Regionalny Związek Pszczelarzy organizuje szkolenie dla pszczelarzy  naszego Związku w ramach WPR na rok 2024.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2024 r. w Szczepankach k.Łasina . Zajazd „Bumerang”    / szczegółowy harmonogram szkolenia  w załączeniu /

Prosimy - za pośrednictwem Kół o zapisy   na dwudniowe szkolenie.  Listę uczestników  tworzą Koła w terenie i  wraz z wpłatą   przesyłają do Związku w terminie do 5 stycznia 2024r.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba prowadząca hodowlę pszczół i posiadająca numer weterynaryjny pasieki. Decydując się na szkolenie proszę przewidzieć  obowiązkową obecność na szkoleniu w dniu 24 i 25 lutego -wpłacając za pośrednictwem Koła 40 zł./osobę

Opłata związana jest z koniecznością pokrycia  podatku VAT od wydruku mat. szkoleniowych, certyfikatu,, wynajmu sali, wyżywienia oraz angażu wykładowców/ ARiMR refinansuje tylko wydatki w kwocie netto/ oraz dopłata do wyżywienia / ARiMR dofinansowuje wyżywienie w kwocie 50 zł./ osobę/

Uczestnik szkolenia  ma zapewnione;

- wykłady  przez naukowców z Puław/ zgodnie z harmonogramem/

- dwie przerwy kawowe z deserem każdego dnia

- obiad dwudaniowy

- materiał szkoleniowy/ streszczenie wykładów/

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


>> harmonogram szkolenia

Zachęcam do uczestnictwa

Tadeusz Dussa prezes RZP w Toruniu