Informacja dotyczy pszczelarzy , którzy uczestniczyli w zakupach sprzętu pszczelarskiego, matek, odkładów oraz leków do walki z warrozą w roku 2023.

Refundacje zostały przekazane do Rejonowych Kół Pszczelarzy. Proszę o kontakt członków z Zarządami poszczególnych Kół  celem ustalenia formy przekazania dopłat

 

Prezes RZP Tadeusz Dussa