W niedzielę 22.02.2015r. w Domu Kultury w Jabłonowie Pom., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Jabłonowie Pomorskim. Wśród zaproszonych gości byli Pan Krzysztof Kamiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jabłonowie Pom. oraz Pan Edward Kochman – V-ce Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu będący także Prezesem Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu. Byłym Członkom Zarządu dziękujemy za wieloletnią dobrą pracę na rzecz naszego Koła.

Nowych Członków witamy i życzymy wszelkiej pomyślności w wykonywaniu powierzonych zadań. Podczas zebrania omówiono pracę zarządu w 2014r., zostały także zabezpieczone bieżące potrzeby Koła. Nasz Pszczelarz Pan Grzegorz Jabłoński zaprezentował w ciekawy i przystępny sposób prezentację dotyczącą pozyskiwania wosku pszczelego – tak aby nie tracił swoich właściwości, a jego pozyskiwanie było jak najbardziej ekonomiczne. Dziękujemy za ta pouczającą inicjatywę. Zachęcamy także wszystkich chętnych Pszczelarzy do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.