W związku ze zbliżającym się dniem św. Ambrożego -patrona pszczelarzy-  zapraszamy wszystkich na mszę świętą, która odbędzie się w Bazylice katedralnej św. św. Janów w Toruniu 9 grudnia 2018 r. o godz. 9.00.

Uprzejmie informujemy, że grudniowe zebranie naszego koła odbędzie się w Zajeździe Staropolskim,  bezpośrednio po mszy świętej i połączone ono będzie z uroczystym obiadem. Chęć uczestnictwa w obiedzie należy zgłosić telefonicznie do kolegi Andrzeja Behrendta tel. 661 591 503 do dnia 20 listopada br. (konieczność zamówienia odpowiedniej ilości obiadów). Opłatę 20 zł można uiścić na uroczystości.

 

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu w dniu 11 listopada br. m.in. finalizowane będą sprawy związane z zakupem leków, matek pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego zakupionego w ramach dofinansowania (wypłata środków finansowych). Stąd też prosimy o obowiązkową obecność osób korzystających z dotacji do ww. programów.

 

Dnia 9 września 2018 r. od godziny 8.00 dla uczestników XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza otwarty będzie parking znajdujący się za Urzędem Marszałkowskim. Wjazd na parking od Al. Solidarności (pomiędzy CCK JORDANKI a Urzędem Marszałkowskim).

Informacja Organizacyjna nr 3/2018 Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

 Posiedzenie Zarządu

 W dniu 4 lipca odbyliśmy kolejne trzecie posiedzenie Zarządu RZP w tym roku .a bezpośrednio po powiedzeniu odbyło się także spotkanie Komitetu organizacyjnego obchodów XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza.

1. Omówiona została realizacja programów ARR za rok 2018;

 • Zakup sprzętu-powoli zmierzamy do podsumowania programu zakupu sprzętu w roku bieżącym, lecz niestety z uwagi na  nieterminowe, niekompletne  obarczone błędami przesyłanie dokumentacji,  niekiedy spowodowane brakiem weryfikacji  dokumentów na poziomie Koła ,a także opóźnieniami w zaopatrzeniu  powoduje iż termin zakończenia programu zakupu sprzętu przewidziany na 15 czerwca przedłuży się  do pierwszych dni lipca. Spowoduje to w konsekwencji opóźnienie w  wypłatach refundacji.
 • Zakup leków-wyjątkowo sprawnie odbyło się zaopatrzenie w leki. Program został zakończony terminowo i  Dokumentacja z wnioskiem o refundacje przesłana do KOWRu. Chcę poinformować iż na zakup leków otrzymaliśmy limit w kwocie refundacji; 74 707 zł. natomiast faktury za zakup leków opiewają na 142 000 zł. Złożyliśmy wniosek o dodatkowe środki, lecz maksymalnie możemy liczyć na zwiększenie puli o 20 %. Wobec powyższego proszę o wypracowanie w Kołach zasady podziału  środków. Trzeba  liczyć się z niedoszacowanie kwot  refundacyjnych w Kołach , które przekroczyły limity.
 • Zakup matek i odkładów-termin realizacji programu mija także 15  lipca br. Proszę osoby prowadzące zaopatrzenie w matki o nawiązywanie kontaktu z producentami i bieżące informowanie pszczelarzy o terminach odbioru oraz spowodowanie przesyłania dokumentów /faktur i świadectw pochodzenia a także list odbioru matek i odkładów z Kół/

2. 29 kwietnia poinformowałem o  organizowanym wyjeździe na obchody Ogólnopolskich  Dni  Pszczelarza w Przemkowie. Zainteresowanych proszę poinformować iż termin zabierania zapisów wraz z wpłatą kwoty 300 zł do 15 sierpnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń, bez limitu ilościowego na poszczególne Koła. Szczegółowy program zamieszczam ponownie w załączniku

3. Przesłałem do prezesów Kół informacje dotyczącą możliwości zakupu nieużytków wraz z wykazem działek. Proszę o zgłaszanie się do Zarządów Kół o szczegóły w tym zakresie. 

4. 8 czerwca uczestniczyłem z posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu d/s pszczelarstwa . Posiedzenie prowadził poseł  Jarosław Sachajko z klubu Kukiz 15. Omawiane zostały projekty rozporządzeń dot. stosowania środków ochrony roślin  z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko. Środowisko pszczelarskie zaproponowało wprowadzenie obowiązku powoływania komisji przez Urzędy Gmin wraz  zabezpieczeniem materiałów dowodowych. Zwrócono szczególną uwagę na stosowanie środków represyjnych w celu lepszego oddziaływania w środowisku rolniczym.

XXXV Wojewódzki Dzień Pszczelarza 9 września 2018 r.

 • Uprzejmie proszę po raz kolejny o podawanie z Kół Terenowych ilości uczestników WDP w Toruniu celem zamówienia odpowiedniej ilości posiłków.
 • Należy także zgłosić do RZP; jakim środkiem lokomocji dojadą grupy zorganizowane gdyż chcemy zapewnić bezpłatne parkingi jak najbliżej Muzeum Etnograficznego.
 • Proszę także o zgłoszenie , czy Koło wystawi poczet sztandarowy oraz dary ołtarza.

W następnym tygodniu prześlę szczegółowy program WDP. Będą także do odbioru w biurze RZP plakaty.

Powyższe informacje należy przekazać do RZP w terminie do 15 lipca br.

Szkolenie zimowe - wyjazdowe

Planujemy odbyć szkolenie zimowe w okresie od 9  do 13 stycznia 2019 r. w Białce Tatrzańskiej.

Wyjazd do Karczowisk 4 sierpnia br.

Są jeszcze wolne miejsca w autobusie na  XVI Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności w Karczowiskach Górnych k. Elbląga. Wyjazd w dniu 4 sierpnia o godzinie 6.30 z dworca autobusowego w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego. Przejazd autobusu starą trasą nr 1 /Toruń, Łysomice, Chełmża, Chełmno, Świecie, Malbork/. Zapewniamy  bezpłatny transport. Uczestnik może skorzystać z wyżywienia w kwocie 25 zł.-zbieramy w autobusie.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Za  Zarząd  Tadeusz Dussa                                                                                                                                           

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Przemkowie 28-30 września 2018 r.

Program wyjazdu

28 września /piątek/

 • godz. 9.00 wyjazd Dworzec PKS  ul. Dąbrowskiego w Toruniu - trasa przejazdu Gniewkowo, Strzelno, Gniezno, Luboń, Świebodzin, Zielona Góra -Przytok
 • 12.00-14.30 Gniezno - Zwiedzanie Katedry i Muzeum z przewodnikiem
 • 14.30-15.30 Gniezno /czas wolny/
 • 15.30-18.00 przejazd do miejsca zakwaterowania Przytok k. Zielonej Góry.
 • 18.30- obiadokolacja

 29 września /sobota/

 • 8.00 śniadanie
 • 9.00 przejazd na teren ODP Przemków
 • Szczegółowy program obchodów ODP podany będzie do wiadomości w terminie późniejszym /brak informacji od organizatora/
 • 18.00 obiadokolacja integracyjna przy grillu

 30 września / niedziela/

 • 7.30 śniadanie
 • 9.00 Msza św. w Przemkowie
 • 10.30 wyjazd w kierunku Torunia
 • 13.00-15.00 Wolsztyn zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa
 • 15.00 obiad w Wolsztynie
 • 16.00 wyjazd do Torunia
 • około 20.00 przyjazd do Torunia

Koszt wyjazdu: 300 zł./ osobę, płatne do 15 sierpnia za pośrednictwem Kół

W kosztach ujęte są następujące wydatki:

 • dwa noclegi w pokojach z łazienkami
 • obiadokolacja
 • obiadokolacja integracyjna przy grillu
 • dwa śniadania
 • obiad w Wolsztynie po zwiedzaniu Muzeum Kolejnictwa
 • przewodnik w parowozowni oraz w Muzeum i Katedrze w Gnieźnie
 • bilety wstępu do parowozowni i muzeum w Gnieźnie
 • przejazd autobusem

 Program opracował: Tadeusz Dussa

 

Pięciodniowe szkolenie wyjazdowe ARR 9-13 stycznia 2019 r. Biały Dunajec k. Zakopanego

Termin;
9 stycznia – godzina 8.00 wyjazd z Torunia  Dworzec autobusowego przy ul. Dąbrowskiego.

10 stycznia- dzień wypoczynkowy

11-13 stycznia  szkolenie

Szczegóły pobytu.

Koszt wyjazdu ; 450zł./ za 5 dni  na jedną osobę.

W kosztach ujęto:

 • 4 noclegi w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami  
 • 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacja szwedzki stół, obiady   serwowane) trzy przerwy kawowe podczas szkolenia
 • zwiedzanie Zakopanego  z przewodnikiem,   wjazd  i  zjazd  z Gubałówki  10.01 – kulig z pieczeniem kiełbasek /gdy będzie śnieg/
 • kolacja integracyjna z kapelą góralskim w dniu 12.01 2018)
 • wykładowcy i materiały szkoleniowe
 • pokoje 2,3 i 4 osobowe  z łazienkami

 Koszty dodatkowe, które pokrywa uczestnik:

 • wejście do basenu termalnego w dniu 10 stycznia

Ostateczny termin zgłaszania chętnych wraz z opłatą mija 11 grudnia 2018 r.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą całości kosztów na konto RZP w Toruniu. Maksymalnie może uczestniczyć 50 osób /poj. autobusu/
Bardzo ważne przypomnienie:

Z WYJAZDU MOŻE SKORZYSTAĆ TYLKO PSZCZELARZ POSIADAJĄCY NUMER WETERYNARYJNY PASIEKI

Harmonogram realizacji szkolenia w dniach 9-13 stycznia 2019 r. w ramach mechanizmu WPR w sezonie 2018/2019 Biały Dunajec k. Zakopanego

Lp.

Temat

Czas

9 stycznia /środa/

1

Wyjazd z dworca autobusowego w Toruniu

8.00

2

 Nawiedzenie Jasnej Góry

12.00

3

 Kolacja i zakwaterowanie Biały Dunajec „ Dunajecki Gościniec”

17.00

10 stycznia /czwartek/ dzień wypoczynkowy

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Zwiedzanie Zakopane i okolice/ Gubałówka, Krupówki, Pęksowe Brzyzko skocznia narciarska/  z przewodnikiem

8.30-14.00

3

Obiad

14.00-14.30

4

Wyjazd do „Term Bania”

14.45-17.30

5

 Kolacja

18.00-18.30

6

Kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek / jak będzie śnieg/

19.00-20.30

 11stycznia /piątek/ - szkolenie; prowadzący zajęcia mgr Sławomir Trzybiński -8 godzin

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Szkolenie/ dwie przerwy kawowe/

8.30-14.00

3

Obiad

14.30-15.00

4

Szkolenie c. dalszy

15.00-16.30

5

Przerwa kawowa

16.30-16.45

6

Czas wolny

16.45-18.00

7

Kolacja

18.15-18.45

12 stycznia /sobota/ - szkolenie; prowadzący zajęcia dr Wiesław Londzin - 8 godzin

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Szkolenie

8.30-10.45

3

Przerwa kawowa

10.45-11.00

4

Szkolenie

11.00-13.15

5

Przerwa kawowa

13.15-13.30

7

Szkolenie

13.30-15.00

8

Obiad

15.00-16.00

9

Czas wolny

16.00-17.30

10

Kolacja integracyjna z  kapelą góralską

17.30-21.00

13 stycznia /niedziela/ -szkolenie; prowadząca zajęcia dr Maria Zoń -7 godzin

1

Śniadanie

8.00-8.30

2

Szkolenie

8.30-10.45

4

Przerwa kawowa

10.45-11.00

5

Szkolenie

11.00-13.15

7

Przerwa kawowa

13.15-13.30

8

Szkolenie

13.30-14.15

11

Obiad

14.30-15.00

12

Wyjazd do Torunia

15.30

 

Szczegółowy program - harmonogram szkolenia

Dzień

Temat

Proponowany wykładowca

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

 

1.

