie ogrodu. Przewodnik podczas spaceru przedstawia rośliny, znajdujące

się na trasie wycieczki, nie tylko z pkt. widzenia botaniki, ale również ich praktycznego zastosowania w rolnictwie i medycynie. Treść i forma prezentowanych informacji będzie dostosowana do wieku i poziomu zainteresowania naszej grupy pszczelarzy. 

14.30 Wyjazd w kierunku Spały

15.30 obelisk w Anielinie  / miejsce śmierci majora Hubala, Sanktuarium św Rodziny w Studziannej gdzie pracował  ks. Henryk Ostach.

18.00 kolacja przy ognisku

 

DZIEŃ 3  niedziela 8 września 2024 r.

8.00 Śniadanie , wykwaterowanie i przejazd do Rogowa na teren ODP

11.00 Msza święta / uczestnictwo sztandarów/, połączona z uroczystością dożynkową Gminy Rogów 

Po mszy będzie możliwość przejazdu kolejką wąskotorową na trasie Rogów –Jerzewo i z powrotem – na koszt własny

ok.14.00  wyjazd w kierunku Torunia- po drodze obiad

ok.20.00  planowany przyjazd do Torunia.

Koszt wyjazdu/ 500 zł./osoby/ obejmuje; przejazd autobusem , wejście do Arboretum, degustacja miodu pitnego, wejście do muzeum II Wojny światowej / tunel kolejowy. Wyżywienie ; kolacja w dniu przyjazdu, śniadanie w dniu 7 i 8 IX, kolacja w dniu  6 i 7 IX. Nocleg w dniach 6/7 oraz 7/8  IX.

 

Program opracował  Tadeusz Dussa

 

Jak informuje Prezez Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Pan Tadeusz Dussa wnioski skierowane przez Związek do ARiMR w ostatnich dniach uzyskały status „weryfikacji danych” co należy rozumieć jako dokonywanie poprawek w złożonych dokumentach.

W przypadku niezgodności i skierowania prośby o uzupełnienie lub poprawę danych, pszczelarze proszeni są niezwłoczne doprowadzenie  do wyjaśnień.

Osoby, które zakupiły sprzęt pszczelarski proszone są o dostarczenie dokumentów zakupowych do Związku /kopie faktur, potwierdzenie zapłaty, zaświadczenie PLW, umowy x 2/.

Wszystkie dokumenty prosimy potwierdzać ” Za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem Imię/ imiona/ i nazwisko.

RZP w Toruniu nadal nie ma podpisanych umów z ARiMR a tym samym nie znamy kwot przyznanych refundacji.

 

Msza św. na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Wąbrzeźnie, którą odprawi kapelan pszczelarzy diecezji toruńskiej ks. kanonik Jacek Dudziński. 

Po mszy św. tradycyjne spotkanie w Szkole Podstawowej przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.

Koszt uczestnictwa w poczęstunku wynosi 20 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać  na konta Koła  w nieprzekraczalnym terminie 6 kwietnia 2024 r. 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie Oddział BGŻ S.A. w Wąbrzeźnie Nr 79 2030 0045 1110 0000 0247 7130

 

XXXII Forum Pszczelarzy w Toruniu odbędzie się 16 marca 2024 r.

Będą przeprowadzone trzy wykłady z zakresu wpływu środków ochrony roślin na pszczołę miodną a także będzie możliwość kontaktu i zakupu u czołowych producentów sprzętu, lekarstw, zdrowej żywności i nasion roślin miododajnych.

Zgłoszonych zostało już ponad dwudziestu wystawców.

Wstęp  na Forum bezpłatny.

Uczestnik otrzymuje materiał konferencyjny , a podczas przerwy- kawę i coś słodkiego.

 XXVI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu został przeprowadzony w dniu 2 marca 2024 r.      

 - Organy Związku  złożyły sprawozdanie z działalności  w okres czteroletniej kadencji 

-  Ustępującym organom  prezes Związku złożył podziękowania a delegaci Walnego Zjazdu udzielili absolutorium

- Złożono propozycje dot. zmian w zapisach Regulaminu Koła . Ostatecznie Zarząd Związku został zobowiązany  przez Walny do powołania Komisji celem wypracowania proponowanych zmian.

- Podjęto uchwalę dot. podwyżki składki ulowej  do 5 zł. za każdą rodzinę pszczelą przy podziale

   3 zł. dla Związku 2 zł. dla Koła. Składka członkowska pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 50 zł.

