„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Zostań partnerem KSOW –  www.ksow.pl
Operacja pn.

„Pszczoła  a środowisko’’

realizowana przez
Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu informuje, że na podstawie umowy nr UM_RW.052.1.024.2023 zawartej w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu  realizuje operację pod nazwą:

 

Tytuł operacji: „ Pszczoła a środowisko’’ ,

 

której celem jest:

Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

 

Projekt będzie ukierunkowany na inspirowanie lokalnych pszczelarzy do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół oraz wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby prowadzenia nowoczesnej i ekologicznej gospodarki pasiecznej oraz niwelowanie zdiagnozowanych i potencjalnych ryzyk mających wpływ na utrzymanie rodzin pszczelich w dobrej kondycji zdrowotnej.  

                                                                                                   Prezes RZP w Toruniu

                                                                Tadeusz Dussa

 

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 8-10 września  Skierniewice, Nieborów, Łowicz

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Zostań partnerem KSOW –  www.ksow.pl
Operacja pn.

„Pszczoła  a środowisko’’

realizowana przez
Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje wyjazd autokarowy   w dniach 8-10 września br. Zaplanowano wizytę w  Instytucie Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, zwiedzanie zespołu parkowego w Nieborowie oraz uczestnicząc w obchodach ODP w Łowiczu.

Szczegółowy program  wyjazdu   w załączniku.

Ilość miejsc - 50  Pierwszeństwo mają członkowie Związku. do wyczerpania  limitu miejsc.

Zachęcam do uczestnictwa

 

Tadeusz Dussa prezes RZP

 

>> Program wyjazdu studyjnego

ARiMR od 1 kwietnia 2023 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2023 r.

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy  składać do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.05.2023 r

 

Szczegóły uczestnictwa  w załącznikach do pobrania.

>pismo o naborze
>instrukcja wypełniania wniosku
>wniosek w pdf
>wniosek w formacie excel

Gorąco zachęcam do skorzystania  z tej formy pomocy.

Tadeusz Dussa

Prezes RZP w Toruniu


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Zostań partnerem KSOW –  www.ksow.pl
Operacja pn.

„Pszczoła  a środowisko’’

realizowana przez
Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował  już po raz trzydziesty pierwszy konferencje naukową wraz z targami  . Tegoroczna edycja Forum odbyła się  po raz pierwszy w Toruniu  przy ul.Sz. Bydgoska 3 . Obiekt Centrum wystawienniczego „Park” zbudowany w roku 1928 na cele wystaw ogrodniczo-przemysłowych przyjął  pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa pod swój dach w sobotni  wiosenny dzień 25 marca.

Pełna relacja w załączniku

 

Regionalny Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie dla pszczelarzy w dniach 4 i 5 marca 2023 r..

Z uwagi na ponoszenie kosztów przeprowadzenia szkolenia ze środków Związkowych, uczestnikami

mogą być tylko członkowie Kół zrzeszonych w RZP  Toruń.

Zapisy  wraz z opłatą 10 zł / osobodzień - wyłącznie za pośrednictwem Kół do dnia 15 lutego br.

Harmonogram szczegółowy szkolenia poniżej w załączeniu.

Zachęcam do udziału.

Prezes RZP Tadeusz Dussa

>> Harmonogram szkolenia

>> Materiały szkoleniowe - Pszczoła miodna a baza pożytkowa czyli o relacji owad – roślina
>> Materiały szkoleniowe - Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka

 
Już po raz 34 pszczelarze z całej Polski zebrali się na Jasnej Górze , aby podziękować za "pszczele złoto" i prosić o piekę na kolejne lata swego patrona Sw. Ambrożego . Wśród przybyłych pszczelarzy, byli tam także przedstawiciele Kół regionu toruńskiego wraz z rodzinami.
Koło z Jabłonowa Pom. wystawiło poczet sztandarowy, który reprezentował naszą delegacje.
Na rozpoczęcie mszy św. głos zabrał w-ce prezydent PZP  Zbigniew Kołtowski który powiedział- w tym szczególnym dniu nasze myśli biegną również za naszą wschodnią granicę, gdzie są nasi przyjaciele pszczelarze. Dopomóż Matko, aby nasi sąsiedzi, niejednokrotnie znajomi, dożyli szczęśliwej i wolnej Ukrainy, niech jak najszybciej zakończy się wojna i zapanuje pokój.

Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Salaterski. Tarnowski biskup pomocniczy - życzył pszczelarzom, żeby w swoim patronie św. Ambrożym dostrzegali duchowego przewodnika na drogach wiary, aby przyzywali jego wstawiennictwa, a także, by naśladowali go w codzienności: byli pracowici jak ich patron i pszczoły, którymi się opiekują, odważni i mądrzy w swoich decyzjach. Życzył także pszczelarzom dobrych plonów w kolejnym roku, a także pomysłów jak „w świecie, który stawia na chemię, uchronić stworzenia Boże – pszczoły”.

– Pszczoły dają miód, a my powinniśmy dawać miłość i szacunek – zachęcał bp Salaterski.

 Tym przesłaniem ks. biskupa dziękuje za udział uczestnikom naszej pielgrzymki na czele z ks. kan.Jackiem Dudzińskim,

Z Panem Bogiem

relacje spisał Tadeusz Dussa

Regionalny Związek Pszczelarzy proponuje udział w wycieczce o charakterze szkoleniowo- turystycznym

w dniach 11-13 stycznia 2023 r. Ilość miejsc uzależniona od wielkości autobusu/ 49 osób/

Decyduje kolejność wpłat na konto Związku

Zachęcam do udziału

Prezes RZP Tadeusz Dussa

Wycieczka została odwołana z powodu zbyt małej ilości chętnych.

>> Szczegóły program wyjazdu

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu dokonał rozliczenia i  przelewu na konta Kół  tytułem refundacji   za leki, matki, odkłady oraz sprzęt pszczelarski  zakupiony  w roku 2022.

Proszę pszczelarzy zainteresowanych wypłatami  o kontakt z Zarządami Kół w kwestii uzgodnienia szczegółów wypłat.

Prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie zapraszają na coroczne dożynki pszczelarskie , które w tym roku odbędą się 4 września w Wąbrzeźnie. Zarządy Kół proszę o przesłanie zgłoszeń dot. ilości osób chętnych do uczestnictwa w święcie wraz z deklaracją udziału pocztów sztandarowych- do 15 sierpnia br.

Tadeusz Dussa

Program >>
Galeria >>

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje zbiorowy wyjazd  w dniach 22-25 września na obchody ODP do Białegostoku.

Zapisy oraz wpłaty za pośrednictwem Kół Terenowych do wyczerpania limitu miejsc/ 50 osób/.

Zachęcam do udziału

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

 

>> program obchodów ODP w Białymstoku opracowany przez organizatora

>> szczegółowy program wyjazdu opracowany przez RZP w Toruniu

>> Galeria

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja będzie wypłacać hodowcom pszczół 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do      Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r
W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

załączniki:

 

Wniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie ExcelWniosek o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDFInstrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy