Terenowe Koło Pszczelarzy w Chełmży istnieje wg. posiadanych zapisków od 1962 roku.

Pierwsza legitymacja zachowana jest z datą 01-01-1963 wydaną przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy Powiatowy Związek wToruniu koło w Chełmży na nazwiskoNowicki Lech.W tym okresie koło działało w składzie: Prezes- Kemnitz Maksymilian,Skarbnik-Ostrowski Jerzy, Sekretarz- Piórkowski Edward .Członkami byli: kalinowski Czesław,Harasim Maria,Nadolski Bolesław, Daroń Edmund,Meller Henryk,Ginter Julian,Drapiewski Zenon,Świerczyński Jerzy. Okres od 1977 roku udokumentowany jest starannie,co pozwala ustalic że prezesem po 1963 r był  Pan Daroń Edmund,Skarbnikiem-Maruszewska Ludwika,sekretarzem Zientarska Genowefa.

W roku 1984.85 i1987 odeszli na wieczny spoczynek kol. Benedykt Kalinowski,Misiewicz Antoni. Meller Henryk. W dniu 24.11.1999  odszedł po około 40 latach przewodzenia na wieczny spoczynek Prezes Daroń Edmund przeżywszy78 lat.

W marcu 1999 roku dokonano wyboru władz koła. Prezesem został kol. Bogumił Szymański,sekretarzem ;Talarek Andrzej Skarbnikiem; Joachim Mynett. Do roku 2011 skład zarządu nie ulegał zmianie. Po rezygnacji kol B. Szymańskiego z Prezesa  Koła, dokonano nowych wyborów na zebraniu w dniu 13-02-2011 roku. Prezesem został kol. Sulencki Henryk,sekretarzem kol. Jerzy Grubecki, skarbnikiem-Talarek Andrzej. Spotkania  Koła odbywaj się w drugą niedzielę miesiąca w retauracji " Mistral ".  Otwarcie sezonu i zakończenie odbywa się w Ośrodku Agroturystycznym " Grot" w Mirakowie.Członkowie naszego koła uczestniczą aktywnie w spotkaniach i szkoleniach.

Odwiedziliśmy kol. Sławomira Wnuka w Lnianie . Byliśmy na spotkaniu u Pana Slawomira Trzybińskiego. Odbyliśmy szkolenie na temat 'Wychów matek na własne potrzeby" w Wąbrzeżnie oraz odbyliśmy zajęcia praktyczne w Urszulewie poprowadzone przez Pana mgr M Podlewskiego. Uczestniczyliśmy w wykładach w Grzybowie w 2012r . Bierzemy czynny udział w Ogólnopolskich i Wojewódzkich Dniach Pszczelarza.

Obecnie sześciu kolegów będzie uczestniczyło w kursie przygotowującym do egzaminu kawalifikacyjnego pszczelarz i mistrz pszczelarz. W dniu 19-02-2012 roku zarząd naszego koła zorganizował dla członków zrzeszonych w R Z  P w Toruniu spotkanie połączone z wykładem "Prawo rozwoju rodziny pszczelej" poprowadzone przez Pana mgr Jerzego Tombachera , w którym uczestniczyło około stu osób.

Przed wykładem złożono życzenia Z OKAZJI 90 ROCZNICY URODZIN KOLEDZE STEFANOWI WIŚNIEWSKIEMU.   SZANOWNY JUBILAT OTRZYMAŁ OD CZLONKÓW NASZEGO KOŁA SYMBOLICZNĄ KRYSZTAŁOWĄ PSZCZOŁĘ ORAZ KWIATY. 

Zarząd zaprasza na zebranie w dniu 2012-03-11 do restauracji "Mistral".