Dzięki zaangażowaniu Zarządów Kół zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy

zaopatrzyliśmy  530 naszych członków oraz 70 członków Stowarzyszenia Polanka w ciasto dla pszczół.

Dziękuje wszystkim ,którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenie operacji.

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu