W dniu 03.03.2019 w naszym Kole odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.

Na zebraniu omówiono sprawy bieżące i finansowe.

Do nowego zarządu wybrano:

1) Kachel Walenty Prezes

2) Nagórka Karol Zastępca Prezesa

3) Wegner Kazimierz Sekretarz

4) Mądzielewski Adam Skarbnik

5) Wentowski Roman Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1) Kowalski Piotr Przewodniczący Komisji

2) Rzepka Piotr Zastępca Przewodniczącego

3) Radzieniewska Ewa Członek Komisji