- Przyjęto uchwałę o powołaniu organu Związku  tzw. Rady Prezesów Kół Rejonowych jako organ doradczy dla Zarządu Związku-  skierowany do biura prawnego celem ustalenia zgodności ze Statutem RZP

- Uchwała wzywająca do uaktywnienia Kół przy organizacji szkoleń, Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, Forum Pszczelarzy

- Uchwała dot. połączenia Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza z organizacją Forum Pszczelarzy

- przyjęto postulat  od Rejonowego Koła Pszczelarzy w Golubiu D. dotyczący wspólnego wystąpienia do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o zweryfikowanie dofinansowania pszczelarzy poprzez dopłatę do przezimowanych rodzin

 

WYBORY do władz Związku

Prezes Związku- Tadeusz Dussa

Z-ca prezesa  - Karol Nagórka

Skarbnik- Katarzyna Stogowska

Członek zarządu- Michał Puchała

Członek Zarządu- Daniel Tadajewski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Franciszek Puchałka

Członkowie  Mirosław Kurdynowski Janusz Bucha

 

Sad Koleżeński

Przewodniczący- Jarosław Ciemieniewski

Członkowie Przemysław Kaliszewski, Mieczysław Chlebowski

Producent
(adres pasieki hodowlanej)
Rasa/
linia hodowlana
Rodzaj Cena netto Cena brutto Przesyłka/dodatkowe informacje
Zbigniew Postuła, ul. Syriusza 22/16, 44-117 Gliwice rasa Krainka ( Carnika ) linia Ka-Prim oraz linia Karolinka nieunasieniona 30 30 Pocztex opłaca odbiorca lub odbiór osobisty
czerwiąca, naturalnie unasieniona 100 100
czerwiąca, naturalnie unasieniona na trutowisku 120 120
reprodukcyjna 400 400
Urszula Węgrzynowicz, ul. Kaniowczyków 15/14, 24-100 Puławy rasa Krainka linia Demeter nieunasienione 30 30 ceny brutto zawierają VAT 7%, brak danych dot. kosztów przesyłki
naturalnie unasieniona 80 80
     
     
Paweł Nowak, ul. Borowa 35, 41-250 Czeladź Karolinka unasieniona naturalnie czerwiąca 85 85 Koszt wysyłki pokrywa kupujący.
unasieniona naturalnie na trutowisku 120 120
nieunasieniona 30 30
     
Zbigniew Matula, ul. Warmińska 46, 11-130 Orneta rasa Kraińska linia Bałtycka nieunasienione 25 25 Do ceny matek należy doliczyć koszt wysyłki.
unasieniona naturalnie na trutowisku 80 80
     
     
Pasieka Mellifera, Maria Gembala, Agnieszka i Maria Duma, 08-110 Siedlce, Żelków Kol. ul. Akacjowa 57 rasa kaukaska linia WG, rasa kraińska linia Prima, Gema nieunasienione 30 30 Brak danych
reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem 400 400
unasieniona naturalnie 90 90
użytkowe unasienione sztucznie 70 70
reprodukcyjne bez sprawdzonego czerwienia 250 250
Pasieka Hodowlana „ Sądecki Bartnik ‘’ Janusz Kasztelewicz, 33-331 Stróże 235 rasa Carnica linia Dobra i Karpatka nieunasienione 30 30 Do przesyłek odbieranych indywidualnie doliczane będą koszty przesyłki
unasienione naturalnie 80 80
reprodukcyjne 500 500
Gospodarstwo Pasieczne „ Pasieka Szeligów ‘’ ul. Królewska 30, 32-051 Wielkie Drogi rasa kraińska linia Galicja oraz linia Sklenar H/47 i G/10 nieunasienione 30 30 brak danych, nie jest płatnikiem VAT
unasienione naturalnie 100 100
iseminowane bez sprawdzonego czerwienia 100 100
iseminowane ze sprawdzonym czerwieniem 150 150
Pasieka Zarodowa, Krzysztof Kubeczek, 43-445 Dzięgielów, ul. Lipowa 20 rasa Carnica linia Beskidzka nieunasienione 45 45 Brak danych
unasienione naturalnie na pasieczysku 160 160
reprodukcyjne unasienione sztucznie 350 350
     
Pasieka Hodowlana Paweł Kaźmierczak, Radosław 53, 56-200 Góra Car Dolka 1 nieunasienione 30 30 Brak danych
unasienione naturalnie 90 90
reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem 300 300
     
