W dniach 5-7 września odbyły się XXXII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza Babimost 2014r. 

Bartnicy z doliny Lutryny

„Wielkie mozoły, nim miód zniosą pszczoły”, tak głosi jedno ze starych przysłów. Jest to nie tylko ciężka praca tych małych owadów, ale przede wszystkim pszczelarzy. Przyjemność z tej ciężkiej pracy postanowili podjąć również mieszkańcy naszego miasta – Jabłonowa Pomorskiego, oraz okolic. Pierwsze wzmianki dotyczące niezarejestrowanej działalności braci pszczelarskiej na naszych terenach sięgają lat 20 ubiegłego wieku. Natomiast już w 1939 roku, jak podaje miesięcznik „Pasieka Pomorska”, w Jabłonowie Pomorskim zorganizowany został Oddział P.Z.P., który zrzeszał wszystkich pszczelarzy Jabłonowa i okolic. W roku 1946 w naszym mieście z inicjatywy p. Władysława Gackowskiego został zorganizowany zjazd pszczelarzy rejonu brodnickiego. Po trzydziestu latach od momentu utworzenia Oddziału P.Z.P., dokładnie 9 listopada 1969 roku, podjęto decyzje o utworzeniu Terenowego Koła Pszczelarzy w Jabłonowie. Odbyło się również jawne głosowanie, na którym wyłoniono prezesa koła, którym został Władysław Zaremski, a jego zastępcą Stanisław Tomczyk. Już w pierwszym roku działalności nasi pszczelarze podjęli decyzje o przeprowadzeniu szkolenia pszczelarskiego dla członków Koła, w następstwie czego 10 maja 1970 roku świadectwo ukończenia szkolenia przyznano dwudziestu członkom braci pszczelarskiej. Przywilejem, jaki uzyskali jabłonowscy bartnicy był fakt przyznania w lipcu 1971 roku telefonu stacjonarnego dla Koła od Urzędu Telekomunikacyjnego w Grudziądzu, który został zainstalowany w mieszkaniu sekretarza- Stanisława Szmidta.  W okresie prezesury pana Władysława Zaremskiego zorganizowano kilka wycieczek dla członków Koła m.in. na Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską do Bydgoszczy w 1970 r., a także zakupiono pierwszą, wspólną, elektryczną topiarkę do wosku w marcu 1974 roku. W ciągu 7 lat od momentu powstania Koła, liczba członków wzrosła dwukrotnie, gdyż już w 1976 roku w skład TKP w Jabłonowie wchodziło 40 członków a już dwa lata później 61 osób.

W grudniu 1978 roku nowym prezesem został dotychczasowy sekretarz Koła pan Stanisław Szmidt. W roku 1978 Spółdzielnia Kołek Rolniczych wraz z Terenowym Kołem Pszczelarzy w Jabłonowie otrzymali prestiżową nagrodę „Barć-1978”, za wybitne zasługi w ochronie pszczół i środowiska naturalnego. Nagroda została przyznana przez redakcję czasopisma „Chłopska Droga”.

Bartnicy z naszej gminy brali udział również w akcjach charytatywnych i tak w październiku 1979 roku przekazali oni 25 kilogramów miodu na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, natomiast w roku 1981 przekazano kwotę 300 zł na Dom Pszczelarza w Kamiannej.  O dużym zainteresowaniu pszczelnictwem wśród ludności naszej gminy świadczy fakt, iż w 1984 roku w Kole zrzeszonych było już 80 członków, którzy ogółem posiadali 1300 pni.

W dniach 20-21 września 1986 roku odbyło się V Ogólnopolskie Święto Pszczelarzy w Ciechocinku, w którym uczestniczyli również nasi pszczelarze. W czasie obchodów Święta zrodził się pomysł posiadania własnego sztandaru przez Koło w Jabłonowie. W skład grupy inicjatywnej wchodzili: Stanisław Szmidt, Stanisław Tomczyk, Marian Jacewicz, Roman Dzierżewicz oraz Józef Wardziński. Zadeklarowali oni przeprowadzenie zbiórki pieniężnej wśród pszczelarzy, natomiast brakująca kwotę uzupełniono z kasy Koła a także z pomocy SKR w Jabłonowie Pomorskim. Sztandar wyhaftowały Siostry Pasterki od Opatrzności Bożej w Jabłonowie-Zamku, które pobrały za sztandar niższa cenę, gdyż posiadały własną pasiekę i były zrzeszone w Kole. Sztandar został poświęcony w Jabłonowie w 1988 roku.

W lipcu 1996 roku zmarł dotychczasowy prezes Koła pan Stanisław Szmidt. Po jego śmierci obowiązki prezesa pełnił dotychczasowy wiceprezes Józef Wardziński. Jednak już w lutym 1997 roku odbyły się kolejne wybory, na mocy których nowym prezesem został Marian Jacewicz, a funkcję wiceprezesa ponownie pełnił Józef Wardziński. Nowy Zarząd podjął uchwałę, przyznając Bronisławowi Szram tytuł honorowego członka Zarządu TKP. W lipcu 1997 roku zorganizowano wycieczkę do pasieki pszczelarza Mieczysława Misiaczka, która mieściła się w Unisławiu, gdzie pszczelarze dowiedzieli się, w jaki sposób uzyskać dużą wydajność miodu. 7 grudnia 1997 roku w dniu świętego Ambrożego odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, podczas której bartnicy ofiarowali miód i paschał odlany z wosku pszczelego, w którym pan Tadeusz Standarski wyrzeźbił wizerunek patrona pszczelarzy. Natomiast trzy lata później, z okazji tego samego święta jabłonowscy bartnicy ufundowali witraż dla Kościoła pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, z wizerunkiem św. Ambrożego.

