Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu dokonał rozliczenia i  przelewu na konta Kół  tytułem refundacji   za leki, matki, odkłady oraz sprzęt pszczelarski  zakupiony  w roku 2022.

Proszę pszczelarzy zainteresowanych wypłatami  o kontakt z Zarządami Kół w kwestii uzgodnienia szczegółów wypłat.

Prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa