Nawet jednorazowe dopuszczenie upraw GMO spowoduje uwolnienie (np. przez wiatropylność) materiału genetycznego do środowiska, co jest procesem nie odwracalnym.