Koło pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu powstało ok. 1948 r. Pomimo usilnych starań piszącemu te słowa nie udało się znaleźć dokumentów pochodzących z tamtych czasów. Z konieczności więc zapis historii Koła opiera się na relacjach członków- seniorów ( zwłaszcza zmarłego w 2012r kol. Edmunda Wiśniewskiego ), zachowanej fragmentarycznie dokumentacji z przełomu lat siedemdziesiątych oraz dokumentacji z czasów pełnienia funkcji Prezesa przez zm. w 2013r kol. Jana Metela.Założycielem i pierwszym Prezesem Koła był prawdopodobnie Kol. Rozkwitalski, z zawodu nauczyciel. Funkcje przejął po nim kol. Marcinkowski z zawodu rolnik. Lata największej liczebności Koła przypadają na długoletnią prezesurę Kol. Henryka Brzezieckiego ( od ok 1962r. do 1996r ). Kol. Brzeziński był również długoletnim Prezesem O.S.M w Golubiu-Dobrzyniu.

Z zachowanej dokumentacji  dowiadujemy się, że w końcówce lat siedemdziesiątych Koło liczyło ok. 100 członków. Należy nadmienić, że istotnym magnesem P.Z.P. był wtedy przydział cukru na podkarmianie zimowe pszczół . Bliskim współpracownikiem Prezesa Brzezińskiego był Skarbnik Koła Kol. Szymczak. Po ustąpieniu Kol. H.Brzezińskiego w 1996 r funkcję Prezesa objął geodeta Kol. H. Nowicki.
Od 2000r. do końca 2011r. Koło prowadził Kol. Jan Metel. Od 2011 funkcję Prezesa przejął piszący te słowa Franciszek Puchałka .
Opracował F. Puchałka

Od 2015r Zarząd Koła działa w składzie  :
- Franciszek Puchałka  - Prezes, tel. 722 058 958, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Kazimierz Osiński – Sekretarz, tel. 663 049 615
- Marian Adamczyk – Skarbnik, tel. 515 315 427

- Paweł Górzyński - Członek Zarządu , tel 884-306-366   e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komisja Rewizyjna w składzie :
-Piotr Kokoszka – Przewodniczący, tel.  601 253 637
-Józef Różański – Członek, tel. 513 381 881
-Jerzy Laskowski, tel. 504 963 808    

 

 

Protokół z Zebrania Koła  w dniu 28-01-2018
1. Przywitanie.
2. Rozdanie okolicznościowych kalendarzy Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.
3. Omówienie szkolenia wyjazdowego w Stróżach.
4. Zapisy na szkolenie zimowe w Grzywnie k. Chełmży.

 

 

Protokół z Walnego Zebrania Koła w dniu 08-04-2018r

 

W dniu 08-04-2018 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła przyjęto rezygnację Kol .Kazimierza Osińskiego z mandatu Delegata na Walny Zjazd Delegatów R.Z.P. w Toruniu .

Mandat Delegata powierzono Kol. Mieczysławowi Marcińczykowi a na Członka Zarządu Rejonowego   Koła Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu wybrano Kol. Pawła Górzyńskiego .

 

Dane kontaktowe :

 

Mieczysław Marcińczyk

Rębiocha 1A

87-645 Zbójno

Tel . 516 066 139

 

 

Paweł Górzyński

Tel 884-306-366

Mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego

 

                Koła Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu 27-01-2019

 

Dnia 27 Stycznia  2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła pszczelarzy . O godzinie 11:00 otwarcia zebrania i powitania dokonał prezes koła .Franciszek Puchałka .  W zebraniu uczestniczyło 17 spośród 25 członków koła oraz gościnnie prezes RZP Tadeusz Dussa. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych pszczelarzy w 2018r i 2019r Ś.P. Kolegę  Kazimierza Osińskiego i Kolegę Ś.P. Bonisława Klugiewicza  .

 

 Z zebranych członków  wybrano przewodniczącego zebrania Mariana Adamczyka  i protokolanta Patrycję Kościelską .

 

Sprawozdanie finansowe oraz z działalności ustępującego Zarządu przedstawił prezes Franciszek Puchałka , natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kolega Piotr Kokoszka. Do działalności Zarządu koła nie wniesiono zastrzeżeń.

 

Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu Walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi.

 

Kolega  Piotr Kokoszka w  imieniu pszczelarzy podziękował za działalność całemu Zarządowi.

 

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu koła. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano : Stogowską Katarzynę , Magdziarka Dariusza , Budną- Łojko Ewę

 

 Zgłoszone kandydatury do Zarządu koła: Paweł Górzyński , Michał Boroch, Franciszek Puchałka , Mieczysław Marcińczyk .

 

 Kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Piotr Kokoszka , Krzysztof Wiśniewski ,Józef Różański .

 

Po stwierdzeniu wymaganego quorum Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wydawania kart do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja sporządziła protokół głosowania i ogłosiła wyniki wyborów. Spośród kandydatów do Zarządu najwięcej głosów uzyskali:  Franciszek Puchałka , Paweł Górzyński , Mieczysław Marcińczyk .

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano : Piotra Kokoszkę , Krzysztofa Wiśniewskiego ,Józefa Różańskiego .

 

 Nowo wybrane organy koła ukonstytuowały się na oddzielnym posiedzeniu w trakcie Walnego Zebrania. Zarząd koła wybrał na: prezesa koła Fanciszka Puchałkę , skarbnika Mieczysława Marcińczyka , sekretarza Pawła Górzyńskiego .

 

 Komisja Rewizyjna wybrała na przewodniczącego Piotra Kokoszkę .

 

Na delegatów na Zjazd RZP  wybrano : Franciszka Puchałkę i Pawła Górzyńskiego .

 

Po dokonaniu wyborów i przedstawieniu nowego Zarządu prezes koła zamknął Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy w Golubiu-Dobrzyniu .

 

 

 

Zarząd :

 

Prezes -Franciszek Puchałka

 

Radomin 168 , 87-404 Radomin   , tel . 722 058 958 , mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skarbnik - Mieczysław Marcińczyk

 

Rembiocha 1A , 87-645 Zbójno  , tel 516 066 139

 

Sekretarz - Paweł Górzyński

 

Sitno 19b ,  87-645 Zbójno  , tel 884 306 366 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komisja Rewizyjna :

 

Piotr Kokoszka  ,  Wrocki 74 , 87-400 Golub-Dobrzyń         tel.  601 253 637

 

Krzysztof  Wiśniewski   ,Sumówko 19  ,87-340 Osiek         tel. 604 818 260

 

Józef  Różański  ,Nowa 8/8  , 87-400 Golub – Dobrzyń          tel. 513 381 881