Pasieka Smaruj, Modliszewo 37, 62-200 Gniezno   nieunasienione 30 30 Brak danych
unasienione naturalnie 100 100
Unasienione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem 140 140
unasieniona sztucznie 70 70
reprodukcyjna 300 300
reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem 400 400  
Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc, Teodorów 96, 08-114 Skórzec Kraińska linia Alpejska, Nieska, Jugo. Kaukaska linia Woźnica unasieniona sztucznie USN 70 70 brak danych
reprodukcyjna RN 400 400
unasieniona sztucznie USS 140 140
reprodukcyjna RS 500 500
Odkłady          
Iwona Pakulska, 89-115 Mrocza, Ostrowo 21 ramka wielkopolska, odkład czteroramkowy ( 2 ramki okrywowe z miodem i pierzgą) i 2 ramki czerwiu,odkład pięcioramkowy ( 3 ramki czerwiu i 2 ramki okrywowe z miodem i pierzgą ) matki zarodowe Krainka linia Alpejska i Nieska 4 ramkowy 300 300 Brak danych
5 ramkowy 350 350
     
     
Pasieka Rodzinna Wnuk, Sławomir Wnuk, ul. Kościelna 27, 86-141 Lniano 4 ramkowe na ramce ostrowskiej, matki zarodowe Kortówka i Nieska 4 ramkowe 300 300 Brak danych
           
 
UWAGA; Niektórzy producenci naliczają VAT i koszty wysyłki.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2024 r. w Szczepankach k.Łasina . Zajazd „Bumerang” . 

Uczestnikiem szkolenia może być osoba prowadząca hodowlę pszczół i posiadająca numer weterynaryjny pasieki. Decydując się na szkolenie proszę przewidzieć obowiązkową obecność na szkoleniu w dniu 24 i 25 lutego -wpłacając za pośrednictwem Koła 40 zł./osobę

Opłata związana jest z koniecznością pokrycia podatku VAT od wydruku mat. szkoleniowych, certyfikatu, wynajmu sali, wyżywienia oraz angażu wykładowców.

Uczestnik szkolenia ma zapewnione;

- wykłady przez naukowców z Puław

- dwie przerwy kawowe z deserem każdego dnia

- obiad dwudaniowy

- materiał szkoleniowy/ streszczenie wykładów

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

 

 

Harmonogram realizacji szkolenia w dniach 24-25 lutego 2024 r. w ramach mechanizmu WPR w sezonie 2023/2024,  

                           Szczepanki k. Łasina Zajazd Bumerang

Temat szkolenia:  Aktualne problemy w krajowych pasiekach;  16 godziny lekcyjne

 

Lp.

Temat

Czas

24 lutego /sobota/ - prowadzący zajęcia dr Dariusz Teper - 4 godzin 

                                                                            dr Ewa Waś  - 4 godziny

 

1

Analiza pyłkowa – jedno z najważniejszych badań jakościowych miodu 

 (2 godz.) dr Dariusz Teper

9.00-10.30

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Analiza pyłkowa – jedno z najważniejszych badań jakościowych miodu 

. dr Dariusz Teper ciąg dalszy (2 godz.)

10.45-12.15

4

Obiad

12.15-12.45

 

Problemy z jakością wosku pszczelego oraz wpływ zafałszowań węzy na rodziny pszczele i jakość miodu dr Ewa Waś   – 2 godziny


12.45-14,15

6

Przerwa kawowa

14.15-14.30

7

Problemy z jakością wosku pszczelego oraz wpływ zafałszowań węzy na rodziny pszczele i jakość miodu dr Ewa Waś  ciąg dalszy  (2 godz.)

14.30-16.00

25 lutego /niedziela/ - prowadzący zajęcia dr Ewa Waś  - 4 godziny

                                                                             dr Dariusz Teper - 4 godzin 

 

1

Właściwości i parametry fizykochemiczne wykorzystywane w kontroli jakości miodu oraz jak zachęcić konsumentów do zakupu miodu z własnej pasieki? 

dr Ewa Waś  . (2 godz.)

9.00-10.30

2

Przerwa kawowa

10.30-10.45

3

Właściwości i parametry fizykochemiczne wykorzystywane w kontroli jakości miodu oraz jak zachęcić konsumentów do zakupu miodu z własnej pasieki? 

dr Ewa Waś  - ciąg dalszy (2 godz.)

10.45-12.15

4

Obiad

12.15-12.45

5

Pożytki pszczele i rola pszczół w zapylaniu roślin dr Dariusz Teper (2 godz.)

