Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zakończył 10 listopada 2021 r. wypłatę refundacji za zakup leków, matek. odkładów oraz zakup sprzętu

pszczelarskiego  także do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Stosowne środki zostały przelane na konta poszczególnych Kół w terenie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Zarządami Kół, celem ustalenia formy i terminu  otrzymania refundacji.

Pozdrawiam Dussa Tadeusz

Wyjazd studyjny 9-12 września 2021 r.

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował czterodniowy wyjazd studyjny w dniach 9-12 września 2021 r.

na mazowsze, celem zapoznania pszczelarzy  z prowadzeniem pasiek ,uwzględniając charakter terenów podmiejskich i wielkomiejskich.

Uczestniczyło 45 pszczelarzy w naszego regionu. Odwiedziliśmy pięć pasiek , Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Niepokalanów oraz wiele miejsc poświęconych pamięci w odradzania się państwa polskiego i odzyskiwaniu niepodległości na ziemi mazowieckiej.

Dziękuje za udział

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

Galeria >>

W tym roku Forum Pszczelarzy odbyło się w nietypowym czasie  , lecz wystawcy i pogoda dopisała.zczelarzy było nieco mniej, niż w latach ubiegłych na co miał wpływ zarówno wytężony okres prac w pasiece jak i rozpoczynający się czas wakacji.

Zapewne nie był to czas stracony a wykorzystany na rozmowy i wymianę doświadczeń z koleżeństwem i producentami sprzętu.

Dziękuje za udział .

Tadeusz Dussa

Fotorelacja z wydarzenia >>

Z dniem 28 maja wchodzi w życie rozporządzenie dot. pomocy finansowej  dla pszczelarzy w kwocie 20 zł. dla każdej przezimowanej rodziny pszczelej  i od tego dnia do końca czerwca można składać wnioski w delegaturach miejscowych ARiMR .

Polecam rozważyć jak najszybsze złożenie stosownych dokumentów

zgodnie z informacją >>czytaj więcej

Wnioski do pobrania:

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF - otwórz

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy - otwórz

Wniosek o nadanie numeru producenta - otwórz

 

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu organizuje zaległe , jednodniowe szkolenie dla pszczelarzy.

Przyjmujemy zapisy i wpłaty 10 zł/osoby za pośrednictwem Kół Terenowych do 10 czerwca br. lub do wyczerpania rezerwacji.

Ilość miejsc ograniczona / 50 osób w każdym miejscu; Wąbrzeźno, Toruń/ .         l 

>> ramowy harmonogram i szczegóły uczestnictwa

Zachęcam do udziału

Prezes Tadeusz Dussa

PRZENIESIONO organizacje Forum na 26 czerwca br.

Zapraszamy na kolejne Forum Pszczelarzy które chcielibyśmy przeprowadzić w dniu 24 kwietnia br.

Myślę że wyznaczony nowy termin ,umożliwi realizację zamierzenia.

Program forum >>

Zapraszam w imieniu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

Tadeusz Dussa

Do dnia 15 marca br. przyjmowane są w Kołach Terenowych zamówienia na matki ,

leki oraz sprzęt z planowanym zakupem  w roku 2021.

Ponadto do 15 marca  można ubezpieczyć pasieki od skutków pożądleń

będących własnością pszczelarzy, należących do RZP w Toruniu.

Szczegóły - kontakt z Zarządami Kół Rejonowych.

W załączniku przedstawiam szczegóły planów na rok 2021

Z uwagi na brak możliwości organizowania zebrań w Kołach, chcemy tą drogą dotrzeć  do jak najszerszego grona członków naszego Związku. Terminy części zadań są  b.istotne i ważne .Dlatego proszę dostosować się do ustaleń zawartych w informacji.

Tadeusz Dussa
Prezes RZP w Toruniu

Szczegóły >>

W imieniu Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie pragnę zaprosić do duchowego uczestnictwa w *XXXII Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę., która w tym roku w związku z istniejąca sytuacją epidemiologiczną będzie miała całkiem inny, symboliczny przebieg ale
przede wszystkim duchowy wymiar.

Czytaj więcej >>

Obowiązkowy spis rolny dotyczy także pszczelarzy, posiadających pasiekę  od 20 rodzin pszczelich.
Termin złożenia informacji w formie telefonicznej lub internetowej do końca listopada 2020 r.

Szczegóły w załączniku >>

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zakończył rozliczanie zakupów matek, leków oraz sprzętu pszczelarskiego za rok 2020.

Refundacje  w maksymalnych kwotach zwrotu przewidzianych przepisami, zostały przelane  do Kół Terenowych.

Zainteresowanych członków  proszę o kontakt z Zarządami właściwych Kół ,celem ustalenia terminu i formy wypłat.

Z życzeniami zdrowia
Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu