Informacja Organizacyjna nr 3/2018 Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

 Posiedzenie Zarządu

 W dniu 4 lipca odbyliśmy kolejne trzecie posiedzenie Zarządu RZP w tym roku .a bezpośrednio po powiedzeniu odbyło się także spotkanie Komitetu organizacyjnego obchodów XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza.

1. Omówiona została realizacja programów ARR za rok 2018;

  • Zakup sprzętu-powoli zmierzamy do podsumowania programu zakupu sprzętu w roku bieżącym, lecz niestety z uwagi na  nieterminowe, niekompletne  obarczone błędami przesyłanie dokumentacji,  niekiedy spowodowane brakiem weryfikacji  dokumentów na poziomie Koła ,a także opóźnieniami w zaopatrzeniu  powoduje iż termin zakończenia programu zakupu sprzętu przewidziany na 15 czerwca przedłuży się  do pierwszych dni lipca. Spowoduje to w konsekwencji opóźnienie w  wypłatach refundacji.
  • Zakup leków-wyjątkowo sprawnie odbyło się zaopatrzenie w leki. Program został zakończony terminowo i  Dokumentacja z wnioskiem o refundacje przesłana do KOWRu. Chcę poinformować iż na zakup leków otrzymaliśmy limit w kwocie refundacji; 74 707 zł. natomiast faktury za zakup leków opiewają na 142 000 zł. Złożyliśmy wniosek o dodatkowe środki, lecz maksymalnie możemy liczyć na zwiększenie puli o 20 %. Wobec powyższego proszę o wypracowanie w Kołach zasady podziału  środków. Trzeba  liczyć się z niedoszacowanie kwot  refundacyjnych w Kołach , które przekroczyły limity.
  • Zakup matek i odkładów-termin realizacji programu mija także 15  lipca br. Proszę osoby prowadzące zaopatrzenie w matki o nawiązywanie kontaktu z producentami i bieżące informowanie pszczelarzy o terminach odbioru oraz spowodowanie przesyłania dokumentów /faktur i świadectw pochodzenia a także list odbioru matek i odkładów z Kół/

2. 29 kwietnia poinformowałem o  organizowanym wyjeździe na obchody Ogólnopolskich  Dni  Pszczelarza w Przemkowie. Zainteresowanych proszę poinformować iż termin zabierania zapisów wraz z wpłatą kwoty 300 zł do 15 sierpnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń, bez limitu ilościowego na poszczególne Koła. Szczegółowy program zamieszczam ponownie w załączniku

3. Przesłałem do prezesów Kół informacje dotyczącą możliwości zakupu nieużytków wraz z wykazem działek. Proszę o zgłaszanie się do Zarządów Kół o szczegóły w tym zakresie. 

4. 8 czerwca uczestniczyłem z posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu d/s pszczelarstwa . Posiedzenie prowadził poseł  Jarosław Sachajko z klubu Kukiz 15. Omawiane zostały projekty rozporządzeń dot. stosowania środków ochrony roślin  z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko. Środowisko pszczelarskie zaproponowało wprowadzenie obowiązku powoływania komisji przez Urzędy Gmin wraz  zabezpieczeniem materiałów dowodowych. Zwrócono szczególną uwagę na stosowanie środków represyjnych w celu lepszego oddziaływania w środowisku rolniczym.

XXXV Wojewódzki Dzień Pszczelarza 9 września 2018 r.

  • Uprzejmie proszę po raz kolejny o podawanie z Kół Terenowych ilości uczestników WDP w Toruniu celem zamówienia odpowiedniej ilości posiłków.
  • Należy także zgłosić do RZP; jakim środkiem lokomocji dojadą grupy zorganizowane gdyż chcemy zapewnić bezpłatne parkingi jak najbliżej Muzeum Etnograficznego.
  • Proszę także o zgłoszenie , czy Koło wystawi poczet sztandarowy oraz dary ołtarza.

W następnym tygodniu prześlę szczegółowy program WDP. Będą także do odbioru w biurze RZP plakaty.

Powyższe informacje należy przekazać do RZP w terminie do 15 lipca br.

Szkolenie zimowe - wyjazdowe

Planujemy odbyć szkolenie zimowe w okresie od 9  do 13 stycznia 2019 r. w Białce Tatrzańskiej.

Wyjazd do Karczowisk 4 sierpnia br.

Są jeszcze wolne miejsca w autobusie na  XVI Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności w Karczowiskach Górnych k. Elbląga. Wyjazd w dniu 4 sierpnia o godzinie 6.30 z dworca autobusowego w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego. Przejazd autobusu starą trasą nr 1 /Toruń, Łysomice, Chełmża, Chełmno, Świecie, Malbork/. Zapewniamy  bezpłatny transport. Uczestnik może skorzystać z wyżywienia w kwocie 25 zł.-zbieramy w autobusie.

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Za  Zarząd  Tadeusz Dussa