W dniu 24 sierpnia 2013 roku odbyła się uroczystość 50-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łasinie. Na jubileusz przybyli: Przedstawiciel Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego Roman Kowalak,  Prezes Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu Tadeusz Dussa, Prezes Zarządu Stadniny Koni w Nowych Jankowicach Andrzej Mandecki, Dr. Maria Sobiewska- Lechowicz, Kapelan Pszczelarzy Diecezji Toruńskiej ks. Jacek Dudziński, Przewodniczący Rady Gminy Łasin Piotr Żuchowski (pszczelarz), Poczty Sztandarowe z sąsiednich kół pszczelarskich w Grudziądzu, Jabłonowie Pomorskim i Toruniu.

 

 

Po uformowaniu szpaleru pszczelarze z Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej z Skwirlna przemaszerowali ulicami miasta do kościoła pod wezwaniem Św. Katarzyny na Mszę Świętą. Uroczystą Mszę Świętą  celebrowali ks. Kanonik, Proboszcz Parafii w Łasinie Grzegorz Grabowski i ks. Jacek Dudziński duszpasterz pszczelarzy  Diecezji Toruńskiej . 

 

W trakcie mszy świętej zasłużeni pszczelarze naszego koła Joanna Grześkowiak i Kazimierz Koprowski przekazali dary dla Kościoła , paschał z wosku pszczelego i kosz z produktami pszczelimi. 

Po zakończeniu Mszy Świętej  ksiądz Proboszcz zaprosił pszczelarzy do wpisania się w księdze pamiątkowej. 

Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy zebrani w asyście Orkiestry Strażackiej udali się do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury gdzie odbyła się część oficjalna. 

Wszystkich przybyłych powitali począwszy od lewej Prezes Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łasinie Walenty Kachel i członek zarządu Roman Wentowski. W dalszej części uroczystości przedstawiono historię koła i zadania związku.    

 W następny punkcie programu wystąpili:  Przedstawiciel Polskiego Związku Pszczelarskiego Roman Kowalak, który pogratulował jubileuszu, omówił sprawę dopłat dla pszczelarzy na 2014r i poruszył w swojej wypowiedzi temat Domu Pszczelarza w Kamiennej, zachęcając do odwiedzania tego pięknego kompleksu, Prezes Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy Tadeusz Dussa, który pogratulował pięknego jubileuszu. i wręczył okolicznościową statuetkę na ręce Walentego Kachla. Koło pszczelarzy otrzymało również od Prezesa Stadniny Koni Andrzeja Mandeckiego (początkującego pszczelarza) piękny okolicznościowy upominek. 

 

W dalszej części Przedstawiciel Polskiego Związku Pszczelarskiego Roman Kowalak odznaczył kolegów pszczelarzy: Począwszy od prawej Andrzeja Kruszyńskiego złotą odznaką PZP, Edwarda Wrotniaka srebrną odznaką PZP, Walentego Kachla srebrną odznaką PZP, Leszka Sułka brązową odznaką PZP, Franciszka Rafalskiego brązową odznaką PZP, Kazimierza Koprowskiego brązową odznaką PZP. 

Następnie rozwiązano konkurs plastyczny o temacie ,, PSZCZOŁA” i wręczono za wyróżnione prace nagrody młodym artystom.

Po krótkiej przerwie wystąpili młodzi artyści między innymi wnuk kol. Romana Wentowskiego z koncertem akordeonowym.  

Dr. Maria Sobieska-Lechowicz wystąpiła z odczytem na temat leczniczego działania produktów pszczelich. Między innymi Pani Doktor omówiła wyjątkowe właściwości  miodu manuka pochodzącego z Nowej Zelandii w leczeniu gronkowca złocistego, dróg pokarmowych, łagodzenie negatywnych objawów chemioterapii itp.  

Koledzy pszczelarze wystawili stoiska z produktami pszczelimi, sprzętem pasiecznym, ulami między innymi kol. Kazimierz Wegner wykonał pokaz wirowania miodu i przedstawił przeszklony ul z pszczołami i oznaczoną matką.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście i pszczelarze udali się do restauracji na obiad.

Komitet Organizacyjny i Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe w organizacji 50-lecia naszego Koła dla: 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Stadnina Koni Nowe Jankowice, Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Bank Spółdzielczy Łasin, Kruszewski Henryk Szczepanki, Wójt Gminy Świecie nad Osą, Rada Miasta i Gminy Łasin, Beczkopol Łasin, Młyny Szczepanki, Gospodarstwo Rolne Łasin Andrzej Michalczyk, Victoria-Casus, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Linowo, Top-Market Łasin, Klonowski Krzysztof Łasin.

Opracował: Adam Mądzielewski