Wnioski Komisji Rewizyjne Koła - przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym: 

  1. Zarząd opracuje i przedstawi każdorazowo na Walnym Zebraniu Koła „Plan pracy”oraz „Preliminarz budżetowy” na aktualny rok 
  2. Przed kontrolą Komisji Rewizyjnej zamykającej rok Zarząd przedstawi bilans dochodów i wydatków wraz ze stanami kont, lokat oraz kasy.
  3. Zarząd uaktualni w okresie kwartału tzw. „Bazę danych" Koła i przedstawi ją ocenie Komisji Rewizyjnej.
  4. W trosce o właściwy poziom przygotowywanych szkoleń i tzw. "Pogadanek na czasie". Zarząd opracuje roczny plan określający tematykę szkoleń oraz osobę odpowiedzialną za wprowadzenie tych planów w życie.
  5. Apeluje się do Zarządu Koła o przestrzeganie zasady przyznawania nagród i wynagrodzeń członkom Zarządu na Walnych Zebraniach Koła- zgodnie z Uchwałą z dnia 13 marca 2011r 
  6. Zarząd będzie stosował zasadę- tylko wypracowane decyzje z formie podjętych uchwał Zarządu mogą być przedstawiane na forum ogólnym Koła 
  7. Zarząd przedstawi w najbliższym czasie propozycje zbiorowego zakupów paszy dla pszczół w sezonie 2012 roku.

Podpisy Komisji

Rewizyjnej