Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu ruszył z naborem wniosków ARIMR z planem realizacji w roku 2024. Uprzejmie proszę osoby  zainteresowane  zakupami interwencyjnymi matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego oraz leków do zwalczania warrozy o kontakt z Zarządami  właściwych Kół w terenie, które już dysponują odpowiednimi drukami służącymi do zapisów.

Zapisy będą kontynuowane w Kołach do 5 stycznia 2024 r.

Jednocześnie nadmienić należy, iż zakup sprzętu do gospodarki wędrownej oraz badania  jakości miodu prowadzone są przez ARiMR indywidualnie, bez pośrednictwa Związku.

Szczegółowe informacje  dotyczące udziału w poszczególnych Interwencjach uzyskacie  pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-pszczelarskie

UWAGA;Proszę o nie odkładanie tych spraw na koniec roku, gdyż RZP ma niewiele czasu w roku 2024 na złożenie wniosków do ARiMRu.

Z poważaniem

Prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa