Protokół z Zebrania Koła  w dniu 28-01-2018
1. Przywitanie.
2. Rozdanie okolicznościowych kalendarzy Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.
3. Omówienie szkolenia wyjazdowego w Stróżach.
4. Zapisy na szkolenie zimowe w Grzywnie k. Chełmży.

Koło pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu powstało ok. 1948 r. Pomimo usilnych starań piszącemu te słowa nie udało się znaleźć dokumentów pochodzących z tamtych czasów. Z konieczności więc zapis historii Koła opiera się na relacjach członków- seniorów ( zwłaszcza zmarłego w 2012r kol. Edmunda Wiśniewskiego ), zachowanej fragmentarycznie dokumentacji z przełomu lat siedemdziesiątych oraz dokumentacji z czasów pełnienia funkcji Prezesa przez zm. w 2013r kol. Jana Metela.Założycielem i pierwszym Prezesem Koła był prawdopodobnie Kol. Rozkwitalski, z zawodu nauczyciel. Funkcje przejął po nim kol. Marcinkowski z zawodu rolnik. Lata największej liczebności Koła przypadają na długoletnią prezesurę Kol. Henryka Brzezieckiego ( od ok 1962r. do 1996r ). Kol. Brzeziński był również długoletnim Prezesem O.S.M w Golubiu-Dobrzyniu.