W dniu 11 marca 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze  z pracy Zarządu za 2011 rok. Sprawozdanie złożył prezes Andrzej Jabłoński. W części ogólnej prezes przedstawił skład oraz zakres działalności poszczególnych członków Zarządu W roku sprawozdawczym 2011 Zarząd zorganizował 12 zebrań członków ,oraz 14 posiedzeń Zarządu. Zebrania zarządu odbywały się w sali przy ul. Środkowej 11,natomiast zebrania ogólne w sali Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym liczba członków zwiększyła się od 2010 r. o 9 pszczelarzy i obecnie wynosi 102 członków. Natomiast liczba rodzin pszczelich spadła o 94 rodziny i obecnie wynosi 2636.

Nawet jednorazowe dopuszczenie upraw GMO spowoduje uwolnienie (np. przez wiatropylność) materiału genetycznego do środowiska, co jest procesem nie odwracalnym.

Pochód w Warszawie w obronie pszczół i upraw GMO spowoduje uwolnienie(np. przez wiatropylność) materiału genetycznego do środowiska, co jest procesem nie odwracalnym