Uprzejmie informujemy, że na zebraniu w dniu 11 listopada br. m.in. finalizowane będą sprawy związane z zakupem leków, matek pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego zakupionego w ramach dofinansowania (wypłata środków finansowych). Stąd też prosimy o obowiązkową obecność osób korzystających z dotacji do ww. programów.