Choroby pszczół i zatrucia pszczół

1. Czy potrafimy rozróżnić choroby czerwiu pszczelego - diagnostyka, leczenie i zapobieganie w chorobach czerwiu.

2. Zatrucia pszczół. Protokół postępowania przy podejrzeniu zatrucia chemicznego rodzin pszczelich.

3. Zabiegi higieniczne w pasiece.

dr Maria Zoń

 

3

 

2

 

2

 

 

2.

I. Ochrona pszczół przed zatruciami

1. Przyczyny zatruć pszczół.

2. Metody zapobiegania zatruciom.

3. Postepowanie w pasiece po zatruciu.

II. Gospodarka pasieczna 5 godz.

1. Wychów matek na własne potrzeby.

2. Skuteczne metody wymiany matek.

3. Przygotowanie rodzin do różnych pożytków.

dr Wiesław Londzin

 

1

1

1

 

2

1

2

 

 

3.

Technologie przydatne w prowadzeniu współczesnej pasieki

1. Gospodarka w różnych warunkach poużytkowych.

2. Doskonalenie pogłowia pszczół.

3. Wychów matek pszczelich.

4. Tworzenie odkładów i pakietów oraz powiększanie pasieki.

mgr Sławomir Trzybiński

 

2

1

3

2

 

 

Zachęcam do uczestnictwa

Tadeusz Dussa

Sporządzono na podstawie opracowania p. Tadeusza Dussy

Zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu w dniu 10 czerwca 2018 r.
(Urząd Marszałkowski w Toruniu, godz. 9.00)


W trakcie spotkanie będą poruszone następujące kwestie:

 1. Zakup leków – na zebraniu obecny będzie lekarz weterynarii, który będzie rozprowadzał leki. Prosimy zabrać ze sobą książki leczenia pszczół, gdyż lekarz dokona w nich stosownych wpisów. Bliższych informacji udziela kol. Sławek Kowalski tel. 54 282 46 11.
 2. Prowadzone będą zapisy na zakup pokarmu (podkarmienie zimowe) dla pszczół firmy Diamant w cenie 2,15 zł/1kg inwertu  zimowego  72 F Karma dostarczona będzie w wiadrach 15 kg. Bliższych informacji udziela kol. Andrzej Behrendt tel. 661 591 503. Możliwość zapłaty gotówką lub przelewem na konto.
 3. Sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy do pomocy w organizacji XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, który odbędzie się w Toruniu w dniu 9 września br. Chętne osoby winny się zgłosić do kol. Tadeusza Dussy tel. 501 180 974 lub kol. Andrzeja Behrendta tel. 661 591 503.

Wnioski Komisji Rewizyjne Koła - przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym: 

 1. Zarząd opracuje i przedstawi każdorazowo na Walnym Zebraniu Koła „Plan pracy”oraz „Preliminarz budżetowy” na aktualny rok 
 2. Przed kontrolą Komisji Rewizyjnej zamykającej rok Zarząd przedstawi bilans dochodów i wydatków wraz ze stanami kont, lokat oraz kasy.
 3. Zarząd uaktualni w okresie kwartału tzw. „Bazę danych" Koła i przedstawi ją ocenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 11 marca 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze  z pracy Zarządu za 2011 rok. Sprawozdanie złożył prezes Andrzej Jabłoński. W części ogólnej prezes przedstawił skład oraz zakres działalności poszczególnych członków Zarządu W roku sprawozdawczym 2011 Zarząd zorganizował 12 zebrań członków ,oraz 14 posiedzeń Zarządu. Zebrania zarządu odbywały się w sali przy ul. Środkowej 11,natomiast zebrania ogólne w sali Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym liczba członków zwiększyła się od 2010 r. o 9 pszczelarzy i obecnie wynosi 102 członków. Natomiast liczba rodzin pszczelich spadła o 94 rodziny i obecnie wynosi 2636.

Nawet jednorazowe dopuszczenie upraw GMO spowoduje uwolnienie (np. przez wiatropylność) materiału genetycznego do środowiska, co jest procesem nie odwracalnym.

Podkategorie