Uprzejmie informujemy, że grudniowe zebranie naszego koła odbędzie się w Zajeździe Staropolskim,  bezpośrednio po mszy świętej i połączone ono będzie z uroczystym obiadem. Chęć uczestnictwa w obiedzie należy zgłosić telefonicznie do kolegi Andrzeja Behrendta tel. 661 591 503 do dnia 20 listopada br. (konieczność zamówienia odpowiedniej ilości obiadów). Opłatę 20 zł można uiścić na uroczystości.