Dziś w Rywałdzie odbyła się Msza Święta w intencji Pszczelarzy z okazji 45-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Jabłonowie Pomorskim. Podczas Mszy Świętej złożone zostały dary ołtarza w postaci: Wina i Chleba, woskowego Paschału, Palmy Wielkanocnej oraz miodu i pyłku kwiatowego.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu: Prezes Tadeusz Dussa, V-ce Prezes Edward Kochmann będący jednocześnie Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie. W Mszy Świętej brały udział poczty sztandarowe z RZP z Torunia i RKP z Jabłonowa Pomorskiego. Po Mszy Świętej uczestnicy mieli sposobność zwiedzania celi Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pamiątek po Nim. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez Państwa Paradowskich, za który imieniu wszystkich uczestników składam serdeczne podziękowania. Niedziela Palmowa połączona z inauguracją 45-lecia RKP w Jabłonowie Pom. spędzona w Rywałdzie zostanie na długo w pamięci uczestników, jako mile spędzony czas.

A.S.