Regionalny Związek Pszczelarzy proponuje udział w wycieczce o charakterze szkoleniowo- turystycznym

w dniach 11-13 stycznia 2023 r. Ilość miejsc uzależniona od wielkości autobusu/ 49 osób/

Decyduje kolejność wpłat na konto Związku

Zachęcam do udziału

Prezes RZP Tadeusz Dussa

Wycieczka została odwołana z powodu zbyt małej ilości chętnych.

>> Szczegóły program wyjazdu

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu dokonał rozliczenia i  przelewu na konta Kół  tytułem refundacji   za leki, matki, odkłady oraz sprzęt pszczelarski  zakupiony  w roku 2022.

Proszę pszczelarzy zainteresowanych wypłatami  o kontakt z Zarządami Kół w kwestii uzgodnienia szczegółów wypłat.

Prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie zapraszają na coroczne dożynki pszczelarskie , które w tym roku odbędą się 4 września w Wąbrzeźnie. Zarządy Kół proszę o przesłanie zgłoszeń dot. ilości osób chętnych do uczestnictwa w święcie wraz z deklaracją udziału pocztów sztandarowych- do 15 sierpnia br.

Tadeusz Dussa

Program >>
Galeria >>

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje zbiorowy wyjazd  w dniach 22-25 września na obchody ODP do Białegostoku.

Zapisy oraz wpłaty za pośrednictwem Kół Terenowych do wyczerpania limitu miejsc/ 50 osób/.

Zachęcam do udziału

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

 

>> program obchodów ODP w Białymstoku opracowany przez organizatora

>> szczegółowy program wyjazdu opracowany przez RZP w Toruniu

>> Galeria

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja będzie wypłacać hodowcom pszczół 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do      Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r
W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

załączniki:

 

Wniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie ExcelWniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDFInstrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

W dniu 3 kwietnia odprawiona została msza św, w intencji pszczelarzy przed zbliżającym się sezonem , którą celebrował ks. kan. Jacek Dudziński wraz z ks. dr. Eugeniuszem Marciniakiem i ks.Andrzejem Dembińskim. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy we mszy św. w nowej parafii naszego kapelana p.w Matki Boskiej   Królowej  Polski w Wąbrzeźnie . Dziękuję licznie przybyłym delegacjom z Kół  regionu toruńskiego wraz z  czterema pocztami sztandarowymi.

>> zdjęcia

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje dwudniowe szkolenie
w Golubiu Dobrzyniu oraz w Szczepankach k. Łasina.
Zapisy za pośrednictwem Kół Rejonowych do 14 marca br.

Ilość miejsc ograniczona do 50 osób na jednym szkoleniu.

Z poważaniem


prezes RZP Tadeusz Dussa

 

Program szkolenia Golub D >>

Program szkolenia Szczepanki k. Łasina >>

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował w dniu 26 marca br. jubileuszowe XXX Forum Pszczelarz w Kujawsko Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie k.Nakła. Dziękuje uczestnikom forum, prezentacji chóru Copernicus oraz licznie przybyłym wystawcom sprzętu, lekarstw, produktów ekologicznych oraz nasion.

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

Galeria >>

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez  Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju wpisując się w działania KSOW na lata 2014-2020  ułatwiające wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 

 

Tradycyjnie we wspomnienie swego patrona św. Ambrożego na Jasną Górę przybyli po raz 33  pszczelarze z całej Polski. Byli wśród nich także przedstawiciele Kół z regionu toruńskiego.

 

>> relacja
>> galeria

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zamierza zorganizować wyjazdowe szkolenie zimowe

w dniach 27-30 stycznia 2022 r. do Grzybowa k.Kołobrzegu.

Zapisy i wpłaty za pośrednictwem Kół do 10 stycznia 2022 r.

>> harmonogram szkolenia

>> Informacja dotycząca wyjazdu