12.45-14,15

6

Przerwa kawowa

14.15-14.30

7

Pożytki pszczele i rola pszczół w zapylaniu roślin dr Dariusz Teper ciąg dalszy (2 godz.)

14.30-16.00

 

                                                                       Opracował: Tadeusz Dussa


 

RZP w Toruniu planuje zorganizować w dniu 16 marca 2024 r. kolejne XXXII Forum Pszczelarzy w Toruniu na obiekcie Centrum wystawienniczym „Park” przy ul. Sz. Bydgoska3.

Zapewniamy:

- wykład . Wykładowcami będą naukowcy z Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu 

- materiały szkoleniowe/ streszczenie wykładów/

- bezpłatną kawę, herbatę oraz coś słodkiego

- możliwość zakupu sprzętu pszczelarskiego na wielu stoiskach

- niezapomnianą atmosferę podczas spotkań koleżeńskich przy kawie

Wstęp wolny.

OFERTA NA ZAKUP LEKÓW W RAMACH INTERWENCJI I.6.3 ARiMR W ROKU 2024

                                                            

                                        Cena brutto                                 Cena netto

 APIVAR                                  72,00                                              66,67 

APIVAROL 25 TAB.                  66,00                                             61,11

BIOWAR 10 PASKÓW             72,00                                             66,67

BAYVAROL 4 PASKI               20,40                                             18,89

POLYVAR YELLOW                145,00                                           134,26

APIGUARD 10 TACEK            117,00                                            108,33

API LIFE VAR                       17,20                                             15,93

THYMOVAR                         107,00                                           99,07

OXYBEE                              200,00                                           185,19

VARROMED                         142,00                                         131,48

FORMICPROTECT 68,2G       330,00                                          305,56

API-BIOXAL                         95,00                                             87,96

APISTRIP 10 PASKÓW          74,00                                              68,52

 

 
       
Nazwa leku
i substancja lecznicza
Forma leku Ilość lekuna rodzinę
Leki z amitrazą
APIVAR
(amitraza 500 mg)
Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków) 2 paski
APIWAROL
(amitraza 12,5 mg)
Tabletki dymne
(opakowanie 25 tabl.)
4 tabletki do odymiania
BIOWAR
(amitraza 500 mg)
Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków) 2 paski
APISTRIP ( amitraza 500 mg Paski do zawieszania ( opakowanie 10 pasków ) 2 paski
Leki z flumetryną
BAYVAROL
(flumetryna 3,6 mg)
Paski do zawieszania (opakowanie 4 paski) 4 paski
POLYVAR YELLOW
(flumetryna 275 mg)
Paski do umieszczenia w wylotku ula (opakowanie 10 pasków)
 
2 paski do umieszczenia w wylotku ula
Leki z tymolem
APIGUARD
(tymol 12,5 g)
Taca z żelem zawierającym tymol do odparowania, 10 tacek 2 razy po 1 tacy do układania na górne beleczki ramek
API LIFE VAR
(tymol 8 g olejki eteryczne)
Płytki (tymol, kamfora, mentol, ol. eukaliptusowy) do odparowania (opakowanie 2 płytki) 3 razy po 1 płytce do układania na górne beleczki ramek
THYMOVAR
(tymol 15 g)
Płytki z tymolem do odparowania (opakowanie 10 płytek) 2 razy po 1 płytce na każdy korpus ula do układania na górne beleczki ramek
Leki z kwasami organicznymi
OXYBEE
kwas szczawiowy, olejki eteryczne, glicerol
Płyn do polewania na pszczoły dla 22 rodzin 5-6 ml na uliczkę międzyramkową
VARROMED
(mieszanina: kwas mrówkowy 5 mg/ml, kwas szczawiowy 44 mg/ml)
Płyn do polewania na pszczoły (butelka plastykowa 555 ml z dozownikiem i odziałką) dla 12-37 rodzin 15-45 ml na pień w zależności od siły rodziny 1-5 razy w roku, (średnio: 30 ml 3 razy/pień)
FORMIPROTECT 68,2G Paski z żelem zawierające kwas mrówkowy do odparowania ( opakowanie 10 saszetek po 2 paski ) 1 saszetka ( 2 paski ) na pień przez 7 dni, do układania na górne beleczki ramek
API-BIOXAL Płyn do polewania na pszczoły ( butelka plastykowa 500 ml ) dla 10-15 rodzin 95,00 5 ml na uliczkę międzyramkową ( max 50 ml/pień )