W listopadzie 1999 roku odbyły się obchody 30-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Jabłonowie Pomorskim, podczas którego przyznano Medal im. ks. dr Jana Dzierżona panu Bronisławowi Szram.To samo odznaczenie zostało przyznane również innym członkom RKP w Jabłonowie, a byli i są wśród nich: Stanisław Szmidt, Józef Wardziński, Marian Jacewicz, Roman Trendowski, Roman Dzierżewicz.W roku 2001, pszczelarze z RKP w Jabłonowie wzięli udział w IX Forum Pszczelarza w Przysieku ( od tamtej pory biorą w nim udział regularnie, co roku), a także w Międzynarodowych Warsztatach Pszczelarskich i Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Jeleniej Górze, po czym kilkuosobowa grupa wyjechała do Czech i Niemiec, gdzie zwiedzała pasieki zagranicznych kolegów, a także wymienili swoje doświadczenia.  W grudniu tego samego roku w Płowężu z inicjatywy kolegi Stanisława Kapuścińskiego zorganizowano obchody święta patrona pszczelarzy, na którym obecni byli również przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego z Torunia.    18 kwietnia 2004 roku, w jabłonowskim Domu Kultury odbyło się szkolenie pszczelarzy dotyczące losu bartników po wejściu do Unii Europejskiej. Szkolenie prowadził dr Zbigniew Lipiński wykładowca Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, który przedstawił standardy unijne, sposoby zwalczania chorób pszczół a także dobór leków. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pszczelarze zostali zobowiązani do zarejestrowania swoich pasiek u powiatowych lekarzy weterynarii, po czym otrzymali numer pasieki i rejestr do wpisu leków i kontroli lekarzy.W tym samym roku, na XII Forum Pszczelarzy w Przysieku pan Stanisław Kapuściński otrzymał od Ministra Rolnictwa medal „Za zasługi dla rolnictwa”.                                                                            

9 listopada 2009 roku zorganizowano obchody 40-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Jabłonowie Pomorskim. Po mszy świętej dalsze uroczystości odbyły się w Domu Strażaka w Jabłonowie, wśród zaproszonych gości znaleźli się kapelan krajowy pszczelarzy ks. Eugeniusz Marciniak, prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa, w-ce przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, a także burmistrz Jabłonowa Pomorskiego Tadeusz Fuks.  W dniu 4 kwietnia 2011 roku po czternastu latach prezesury zrezygnował z pełnienia swej funkcji pan Marian Jacewicz w następstwie przeprowadzono kolejne wybory, na mocy których nowym prezesem został pan Roman Dzierżewicz. W 2012 roku przy wspólnym wysiłku Zarządu Koła udało się uzyskać dotacje unijne, które zostały przeznaczone na zakup odkładów, matek pszczelich, elektrycznych wirówek do miodu a także topiarki do wosku.

Po zrzeczeniu się funkcji prezesa przez pana Romana Dzierżewicza, odbyły się kolejne wybory, na mocy których nowym prezesem został Kazimierz Jacewicz, natomiast wiceprezesem po raz pierwszy w historii Koła została kobieta, pani Adrianna Stankowska. Nowy Zarząd podjął się zorganizowania XXXII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, który przypada na 2015 rok. Utworzono również stronę internetową, na której umieszczane są aktualności dotyczące działalności Rejonowego Koła Pszczelarzy w Jabłonowie. Obecnie Koło zrzesza 61 członków z Jabłonowa i okolic, którzy posiadają 1699 rodzin pszczelich, jesteśmy czwartym, co do wielkości kołem w regionie toruńskim. Nasi pszczelarze biorą regularny udział w ogólnopolskich dniach pszczelarzy, a także w Światowych spotkaniach APIMONDIA i europejskich APISLAWIA  ostatni zjazd pszczelarzy z całego świata odbył się w Kijowie 2013 r. reprezentował nas na nim kol. Marian Jacewicz.

W tym roku nasze Koło obchodzi 45 rocznicę powstania, w związku z tym od początku roku odbywają się wewnętrzne uroczystości. Dnia 13 kwietnia z inicjatywy państwa Paradowskich w Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej, odbyła się msza święta w intencji pszczelarzy naszego Koła. Po mszy św. uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia cel, w których przetrzymywany był ks. kard. Stefan Wyszyński. Następnie udali się na obiad przygotowany przez inicjatorów uroczystości. To jednak nie koniec obchodów na ten rok, ponieważ 9 listopada odbędzie się kolejna msza święta w parafii pw. Chrystusa Króla, na którą serdecznie zapraszają wszyscy nasi pszczelarze.